Cikksorozatunk indításaként körbejártuk, hogy milyen esetekben válhat szükségessé cégértékelés, és mindezt mely módszerekkel végezhetjük el. Ezt követően részletesen bemutattuk a legnépszerűbb értékelési módszer, a jövedelemtermelő képességen alapuló módszer előnyeit és hátrányait. Aktuális cikkünkben megvizsgáljuk az összehasonlító módszerek jellegzetességeit, értékeljük ezen módszer erősségeit és gyenge pontjait.

osszehasonlito modszerek

Mit takarnak az összehasonlító adatok?

Az összehasonlító módszerek esetében a cégérték nagyságát harmadik felektől származó adatok segítségével becsüljük meg. Az összehasonlító módszerek piaci adatokon alapulnak. Ha leegyszerűsítjük, akkor az értékelni kívánt céghez hasonló cég/cégek aktuális eladási árát/árait vagy tőzsdei kereskedési árát vesszük alapul.

Melyek az összehasonlító módszerek?

Alapvetően két csoportba soroljuk az összehasonlító módszereket:

  • Összehasonlító adatok mutatószámok segítségével
  • Korábbi eladási árak felhasználása

A mutatószámok alapján történő összehasonlítás lényege, hogy tőzsdén jegyzett társaságok tőzsdei kereskedési ára és bizonyos mérőszámai alapján lehet az értékelendő társaság értékét becsülni. A legelterjedtebb mutatószám alapján történő értékelés a P/E ráta, azaz az árfolyam-nyereség arány alkalmazása. A cégértéket az összehasonlító cégek tőzsdei árfolyama és azok egy részvényre jutó adózott nyereségének hányadosa segítségével számítjuk ki oly módon, hogy az összehasonlító cégek elérhető P/E rátájának átlagával felszorozzuk az értékelni kívánt társaság szokásos nyereségét.

Jóval egyszerűbb módszer a korábbi eladási árak felhasználása, amely adatbázisokból elérhető historikus adatokra támaszkodik.

Az összehasonlító adatok forrása 

Ezeket az eljárásokat különböző nyilvánosan elérhető tőzsdei adatokból vagy adatbázisokból történő összehasonlító értékek lekérésével és kiértékelésével végzik el a szakemberek. Az adatbázisokhoz jellemzően csak jelentős előfizetési díjak vagy lekérdezési díjak mellett juthatunk hozzá.

Milyen korrekciós elemekre van szükség?

Annak érdekében, hogy elkerüljük azt a hibát, hogy almát hasonlítunk körtéhez, az értékelendő cég és az összehasonlításba bevont cégek eltérő jellege miatt, a minél reálisabb cégérték elérése érdekében, korrekciós elemeket kell alkalmaznunk. Könnyen belátható, hogy egy családi vállalkozás és egy ugyanazon szektorban tevékenykedő tőzsdén jegyzett cég egyszerű összehasonlítása már csak a méretük és piaci részesedésük miatt sem célravezető. Hasonló okok miatt az idegen forrásnak való eltérő kitettség is befolyásolhatja a cégértéket. Az sem lehet közömbös az értékelés során, hogy a teljes társaságot vásárolják meg, vagy csak a részvényeinek/üzletrészének egy részét. Mindezen szempontokat az összehasonlító értékek módosításával, módosító szorzószámok alkalmazásával tudjuk érvényre juttatni. Ezen módosító szorzószámok számszerűsítése okozza azonban a módszer legnagyobb kihívását.

Mi a módszer erőssége?

Az összehasonlító módszerek tagadhatatlan előnye az egyszerűségükben rejlik. A rendelkezésre álló összehasonlító adatok segítségével az értékelést rendkívül gyorsan elvégezhetjük. Tekintettel arra, hogy nyilvános vagy adatbázisokból elérhető adatokat használunk fel, az értékelés eredménye kevésbé szubjektív, mint más módszerek esetén.

Mi az eljárás hátránya?

A módszer gyengeségei a következők:

  • Az összehasonlító adatokhoz történő hozzájutás költséges.
  • Nem mindig érhető el az adott szektorból elegendő összehasonlító adat.
  • Minél kevesebb az összehasonlító adat, annál több egyedi hatást kell kiszűrni az értékelés során.
  • Az értékelés nem veszi figyelembe a cégben rejlő jövőbeli lehetőségeket.
  • Nincs tekintettel az adott cég jövőbeli stratégiájára.
  • Az eredményesség alapú mutatószámok esetében a társaság eredménye a számviteli értékelési módszerek alkalmazása miatt befolyásolható adat, ami nem mindig jelent objektív mércét.
  • A korrekciós tényezők mértékének meghatározása nehézkes.

A felsorolt pro és kontra érvek alapján elmondhatjuk, hogy az összehasonlító módszerek a cégértékelés leggyorsabban elvégezhető és legegyszerűbb metódusai.

Amennyiben cégértékeléssel kapcsolatban további részletekre vagy egy egyedi vállalat értékelésére kíváncsi, keresse meg pénzügyi tanácsadás üzletágunk szakértőit.

 

Szeles Szabolcs
pénzügyi tanácsadás igazgató
Tel: +3618873723
szabolcs.szeles@wtsklient.hu