Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation – GDPR) rögzíti az adatkezelő adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának vezetésére vonatkozó kötelezettségét. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása az adatkezelő által...

A HR tevékenységek és folyamatok GDPR alapján történő felülvizsgálata

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation – GDPR) 2018. május 25-től – ahogyan arról korábban már többször írtunk – kötelező és közvetlenül alkalmazandó minden tagállamban, így Magyarországon is. A GDPR új kihívások elé...

A munkavégzés céljára szolgáló e-mail fiók ellenőrzése

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation – GDPR) követelményeinek való jogi megfelelés egyik kulcsfontosságú területe a munkajogviszonnyal összefüggésben történő személyes adatok kezelése. Korábban már írtunk a személyes...

A munkaidő és pihenőidő szabályainak megsértése

Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának a munkaügyi hatóság 2017. I. félévi ellenőrzési tapasztalatairól közzétett jelentése szerint a munka- és pihenőidő szabályainak megsértésével kapcsolatos jogsértések száma csökkenő tendenciát mutat, ugyanakkor még mindig...

A munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt

A felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig – kollektív szerződés rendelkezése esetén legfeljebb hat hónapig – próbaidőt köthetnek ki. A próbaidő rendeltetése, hogy a munkáltató megismerhesse a munkavállaló szaktudását,...

Az IFRS bevezetése – jogi szempontok

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli Törvény) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén egy gazdálkodó áttérhet éves beszámolójának az IFRS-ek szerint történő elkészítésére, továbbá meghatározza azokat a...

A munkaügyi audit jogi szemmel

A dinamikusan változó és egyre összetettebbé váló jogszabályi környezet újabb és újabb kihívások elé állítja a munkáltatókat. A mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelés (ezáltal pedig elsősorban, de nem kizárólagosan a bírság megfizetésének elkerülése, a...