Személyes adatok kezelése a munkaviszony létesítése előtt

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation – GDPR) 2018. május 25-től kötelező és közvetlenül alkalmazandó minden tagállamban, így Magyarországon is. Erre tekintettel elkerülhetetlen, hogy az adatkezelők, illetve...

Cégkapu-regisztráció meghatalmazás alapján a gyakorlatban

Ahogyan arról korábban is írtunk, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján a gazdálkodó szervezetek 2018. január 1-től elektronikus úton kötelesek kapcsolatot tartani az állammal. Az állam az...

Kiküldetés cégcsoporton belül: munkajogi keretek

A transznacionális gazdasági térben mindinkább gyakoribb jelenség, hogy a külföldi anyavállalatok munkavállalóikat, különösen a magas szaktudással rendelkező szakembereiket, közép- és felsővezetőiket magyarországi leányvállalataikhoz küldik ki munkavégzés – elsősorban...

Az európai egyedi azonosító (EUID)

Az európai egyedi azonosító (EUID) lehetővé teszi a vállalatok és más tagállamokban nyitott fióktelepeik azonosítását az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerben (Business Registers Interconnection System; továbbiakban: BRIS). Mi is az a BRIS? A...

A cégcsoporton belüli kiküldetés munkajogi keretei

Egyre gyakoribb jelenség, hogy a külföldi anyavállalatok munkavállalóikat, különösen a magas szaktudással rendelkező szakembereiket, közép- és felsővezetőiket magyarországi leányvállalataikhoz küldik ki munkavégzés céljából. A cégcsoporton belüli kiküldetés munkajogi...