Cégek átvilágítása és adókockázatok felmérése

Az átvilágítás (due diligence) a társaságok esetleges eladásának, illetve külső befektető bevonásának előkészítését szolgálja. Célja, hogy megfelelő alapot teremtsen a társaság piaci értékének, illetve a befektetők várható érdeklődésének felbecsülésére, és egyben segítséget nyújtson a feltárt adókockázatok minimalizálásához.

Az adókockázatok számszerűsítése

Az átvilágítás során nem megfelelőnek tartott területeken részletesebb vizsgálatot végzünk, és számszerűsítjük a kockázatokat, mind az adózásban, mind a számvitelben rejlő problémák tekintetében. Adószakértőink felkészültek, és minden esetben figyelembe veszik az átvilágítást végző ügyféloldali munkacsapat kapacitását, jelentős megállapítás esetén pedig azonnal tájékoztatják a megbízót.

Vizsgálatunkat általában az elévülési időn belül végezzük el, figyelembe véve a lezárt adóévekre vonatkozó esetleges adóhatósági megállapításokat is.

Vajon a NAV mindent rendben találna?

Hasonló vizsgálatot nem csak a társaságok tervezett eladása során lehet elvégezni, hanem akkor is, ha a társaságok tulajdonosi köre vagy az ügyvezetés szeretne arról meggyőződni, hogy egy átfogó és minden részletre kiterjedő adóvizsgálat során az adóhatóság mindent rendben fog találni. Egy ilyen ellenőrzés során azonos vizsgálati területekre és adónemekre fókuszálunk, mint az adóhatóság, és a feltárt problémákra a kockázatokat csökkentő vagy kiküszöbölő megoldási javaslatokat adunk.

Időszakok végén is célszerű elvégezni az adott időszak tranzakciói adóvonatkozásainak ellenőrzését. Cégünk bevonásával azonosítani lehet a hibás folyamatokat, javítani az adókockázatok mögött rejlő gazdasági események kezelését. Az adóvizsgálatok célja elsődlegesen az esetleges adóhatósági ellenőrzések megállapításainak eredményeként kiszabott bírságok, pótlólagos adók és késedelmi pótlékok összegének csökkentése.

Az adóvizsgálat magában foglalja azoknak a belső folyamatoknak a vizsgálatát, amelyek során ügyfelünk az adókötelezettségét megállapítja, és a bevallásokat elkészíti. Mintavételes eljárás keretében vizsgáljuk meg, hogy az adókötelezettség összegét helyesen állapították-e meg, vallották-e be és fizették-e meg. Az adóvizsgálat egyben lehetőséget teremt arra, hogy javaslatokat tehessünk az esetleges adókockázatok kiküszöbölésére.

Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére:

Gyányi Tamás
Partner
Tel: +3618873736
tamas.gyanyi@wtsklient.hu

Kovács Béla
Senior manager
Tel: +3618873730
bela.kovacs@wtsklient.hu

Kiss Réka
Senior manager
Tel: +3618873739
reka.kiss@wtsklient.hu