2017. december 12.

Növekvő adminisztráció az előzetesen felszámított áfa levonásakor

Növekvő adminisztráció az előzetesen felszámított áfa levonásakor

2016. január 1-jén hatályba lépett egy jelentős módosítás az előzetesen felszámított áfa levonását illetően, ami mostanáig nem sok változást eredményezett a társaságok adóbevallási gyakorlatában. Az év végéhez közeledve azonban érdemes feleleveníteni a módosult szabályokat, mivel ezek először 2018-ban lesznek hatással az áfabevallásokra. A jövő évtől kezdődően bizonyos bejövő számlák áfájának levonása a korábbiaktól eltérő módon, kizárólag önellenőrzés keretein belül történhet meg. 

Mi változik 2018-tól az előzetesen felszámított áfa levonását illetően? 

Noha az új szabály már 2016-ban hatályba lépett, az adózóknak csak 2018-tól kell a gyakorlatban is alkalmazniuk a módosuló szabályokat. A 2016-os adóváltozások előtt az áfa levonási jog gyakorlására vonatkozóan az áfa-törvény úgy rendelkezett, hogy az adómegállapítási időszakban megállapított fizetendő adót csökkenteni lehet az ugyanezen vagy az elévülési időn belüli korábbi időszakokban keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegével.

2016-ban a vonatkozó törvényhely kiegészült azzal, hogy az éppen aktuális áfabevallásban csak az ugyanezen időszakban vagy ezt megelőzően, de legfeljebb ezen adómegállapítási időszakot magában foglaló naptári évet megelőző egy naptári éven belül keletkezett levonható előzetesen felszámított áfa összegét lehet figyelembe venni.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az adózó egy 2016. évi teljesítésű bejövő számlára tekintettel adólevonási jogával 2017. év végéig élhet. A fordított adózás alá eső, illetve az önadózás szabályai szerint bevallott import ügyletekkel kapcsolatos előzetesen felszámított áfa esetén az irányadó szabály szerint az adót továbbra is a fizetendő adó megállapításának időszakában kell megállapítani.

Amennyiben az adózó nem élt az adólevonási jogával a teljesítés dátumát követő évvel bezárólag, a levonható áfát abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni (az elévülési időszakon belül), amelyben az adólevonási jog keletkezett. Ennek megfelelően bizonyos bejövő számlák esetén a jövőben önellenőrzés keretében módosítani szükséges azt az időszakot, amely a teljesítés dátumát magában foglalja. Az áfa-törvény rendelkezései alapján ezt a szabályt azon ügyletek esetén kell először alkalmazni, amikor a levonási jog 2016. január 1-jén vagy azt követően keletkezik.

Azon korrekciós számlák esetében, ahol az előzetesen felszámított áfa összege a korrekció hatására nő, az adólevonási jog továbbra is a módosító számla kézhezvételével nyílik meg, így ezekben az esetekben nem a teljesítés, hanem a kézhezvétel dátuma alapján kell számítani az adólevonásra nyitva álló határidőt.

Mit jelent ez az adózók számára? 

Az adózóknak az önellenőrzés többletadminisztrációt jelent, mivel az önellenőrzési bevallás benyújtásán felül részletesen dokumentálni kell az önellenőrzés okát és hatását is.

Az adózók az önellenőrzés elvégzésével szükségszerűen felhasználják az első önellenőrzéshez kapcsolódó kedvezőbb feltételeket, ugyanis a második és az azt követő önellenőrzések benyújtása során magasabb összegű önellenőrzési pótlékkal kell kalkulálniuk, amennyiben az önellenőrzés adófizetési kötelezettséggel jár.

Adózó javára történő önellenőrzés esetében (azaz, ha az önellenőrzés hatására adót igénylünk vissza) fontos említést tenni arról, hogy az önellenőrzés benyújtásával az elévülési időszak megszakad. Ez egyet jelent azzal, hogy – az általános szabályok szerint – újabb 5 év áll az adóhatóság rendelkezésére, hogy az önellenőrzéssel módosított időszakot ellenőrzés alá vonja. 

Mit tegyünk, hogy elkerüljük a hátrányos következményeket? 

A szabályozás nem tesz különbséget a megkésve kézhez kapott számlák és a megkésve kiállított számlák között, így a számlabefogadók az adminisztrációs terhek elkerülése érdekében mindenképpen érdekeltek lesznek abban, hogy a számlák a legfeljebb kétéves időszakon belül a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően a rendelkezésükre álljanak.

Ahhoz, hogy az önellenőrzéssel járó negatív következményeket el lehessen kerülni, mindenképpen javasolt az év végén a még levonásba nem helyezett számlák rendszeres felülvizsgálata.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.