2020. március 19.

A magyar kormány első gazdasági intézkedései a koronavírus kapcsán

Ágazati könnyítések és fizetési moratórium az adósoknak

A magyar kormány első gazdasági intézkedései a koronavírus kapcsán

Magyarországon 2020. március 4-én jelentették be az első koronavírusos fertőzést, március 15-én pedig az első koronavírus okozta halálesetet. A magyar kormány létrehozta a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzset. Az első, inkább a gócpontoknak tartott országokkal kapcsolatos intézkedések után március 11-én kihirdették az országos veszélyhelyzetet, betiltották többek között a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvényeket és látogatási tilalmat rendeltek el az egyetemeken. Március 13-án bejelentették az összes oktatási intézmény bezárását, majd 16-án, hétfőn korlátozást vezettek be az éttermek és a kávézók nyitvatartásában, betiltották az összes rendezvényt, és az összes nem magyar állampolgár előtt lezárták a határokat.

Gazdasági intézkedéscsomag

Az első, ötpontos gazdasági intézkedéscsomagot március 18-án, szerdán jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, és jelezte, hogy további intézkedések várhatóak. A „47/2020. (III. 18.) kormányrendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről” egy része az adósoknak, másik része pedig a járvány által leginkább sújtott ágazatoknak jelent könnyítést, valamint tartalmazza a Munka Törvénykönyve bizonyos rendelkezéseinek módosítását is.

Fizetési moratórium

A rendelet szerint a veszélyhelyzet fennállása alatt az adós a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap. Ez a fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, de ezt a kormány meghosszabbíthatja. A szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja.

A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik. A fizetési moratóriumra vonatkozó szabályokat a 2020. március 18-án 24 órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépése után kötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató (THM) nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat (jelenleg 0,9%) öt százalékponttal növelt mértékét.

A rendelet alkalmazásában nem minősülnek adósnak az állam, az önkormányzat, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ában meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó vállalkozások.

Speciális ágazati intézkedések

A legsúlyosabb gondokkal küzdő ágazatokban, a turizmusban, a vendéglátóiparban, a szórakoztatóiparban, a szerencsejátékiparban, a filmiparban, az előadóművészetben, a rendezvényszervezésben és a sportszolgáltatásban speciális intézkedéseket vezettek be.

Ezen szektorok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződésekre 2020. június 30-áig felmondási tilalom lépett érvénybe, amelyet a kormány rendelettel meghosszabbíthat, a bérleti díj pedig a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, akkor sem, ha azt a szerződés egyébként engedné.

A meghatározott ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. márciustól júniusig terjedő négy hónapra a foglalkoztatott munkavállalók esetében

  • a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól,
  • munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek 2020. március 1-jétől 2020. június 30-áig nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni. Erre az időszakra turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására és megállapítására nem kerül sor.

A fenti szektorokon túl a személyszállítási szolgáltatást végző kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adózók mentesülnek adófizetési kötelezettségük alól a 2020. márciustól júniusig terjedő négy hónapra.

Munkajogi intézkedések

A rendelkezések Munka Törvénykönyvét érintő részei szerint a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig:

  • a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a napi munkaidő kezdetét megelőző 96 órán belül is módosíthatja,
  • a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,
  • a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.

A fenti szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket a rendelet hatályának tartama alatt nem lehet alkalmazni, továbbá a rendelet azt is tartalmazza, hogy ezen időszakban a munkavállaló és a munkáltató külön megállapodásban eltérhetnek a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseitől.

A WTS Klient mindent megtesz azért, hogy a veszélyhelyzetben hozott, várhatóan gyors változásokról naprakészen értesítse és ebben a nehéz helyzetben is segítse ügyfeleit. Amennyiben kérdése merül fel azzal kapcsolatban, hogy az új intézkedések hogyan érintik az Ön vállalkozását, illetőleg, hogy milyen lehetőségeket ad a jelenlegi szabályozás például az adók megfizetésének terén, forduljon hozzánk bizalommal!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.