2017. augusztus 31.

Tudnivalók az áfa regisztrációs nyomtatvány benyújtásához

Az áfa regisztráció kapcsán íródó cikksorozatom előző részeiben bemutatásra került a téma elméleti háttere: ismertettem a pénzügyi képviseletre vonatkozó tudnivalókat, majd a legutóbbi cikkemben röviden áttekintettem azokat a tipikus eseteket, amikor elengedhetetlen az áfa regisztráció egy külföldi társaság számára. Legújabb cikkemben egy lényeges gyakorlati kérdést veszek górcső alá: egy regisztrációra kötelezett külföldi társaság mely adatai szükségesek az áfa regisztrációs nyomtatvány beadásához, mely dokumentumok csatolása elengedhetetlen a sikeres bejelentkezéshez?

áfa regisztrációs nyomtatvány

Kit hatalmazzunk meg?

Ahogy már a NAV előtti cégképviseletről szóló cikkemben kifejtettem, a hatékonyabb ügyintézés érdekében a külföldi társaságoknak javasolt meghatalmazniuk egy magyar szakértőt, aki közvetlenül képviselheti a külföldi társaságokat a NAV előtt a regisztráció folyamatában. A gyakorlat azt mutatja, hogy a külföldi cég képviselője adótanácsadót, adószakértőt vagy adótanácsadásra, számviteli szolgáltatásra jogosult társaság alkalmazottját bízza meg ebből a célból.

A külföldi társaság jellemzően egy eseti meghatalmazás keretén belül bízza meg a jövőbeli magyar képviselőjét, hogy az adóhatóság előtt a társaság általános forgalmi adóalanyként történő nyilvántartásba vételével kapcsolatosan a társaság képviselői helyett és nevében eljárjon.

A későbbi adóügyek gördülékeny intézésének érdekében a fent említett egyszeri meghatalmazáson kívül a külföldi társaság állandó meghatalmazottat is kijelölhet, aki a társaság valamennyi – személyesen, illetve papír alapon, elektronikusan és telefonon intézhető – adóügyével kapcsolatban teljes körűen eljárhat. Értelemszerűen az ilyen meghatalmazotti státuszt is be kell jelentenünk a NAV felé, erre szolgál az Egységes Képviseleti Adatlap, ismertebb nevén EGYKE.

Milyen adatok nélkülözhetetlenek az áfa regisztrációs nyomtatvány kitöltéséhez?

Az áfa regisztrációs nyomtatvány, ismertebb nevén T201-es bejelentő és változás- bejelentő lap az adóhatóság honlapjáról tölthető le, és az általános nyomtatvány kitöltő program (ÁNyK) segítségével tölthető ki. Az adatlap helyes kitöltéséhez szükség van a regisztrálni kívánt szervezet pontos megnevezésére, hazai székhely/telephely esetén annak adataira, a vállalkozás főtevékenységének és a kapcsolódó TEÁOR-kódjának megadására, illetve a külföldi társaság cégadataira. Az áfa regisztrációs nyomtatvány keretein belül kell bejelenteni a cégkivonattal egyezően a társaság képviselőjét (együttes jog esetén képviselőit). Szintén itt kell megadnunk, hogy a törvény által kínált lehetőségek közül mely árfolyamot kívánja használni a társaság a külföldi pénznemben kifejezett adóalap forintra történő átszámítása céljából.

A bejelentés során mellékelnünk kell a cégkivonatot, mely a cégjegyzék hatályos adatait tartalmazza. Ezen felül szükség van aláírási címpéldányra, mely a társaság képviseletét ellátó személyek aláírás-képének azonosítására szolgál, továbbá egy olyan igazolásra, melyet a külföldi adóhatóság állít ki a külföldi társaság adóalanyiságáról. Ezeknél a dokumentumoknál alapvetően elvárás, hogy 30 napnál ne legyenek régebbiek, itt azért tapasztalataink szerint van némi tűréshatár a NAV részéről.

Ha a bejelenteni kívánt társaság fent említett dokumentumai nem állnak rendelkezésre angol, német vagy francia nyelven, akkor szükség van az okiratok fordításának benyújtására is (nem kell feltétlenül hiteles fordításra gondolnunk). Ha a dokumentumok elérhetőek az előbb említett nyelvek egyikén, abban az esetben fordítást sem kell mellékelnünk.

A nyomtatvány benyújtása

Az áfa regisztrációs nyomtatvány papír alapon nyújtható be eseti meghatalmazás útján. Érdemes arra figyelni, hogy a kapcsolódó okiratokat eredeti aláírt, pecséttel ellátott példányban kéri a NAV, ezek mindenképpen legyenek velünk a regisztrációs folyamat elindításakor.

Rendszerint a benyújtástól számított két héten belül kapjuk meg az adószámot, de ha minden szükségeset benyújtottunk, az adószám kiadására általában egy héten belül sor kerül. Az adószám megléte ellenőrizhető a NAV honlapján szereplő adóalany-nyilvántartásban.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK:

Tipikus helyzetek – avagy mikor elkerülhetetlen az áfa regisztráció?

NAV előtti cégképviselet – legfontosabb tudnivalók

Áfaregisztrált adóalany immár a törvényben is: hogyan kerül a NAV látókörébe?

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.