2017. október 26.

Az éves beszámoló formája és könyvvizsgálata

Az év vége közeledtével aktuálissá válik a beszámoló elkészítésével kapcsolatos kérdések tisztázása is. Aki még eddig nem tette meg, annak meg kell vizsgálnia a beszámoló formájára és a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásokat a cége vonatkozásában. Ezek a kérdések elsősorban azon vállalkozások esetében fontosak, amelyeknek a mérete az elmúlt időszakban jelentősen nőtt vagy csökkent.

Mikor kötelező a beszámoló könyvvizsgálata?

Nemzetközi cégek esetében a könyvvizsgálat legtöbbször – a vállalkozás méretétől függetlenül – kötelezően végrehajtandó. A tulajdonosok már a cég alapításakor rendelkeznek az erre vonatkozó információkkal, a könyvvizsgálót is ennek alapján nevezik ki. Amennyiben ez a kérdés nem teljesen egyértelmű, akkor a kötelezettség meghatározása során a törvény által előírt mutatókat kell megvizsgálni. A törvény alapján nem kötelező a könyvvizsgálat, ha a vállalkozás előző két évének átlagos nettó árbevétele nem haladja meg a 300 millió forintot és ugyanezen időszakban az átlagosan foglalkoztatottak száma nem lépi át az 50 főt.

Újonnan alapított vállalkozás esetében a várható adatok alapján kell meghatározni a könyvvizsgálati kötelezettséget. A mentesítést azonban a mutatószámoktól függetlenül sem alkalmazhatja néhány vállalkozás a törvényi felsorolás alapján. Minden esetben kötelező a könyvvizsgálat a konszolidálásba bevont vállalkozásnál, illetve bizonyos esetekben külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél. A könyvvizsgálót legkésőbb a cég üzleti évének mérlegfordulónapja előtt kell megválasztani. Azt is érdemes megvizsgálni, hogy a korábban kinevezett könyvvizsgáló megbízása hatályos-e még, és szükség esetén azt meg kell hosszabbítani.

Milyen legyen a beszámoló formája?

Az éves beszámoló formája meghatározza a közzéteendő információk körét, így ezáltal a beszámoló összeállítással kapcsolatos adminisztratív feladatokat is. Egyszerűsített éves beszámolót készíthet az a vállalkozás, amelynek a meghatározott három mutatószám közül kettő, két egymást követő üzleti évben nem haladja meg az alábbi értékeket:

  • mérlegfőösszege az 1 200 millió forintot,
  • éves nettó árbevétele a 2 400 millió forintot,
  • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.

Újonnan alapított vállalkozás esetében a várható adatokat kell figyelembe venni.

Fontos továbbá, hogy a számviteli törvény az egyszerűsített éves beszámolót választható cégek esetében is meghatároz néhány kivételt, akik a mutatószámuktól függetlenül nem készíthetnek egyszerűsített éves beszámolót. Ezeket a feltételeket szintén szükséges megvizsgálni. Az egyszerűsített éves beszámoló adattartalma szűkebb körű, így alkalmazása könnyítést jelent az azt alkalmazó vállalkozások számára. Az éves és az egyszerűsített éves beszámolón túl, a törvény által előírt feltételek teljesülése esetén, vállalkozások készíthetnek mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót is. Ebben az esetben kiegészítő mellékletet sem kötelező készíteni, így a beszámoló összeállítása még kevesebb ráfordítással teljesíthető.

A beszámoló közzététele

A beszámoló közzétételével a vállalkozások nyilvánosságra hozzák adataikat az elektronikus beszámoló portálon, ezáltal a vállalkozások működésére vonatkozó információk publikussá válnak. Amellett, hogy ez egy jelentős kötelezettség, számunkra is fontos információkat nyújthat más vállalkozások működéséről, például új gazdasági kapcsolat létesítésekor.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.