2018. október 9.

Számviteli politika, avagy iránymutatás a gazdálkodó elszámolásaihoz

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a társaság adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát. Sokan azonban már az elején megtorpannak. Mégis hogyan álljanak neki? Mi is az a számviteli politika? Mik azok a kötelező tartalmi elemek, amiket egy számviteli politikának tartalmaznia kell, illetve mikorra és kinek kell elkészíteni? A döntéshozókban számos kérdés merül fel, mi ezekre igyekszünk most válaszolni. 

Mikorra kell elkészíteni a számviteli politikát?

Az újonnan alakuló gazdálkodó szervezet a számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni. Törvénymódosítás esetén a változásokat azok hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni. Szintén 90 napos határidő van azokra a frissítésekre, illetve módosításokra, amelyek a gazdálkodó szervezet tevékenységének megváltozása, értékelési eljárásaiban történt változások miatt szükségesek. 

Ki felelős a számviteli politika elkészítéséért?

A számviteli politika elkészítéséért, annak valódiságáért és módosításáért a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy felelős. Természetesen az elkészítésben nagy feladatot vállal a számviteli, illetve pénzügyi feladatokat ellátó személy/szervezet is, szoros együttműködésben a gazdálkodó szervezet vezetőségével, hiszen a számviteli politika leginkább a számvitellel és pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos feladatokat, illetve eljárásokat szabályozza. 

Mit tartalmaz a számviteli politika?

A számviteli politika tartalmazza a társaságra jellemző szabályokat, előírásokat és módszereket, amelyekkel a társaság meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, nem lényegesnek, jelentősnek, nem jelentősnek, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak. A számviteli politikában határozza meg a társaság, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, illetve, hogy az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.

A számviteli politika részét képező szabályzatok a következők:

 • eszközök és források értékelési szabályzata
 • eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata
 • önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat (Ez alól a kötelezettség alól mentesül az egyszerűsített beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót készítő társaság, továbbá az a vállalkozás, ahol az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett nettó árbevétel valamely üzleti évben az 1 milliárd forintot, vagy a költségnemek szerinti költségek együttes összege az 500 millió forintot nem éri el. Ha ezen értékhatárokat meghaladja, a következő üzleti évtől a saját előállítású termékeknél és a nyújtott szolgáltatásoknál az önköltséget az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat szerinti utókalkuláció módszerével kell megállapítania.)
 • pénzkezelési szabályzat
 • bizonylati rendre vonatkozó szabályzat

A számviteli politika kialakítása során a társaság vezetőinek többek között az alábbi fontos kérdésekben kell dönteniük:

 • könyvvezetés módja
 • a mérleg választott formájának megállapítása
 • az eredmény-kimutatás választott formájának megállapítása
 • a mérleg és az eredmény-kimutatás további tagolása, amennyiben szükséges
 • kiegészítő melléklet kötelező tartalma
 • alkalmazott számviteli elvek
 • könyvvezetés rendje
 • könyvviteli zárlat rendje
 • könyvvizsgálat, amennyiben az törvényileg nem kötelező
 • beszámoló elkészítés és letétbehelyezés ütemezése, felelősségi körök
 • céltartalék képzés
 • az értékvesztés és az értékvesztés visszaírásának elszámolása

Összességében tehát a számviteli politika számos pontjának kialakításakor a vállalkozás vezetősége dönt, hiszen többféle választási lehetőség van a tartalmat illetően. Azonban minden esetben úgy kell kialakítani a számviteli politikát, hogy az abban rögzített szabályok betartásával megbízható és valós információkat tartalmazó beszámolót lehessen összeállítani, az igényeknek megfelelően biztosítva a vezetői számvitel információ-igényét, valamint segítve a belső, illetve a külső ellenőrzést is.

Amennyiben most készíti el, vagy frissíti fel számviteli politikáját, szívesen segítünk. Az elmúlt húsz évben több száz cégnek készítettük el, vagy vizsgáltuk át a szabályzatát. Könyvelési csapatunk várja jelentkezését e-mailben, vagy telefonon!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.