Cégbírósági bejegyzésüket követően a vállalkozásoknak teljesíteniük kell a törvény által előírt kötelezettségeiket az azokra vonatkozó határidőkön belül. A cégbejegyzés után elvégzendő feladatok közül nagy jelentőséggel bírnak a számvitelre és az adózásra vonatkozó kötelezettségek, melyek elmulasztása esetén a hatóságok mulasztási bírságot szabhatnak ki.

cégbejegyzés

Adatbejelentési kötelezettségek a cégbejegyzés után

A cégbejegyzés után a vállalkozásokra jellemző adatokat be kell jelentenünk az adóhatósághoz. Meg kell vizsgálnunk, hogy az alapításkor minden tevékenység bejegyzésre kerül-e és hogy ezek az adóhatóság törzsadataiban is szerepelnek-e. Amennyiben további tevékenység megadása szükséges, akkor ezt a nyomtatványokon jelölnünk kell. Be kell jelenteni továbbá a hatósági engedélyköteles tevékenység végzése esetén a működési engedély számát. Mérlegelnünk kell és szükség esetén be kell jelentenünk, hogy mely adózási formát választjuk azokban az esetekben, amikor a törvény választási lehetőséget biztosít. Ez különösen a bérbeadási, illetve az ingatlanértékesítési tevékenységek végzése során bír nagy jelentőséggel. Meg kell adnunk az iratőrzés helyét, illetve be kell jelentenünk a székhelyszolgáltatás adatait, amennyiben ez a vállalkozásunk esetében releváns. Az új rendelkezések értelmében meg kell adnunk a külföldi banknál vezetett bankszámlánk főbb adatait, illetve jelölhetjük, hogy az MNB vagy az EKB banki árfolyamát használjuk a könyvvezetés során. Az adóhatósági bejelentésen túl cégbejegyzés után adatbejelentést kell küldenünk a helyi önkormányzatok részére is, továbbá be kell jelentkeznünk a KSH illetékes szerveinél is. A vállalkozások adókötelezettségeinek, illetve adatszolgáltatási feladatainak egy része a bejelentések alapján kerül meghatározásra.

Számviteli feladatok

A cégbejegyzés utáni számviteli feladatokat a vállalkozásra vonatkozó elvek és eljárások alapján határozhatjuk meg. Már a cég alapításakor meghatározásra kerül az üzleti év fordulónapja, illetve a könyvvezetés pénzneme. A számviteli politika keretében le kell fektetni a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, illetve el kell dönteni azt, hogy a cég a törvény által biztosított választási lehetőségek közül melyeket alkalmazza. A számviteli politika keretében el kell készíteni az eszközök és források értékelési szabályzatát, a leltározási szabályzatot, a pénzkezelési szabályzatot és az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, amennyiben ez utóbbi releváns.

A számviteli politika elkészítéséért a gazdálkodó szervezet képviselője felelős, az elkészítés határideje a cég megalakulásától számított 90 nap. Az értékelési szabályzat elkészítése során a vállalkozás esetében előforduló eszközök és források értékelését határozzuk meg, amely során nemzetközi vállalatok esetében tekintettel kell lennünk a konszern előírásaira is. Többek között az eszközök értékcsökkenésére, a készletek és a követelések értékelésére, illetve a céltartalék képzésre vonatkozó elveket rögzíthetjük. Fontos, hogy a könyveket ezen elvek alapján vezessük, és az esetleges változásokat a számviteli politikában írásban dokumentáljuk.

Egyéb lehetséges kötelezettségek

Fenti, a cégbejegyzés után felmerülő, általános jellegű feladatok kiegészülhetnek egyéb kötelezettségekkel, illetve bejelentendő adatokkal, ezeket az adótanácsadók a megfelelő információk birtokában felmérik, és szükség esetén egyeztetik a felelős vezetőkkel. Amennyiben a már bejelentett adatokban változás következik be, akkor azokkal kapcsolatban a változásbejelentésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárnunk, biztosítva ezzel azt, hogy a vállalkozásunk adókötelezettségeit érintő információk a hatóságok rendelkezésére álljanak.

Ha nem biztos benne, hogy minden cégbejegyzés utáni adatbejelentési és számviteli kötelezettségének megfelelően eleget tesz, kérjük lépjen velünk kapcsolatba!

 

Potássy Andrea
partner
Tel: +3618873741
andrea.potassy@wtsklient.hu