2018. március 13.

Gazdálkodó szervezetek feladatai a cégbejegyzés után

hr-tevekenysegek

Cégbírósági bejegyzésüket követően a vállalkozásoknak teljesíteniük kell a törvény által előírt kötelezettségeiket az azokra vonatkozó határidőkön belül. A cégbejegyzés után elvégzendő feladatok közül nagy jelentőséggel bírnak a számvitelre és az adózásra vonatkozó kötelezettségek, melyek elmulasztása esetén a hatóságok mulasztási bírságot szabhatnak ki.

cégbejegyzés

Adatbejelentési kötelezettségek a cégbejegyzés után

A cégbejegyzés után a vállalkozásokra jellemző adatokat be kell jelentenünk az adóhatósághoz. Meg kell vizsgálnunk, hogy az alapításkor minden tevékenység bejegyzésre kerül-e és hogy ezek az adóhatóság törzsadataiban is szerepelnek-e. Amennyiben további tevékenység megadása szükséges, akkor ezt a nyomtatványokon jelölnünk kell. Be kell jelenteni továbbá a hatósági engedélyköteles tevékenység végzése esetén a működési engedély számát. Mérlegelnünk kell és szükség esetén be kell jelentenünk, hogy mely adózási formát választjuk azokban az esetekben, amikor a törvény választási lehetőséget biztosít. Ez különösen a bérbeadási, illetve az ingatlanértékesítési tevékenységek végzése során bír nagy jelentőséggel. Meg kell adnunk az iratőrzés helyét, illetve be kell jelentenünk a székhelyszolgáltatás adatait, amennyiben ez a vállalkozásunk esetében releváns. Az új rendelkezések értelmében meg kell adnunk a külföldi banknál vezetett bankszámlánk főbb adatait, illetve jelölhetjük, hogy az MNB vagy az EKB banki árfolyamát használjuk a könyvvezetés során. Az adóhatósági bejelentésen túl cégbejegyzés után adatbejelentést kell küldenünk a helyi önkormányzatok részére is, továbbá be kell jelentkeznünk a KSH illetékes szerveinél is. A vállalkozások adókötelezettségeinek, illetve adatszolgáltatási feladatainak egy része a bejelentések alapján kerül meghatározásra.

Számviteli feladatok

A cégbejegyzés utáni számviteli feladatokat a vállalkozásra vonatkozó elvek és eljárások alapján határozhatjuk meg. Már a cég alapításakor meghatározásra kerül az üzleti év fordulónapja, illetve a könyvvezetés pénzneme. A számviteli politika keretében le kell fektetni a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, illetve el kell dönteni azt, hogy a cég a törvény által biztosított választási lehetőségek közül melyeket alkalmazza. A számviteli politika keretében el kell készíteni az eszközök és források értékelési szabályzatát, a leltározási szabályzatot, a pénzkezelési szabályzatot és az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, amennyiben ez utóbbi releváns.

A számviteli politika elkészítéséért a gazdálkodó szervezet képviselője felelős, az elkészítés határideje a cég megalakulásától számított 90 nap. Az értékelési szabályzat elkészítése során a vállalkozás esetében előforduló eszközök és források értékelését határozzuk meg, amely során nemzetközi vállalatok esetében tekintettel kell lennünk a konszern előírásaira is. Többek között az eszközök értékcsökkenésére, a készletek és a követelések értékelésére, illetve a céltartalék képzésre vonatkozó elveket rögzíthetjük. Fontos, hogy a könyveket ezen elvek alapján vezessük, és az esetleges változásokat a számviteli politikában írásban dokumentáljuk.

Egyéb lehetséges kötelezettségek

Fenti, a cégbejegyzés után felmerülő, általános jellegű feladatok kiegészülhetnek egyéb kötelezettségekkel, illetve bejelentendő adatokkal, ezeket az adótanácsadók a megfelelő információk birtokában felmérik, és szükség esetén egyeztetik a felelős vezetőkkel. Amennyiben a már bejelentett adatokban változás következik be, akkor azokkal kapcsolatban a változásbejelentésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárnunk, biztosítva ezzel azt, hogy a vállalkozásunk adókötelezettségeit érintő információk a hatóságok rendelkezésére álljanak.

Ha nem biztos benne, hogy minden cégbejegyzés utáni adatbejelentési és számviteli kötelezettségének megfelelően eleget tesz, kérjük lépjen velünk kapcsolatba!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.