adatbejelentési kötelezettségekAz új évi első feladataink között ideje számba venni, hogy melyek azok az adatbejelentési kötelezettségek, amelyeknek januárban a céges adóalanyoknak meg kell felelniük. Cikkünkben három, nemzetközi kapcsolatokkal bíró cégeknél releváns bejelentési kötelezettséget mutatunk be, amiket az érintett cégeknek az adóhatóság felé kell megtenniük szűkös határidőn belül. Az adatbejelentési kötelezettségek jogszabályi hátterét a 2018-ban életbe lépő 2017. évi CL. törvény (új Art.) és a 2017. évi CLI. törvény (az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény) tartalmazza.

Adatbejelentési kötelezettségek céges külföldi bankszámla esetén

A napokban életbe lépett új Art. egyik legfontosabb újítása szerint azoknak az adózóknak, akik 2018. január 1-jén érvényes bankszámlával rendelkeztek valamely külföldi pénzintézetnél, legkésőbb 2018. január 31-ig az összes meglévő számlaszámot és a számlát vezető külföldi pénzintézet nevét be kell jelenteniük a NAV felé. Emellett az adózóknak a külföldi számlaszámukat érintő változásokat is jelenteniük kell az adóhatóságnak 15 napon belül.

Fontos kikötés, hogy a bejelentési kötelezettség azokra a gazdasági társaságokra vonatkozik, amelyeknek üzletszerű gazdasági tevékenysége cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásához kötött. Az eredeti tervek szerint azon adózókra is vonatkozott volna a kötelezettség, akik adóalanyok, de nem kötelezettek cégbejegyzésre. A Nemzetgazdasági Minisztérium felé eljuttatott javaslatunk alapján végül pontosításra került, hogy a bejelentési szabály nem vonatkozik a speciális jogállású, Magyarországon cégbírósági bejegyzés alá nem tartozó adózókra, például az áfaregisztráltakra.

A határidőkre már csak a mulasztási bírságok mértéke miatt is érdemes különösen odafigyelni. Amennyiben a kötelezett adóalany elmulasztja az adatbejelentési kötelezettségek vagy változásbejelentési kötelezettségek valamelyikét, a NAV 15 napos határidő tűzésével felszólítja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére, és felhívja a figyelmet a mulasztás jogkövetkezményeire is. Ha a bejelentés pótlása a hiánypótlásra való felszólítás után sem történik meg, akkor az adóhatóság először 100 000 forint, újabb 15 napos hiánypótlási határidő eredménytelen letelte után pedig akár 500 000 forint mulasztási bírságot vethet ki az adózóra.

Kapcsolt vállalatok bejelentési kötelezettségei

Fontos bejelentési kötelezettség terhelheti januárban azokat az adózókat is, akik kapcsolt vállalkozással rendelkeznek, és a 2018-as évkezdettel új tranzakciókat kezdeményeznek a kapcsolt feleikkel:

  • az adózó egy kapcsolt vállalkozással köt új szerződést, és valamilyen formában gazdasági esemény történik köztük;
  • az adózó és a kapcsolt vállalata között a kapcsoltsági viszony 2018. január 1-jével megszűnik;
  • az adózó és a kapcsolt vállalkozása között 1 millió forint feletti, készpénzben megvalósult szolgáltatásteljesítés történt.

Az adóhatósági bejelentést mindig az eseményt követő 15 naptári napon belül kell megtenni (ellenkező esetben itt is felkészülhetünk a mulasztási bírságokra). A szabály nem újdonság, azonban az új Art.-ban nehéz megtalálni a hivatkozást rá. A bejelentésre szolgáló formanyomtatvány szerint a kapcsolt vállalkozásra vonatkozó adatokat az első szerződéskötést követő 15 napon belül, illetve a kapcsolt vállalkozással összefüggő változásokat azok bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelenteni az új Art. 44. §-a és a 7. § 28. pontja értelmében. Ha a kapcsolt fél belföldi illetőséggel rendelkezik, akkor a bejelentéseket az ő esetében is meg kell tenni.

Külföldi kiküldöttek

Gyakran előfordul, hogy egyes multinacionális cégek valamely más országban dolgozó külföldi munkavállalóikat ideiglenesen kiküldik a cégcsoport magyarországi tagjához egy meghatározott időtartamra. Ezen dolgozók (ún. expatok) esetében is adatbejelentési kötelezettségek terhelhetik a magyar fogadó felet az adóhatóság felé.

Az új Art 41. § (3). bekezdése alapján a bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

  • a külföldi illetőségű természetes személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát;
  • a munkavégzés megkezdésének időpontját;
  • a munkavégzésre megbízást adó külföldi szervezet vagy természetes személy nevét, székhelyét, telephelyét, illetve lakóhelyét.

A bejelentésre a kiküldöttek munkába állásától számítva 30 nap áll a cégek rendelkezésére. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy be kell jelenteni a munkavégzés befejezésének időpontját is, és – ha az adat a munkavégzéssel kapcsolatban rendelkezésre áll – azt az időpontot is, amikor a munkavállaló elhagyja Magyarország területét.

Ha biztosra szeretne menni, hogy eleget tett minden adatbejelentési kötelezettségének, mi szívesen segítünk.
Kattintson ide, és küldjön nekünk egy emailt, hogy egy kipróbált checklist alapján felmérjük egy óra alatt az Önök aktuális helyzetét!
Hogy jól induljon az új év, az első 3 átvilágítást most ajándékként biztosítjuk a leggyorsabb jelentkezőknek.