2018. november 13.

CbCR és bejelentési kötelezettség – Mi a teendő év végével?

Egy pár hét és itt a karácsony, valamint az év vége. Mit jelent ez a CbCR (Country-by-Country Report, országonkénti jelentés) és az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettség szempontjából?

Megint eltelt egy év, pedig nem is volt olyan rég 2017. december 31., amely az első olyan határidőt jelentette a vállalkozások életében, ameddig a BEPS akcióterv 13. pontjában meghatározott országonkénti jelentést el kellett készíteniük, illetve a bejelentési kötelezettségüknek eleget kellett tenniük. A mostani év végével ez a téma ismét aktuális lesz, ezért nem árt, ha felfrissítjük az emlékeinket és felkészülünk az előttünk álló feladatokra.

CbCR

CbCR – kinek kell a jelentést elkészíteni?

A múlt év vége óta nem történt változás abban, hogy a CbCR, vagyis az országonkénti jelentés (adatszolgáltatás) elkészítésének kötelezettsége alapvetően a multinacionális vállalatcsoportok végső anyavállalatának minősülő csoporttagjait terheli. Az országonkénti jelentés elkészítésének kötelezettsége alól mentesül azonban az a multinacionális vállalatcsoport, amelynek az adatszolgáltatási pénzügyi évet megelőző pénzügyi évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolójában szereplő összevont (konszolidált) bevétele nem éri el a 750 millió eurót.

Mely esetekben kell a magyar csoporttagnak országonkénti jelentést benyújtani?

A magyar társaság főszabály szerint abban az esetben kötelezett CbCR elkészítésére, ha a multinacionális vállalatcsoport végső anyavállalatának minősül. Ezen kívül előfordulhatnak olyan esetek is, amikor ugyan a magyar adóügyi illetőségű csoportcég nem minősül végső anyavállalatnak, mégis ő lesz a CbCR benyújtására kötelezett. Ha például a végső anyavállalatnak minősülő cégnek nincs az adóügyi illetősége szerinti államban CbCR benyújtási kötelezettsége, vagy ha van ilyen kötelezettsége, de az adott országgal Magyarországnak nincs hatályos információcsere-egyezménye, és a multinacionális vállalatcsoportnak nincs olyan csoporttagja, amely az adatszolgáltatási pénzügyi év tekintetében teljesíti a multinacionális vállalatcsoport valamennyi, az Európai Unióban adóügyi illetőséggel rendelkező csoporttagja tekintetében a CbCR benyújtási kötelezettséget, vagy több csoporttag is rendelkezik adóügyi illetőséggel az Európai Unióban, de a multinacionális vállalatcsoport a magyar csoporttagot jelölte ki, hogy ő teljesítse az országonkénti jelentés benyújtási kötelezettséget.

Meddig kell az országonkénti jelentést benyújtani?

Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetnek a CbCR benyújtási kötelezettségét a multinacionális vállalatcsoport adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napjától számított 12 hónapon belül kell teljesítenie az állami adóhatósághoz. Ez a szabály éppúgy vonatkozik a végső anyavállalatokra, mint a CbCR készítésre kijelölt magyar csoporttagokra. Ez utóbbi esetben azonban egy átmeneti szabálynak köszönhetően az adatszolgáltatási kötelezettség először a 2017. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adatszolgáltatási pénzügyi év tekintetében keletkezik. Naptári évvel megegyező üzleti év esetében ez azt jelenti, hogy a magyar csoporttagnak – mint adatszolgáltatásra kötelezett szervezetnek – a CbCR benyújtási kötelezettségét első ízben 2018. december 31-ig kell teljesítenie.

Bejelentési kötelezettség

Amellett, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett multinacionális vállalatcsoport végső anyavállalata elkészíti az országonkénti jelentést, a magyar csoporttagoknak eleget kell tenniük a bejelentési kötelezettségüknek is. Mindezt annak érdekében teszik, hogy az adóhatóság tudomást szerezzen a multinacionális vállalatcsoport magyar adóügyi illetőségű csoporttagjának végső anyavállalati, anyavállalatnak kijelölt szervezeti, vagy csoporttagi minőségéről vagy annak hiányáról, valamint az országonkénti jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásra kötelezett szervezet kilétéről (az érintett cégek nevének, székhelyének, adószámának és pénzügyi évének bejelentése mellett).

Az érintett magyar csoporttagoknak először 2017. december 31-ig kellett a bejelentési kötelezettségüknek eleget tenniük a 2016-os és 2017-es adatszolgáltatási pénzügyi év tekintetében egyaránt. Felmerül a kérdés, hogy amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettség a 2018-as adatszolgáltatási pénzügyi év tekintetében is változatlanul fennáll, szükséges-e 2018. december 31-ig a magyar csoporttagnak ismét bejelentést tenni, tekintettel arra, hogy nem változott semmi. A minisztérium és az adóhatóság jelenlegi szakmai véleményei azt látszanak megerősíteni, hogy a bejelentést ebben az esetben is meg kell tenni év végével, hiszen ez egy új bejelentés a 2018-as adatszolgáltatási pénzügyi évre vonatkozóan. Fontos azt is kiemelni, hogy a bejelentett adatokban bekövetkezett változást a változást követő 30 napon belül be kell jelenteni az állami adóhatósághoz.

Információcsere egyezmény az USA és Magyarország között

2018. október 25-én Magyarország és az USA információcsere-egyezményt kötöttek, ami kiemelten fontos minden olyan adatszolgáltatásra kötelezett multinacionális vállalatcsoport magyar csoporttagjának, ahol a végső anyavállalat amerikai illetőségű. Az információcsere-egyezmény hiányában ugyanis nagy eséllyel a magyar csoporttagok lennének kötelezettek arra, hogy benyújtsák az országonkénti jelentést az adóhatóságnak első alkalommal 2018. december 31-ig. Ahhoz, hogy a CbCR benyújtási kötelezettség alól mentesüljenek a magyar csoporttagok, nem elegendő azonban, hogy az egyezményt megkötötték. Fontos, hogy az egyezménynek 2018. december 31-ig hatályba is kell lépnie, valamint az illetékes magyar és amerikai hatóságoknak is kell kötniük egy külön megállapodást, melynek szintén hatályba kell lépnie 2018. december 31-ig.

Ha az információcsere-egyezmény, valamint az illetékes hatóságok közötti megállapodás 2018. december 31. előtt hatályba lép, akkor az amerikai végső anyavállalattal rendelkező azon magyar csoporttagoknak, akik a korábbi bejelentésükben úgy nyilatkoztak, hogy az információcsere-egyezmény hiányában ők fogják benyújtani az országonkénti jelentést, változás-bejelentő nyomtatványon a korábbi bejelentésüket az év végéig – feltéve, hogy üzleti évük megegyezik a naptári évvel – meg kell változtatniuk.

Szankciók

A fenti kötelezettségek időben és megfelelő adattartalommal történő teljesítése mindenképpen fontos, hiszen a CbCR, a bejelentési vagy a változás-bejelentési kötelezettség elmulasztása, késedelmes vagy hibás teljesítése esetén az adóhatóság 20 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja a kötelezetteket.

Ha részt vesz a nemzetközi leányvállalatok közötti adótervezésben, és további kérdései merülnek fel a CbCR vagy a bejelentési kötelezettség kapcsán, keresse munkatársunkat bizalommal!

 

Cseri Zoltán
manager
Tel: +3618873747
zoltan.cseri@wtsklient.hu

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.