2020. március 10.

A projekt elszámolás számviteli kezelése 2020-tól

Alapjaiban változik meg az elszámolás mögött meghúzódó logika

A projekt elszámolás számviteli kezelése 2020-tól

A projekt elszámolás számviteli kezelésében 2020-tól jelentős változás történt. A változással a magyar számviteli törvény egy újabb lépést tett a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szemléletének irányába.

A projekt

A projekt célja, hogy egyedi terméket vagy szolgáltatást hozzon létre, a megrendelő egyedi, és kifejezett igényeihez igazodva. Ez alapján projektnek tekinthető például egy, a megrendelő igényeire szabott, egyedi gép elkészítése, egy lakóház vagy irodaépület felépítése, illetve egy speciális feladat elvégzése is. Számviteli kezelésük főleg az éveken áthúzódó, vagy több üzleti évet érintő projekteknek válik igazán érdekessé.

A projekt elszámolás eddigi szabályozásának főbb sarokkövei

Azt mondhatjuk, hogy a szabályváltozást megelőzően a projekt elszámolás számviteli kezelése meglehetősen árbevételhez, pontosabban számlázott árbevételhez volt kötve. A szerződésben rögzített mérföldkövek ütemei szerint kiállított számlák alapján könyvelt árbevételhez kerültek hozzáigazításra a projekt költségei.

Az egyes mérföldkövek, vagyis az adott projekt lényegesebb stációinak meghatározása, a szerződő felek közös akaratától, meg persze erőviszonyaitól függően lehetett más és más. Így előfordulhatott, hogy két, hasonló paraméterekkel rendelkező projekt tervezési fázisának lezárulta az egyik megállapodás alapján a projekt vállalási értékének 10%-os, míg a másik alapján ennél jóval több, akár 60-70%-os számlázását tette lehetővé.

Az összemérés elve alapján ezután persze eddig is meg kellett, hogy történjen a költségek elszámolása is, a gyakorlatban ez jellemzően a projekt várható nyeresége alapján a költségek a már kiszámlázott árbevételhez igazítását jelentette.

Abban az esetben pedig, amikor már merültek fel ugyan költségek, de a projekt nem érte el a soron következő mérföldkövet, a már felmerült költségeket befejezetlen termelésként kellett a beszámolóban szerepeltetni, ami azt is eredményezi, hogy a projekt adott évi eredményessége nem kerül kimutatásra. Sőt, ilyen esetben jelentősen torzulhat az évek közötti eredményesség és az adóztatandó eredmény összege is.

Miben lesz más a projekt elszámolás új szabályozása?

A projekt elszámolás új szabályozása gyakorlatilag szakít az eddigi gyakorlattal, sőt, teljesen a feje tetejére állítja a megközelítést, mely szerint a számlázástól függetlenül, a teljesítés tényleges megtörténte, vagyis a teljesítési fok lesz az irányadó a projektek elszámolásakor. (Teljesítési fok a tényleges teljesítésnek a szerződés elszámolási egységére meghatározott mértéke, amely a ténylegesen elvégzett munkáknak az elvégzendő összes munkához viszonyított arányát fejezi ki.)

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a számlázásoktól függetlenül, de azokat természetesen figyelembe véve, a szerződési érték és a projekt teljesítési foka alapján meghatározott értékre kell kiigazítani a projekthez kapcsolódó árbevételeket, úgy, hogy az árbevételt elhatárolással szemben növeljük vagy csökkentjük.

Ezekből következően megszűnik a még ki nem számlázott teljesítések készletre vétele, hiszen jól látható, hogy minden teljesítéshez (teljesítési fok alapján) a megfelelő árbevétel kerül kimutatásra a könyvekben, illetve gondoskodni kell arról is, hogy az összemérés elvét szem előtt tartva, a költségek és ráfordítások is arányosan jelenjenek meg a társaság könyveiben

A társaságoknak a teljesítési fok meghatározására alkalmazott módszertanukat be kell mutatniuk a számviteli politikájukban.

Hogyan hat ez a folyamatban lévő projektekre?

A szabályozás 2020. január 1-jétől hatályos, sőt 2019-es gazdasági évre már alkalmazható. Sokaknak azonban ennél fontosabb lesz, hogy az újfajta projekt elszámolás csak 2020-ban megkötött szerződésekre alkalmazandó kötelezően. A korábbi szerződések esetében ez a gazdasági társaság döntésének függvénye. Azoknál a társaságoknál, ahol a mérföldkövek és a teljesítési fok összhangja nem áll fenn, érdemes lehet a korábbi projekteket még a régi szabályozás szerint lezárni.

Mivel a projekt elszámolás számos speciális számviteli feladatot rejt magában, érdemes szakértő bevonását megfontolni. Forduljon bizalommal a WTS Klient munkatársaihoz, akik készséggel támogatják tanácsadóként a projekt elszámolás során felmerülő speciális adózási és számviteli kérdésekben.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.