2020. március 24.

Újabb gazdasági mentőcsomag a koronavírus-járvány miatt

Az új intézkedések felfüggesztik az adóvégrehajtásokat is

A március 18-án megjelent intézkedések után március 23-án, hétfőn éjjel megjelent a Magyar Közlönyben a második gazdasági mentőcsomag is, amelyet a koronavírus világjárvány magyar gazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hoztak a jogalkotók.

Szociális hozzájárulási adó és járulékmentesség meghatározott tevékenységeknél

A gazdasági mentőcsomag alapján mentesülnek a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségük alól a taxis személyszállítások, a szálláshely-szolgáltatók, a vendéglátók, az alkotó-, művészeti, szórakoztató, sport- vagy szabadidős tevékenységet folytatók, a szerencsejáték, fogadás, film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás területén működő vállalkozások, a konferenciaszervezők, a napilap-, folyóiratkiadók, a műsorösszeállítók és műsorszolgáltatók. Ezzel összefüggésben a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4%-os mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni. A szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alóli mentesülést és a fenti bekezdés szerinti járulékfizetésre vonatkozó rendelkezést a 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozó adó- és járulékfizetési kötelezettség esetében kell alkalmazni.

A rendelet szerint a szociális hozzájárulási adó aluli mentesülés azokra az adózókra vonatkozik, akik a rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevételüket, de legalább bevételük 30%-át a fent felsorolt tevékenységekből szerezték.

További könnyítés, hogy nem keletkezik szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan a fent felsorolt hozzájárulás fizetésre kötelezettnek, valamint ugyanezen tevékenységek esetén a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a hozzájárulás mértékének kétharmada, és a rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett a rehabilitációs hozzájárulásra előleget nem fizet. 

Gazdasági mentőcsomag a „katásoknak”

A 61/2020. (III. 23.) kormányrendelet szerint a kisadózó vállalkozások (katások) 2020. március, április, május és június hónapra mentesülnek a KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) megfizetése alól. Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét. A rendelet tételesen felsorolja azt a 26 tevékenységet, amelyekre vonatkozik az adómentesség, ezek között szerepel például a fodrászat, a szépségápolás, a festés, üvegezés, villanyszerelés, az előadó-művészet, a víz-, gáz-és fűtésszerelés, az épületasztalosság, a fekvő- és járóbeteg-ellátás, a fogorvosi ellátás, a konferencia szervezés, a szállodai szolgáltatások, illetve a szerencsejáték.

A kisadózó vállalkozások a 2020. március 1. előtt esedékessé vált KATA-adótartozásukra haladékot kapnak, azt a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól tíz havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – fizethetik meg. A NAV a 2020. március 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel.

Felfüggesztett eljárások

A Magyar Közlönyben megjelent, a végrehajtásokat érintő 57/2020. (III. 23.) kormányrendelet szerint a veszélyhelyzet ideje alatt nem kerülhet sor végrehajtói kézbesítésre, az iratokat postán, illetve elektronikus eszközzel, az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok alapján kézbesítik.

A veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható.

Ingatlan kiürítése iránt intézkedni is csak a veszélyhelyzet megszűnése után lehet majd ismét. Ha a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. nap november 15. és április 30. közé esik, akkor csak az április 30. utáni 15. napon lehet ezt elkezdeni. A végrehajtó az adós lakóingatlanának árverezése, valamint a lefoglalt gépjármű forgalomból kivonása iránt is csak a veszélyhelyzet megszűnése után 15 nappal intézkedhet.

Szünetelnek az adóhatóság előtt folyamatban lévő végrehajtások, ugyancsak a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.

Érintés nélküli fizetések – felemelt egyedi összeg 

A 60/2020. (III. 23.) kormányrendelet “a veszélyhelyzetre tekintettel az érintéses fizetések egészségügyi biztonsága növelése érdekében szükséges intézkedésekről” alapján a pénzforgalmi szolgáltató nem alkalmaz erős ügyfél-hitelesítést (PIN kódos azonosítást), ha az érintéses elektronikus fizetési művelet egyedi összege nem haladja meg a tizenötezer forintot.

Az új gazdasági mentőcsomag a kisgyermekesekhez is szól

Az 59/2020. (III. 23.) kormányrendelet a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja a GYES és GYED jogosultságokat is.

A WTS Klient mindent megtesz azért, hogy a veszélyhelyzetben hozott, várhatóan gyors változásokról naprakészen értesítse és ebben a nehéz helyzetben is segítse ügyfeleit. Amennyiben kérdése merül fel azzal kapcsolatban, hogy az új intézkedések hogyan érintik az Ön vállalkozását, illetőleg, hogy milyen lehetőségeket ad a jelenlegi szabályozás például az adók megfizetésének terén, forduljon hozzánk bizalommal!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.