2020. április 23.

Versenyképesség-növelő támogatás beruházásokhoz

A beruházási költségeknek akár az 50%-át is fizetheti az állam

Akár 800 ezer euró vissza nem térítendő versenyképesség-növelő támogatás nyújtható beruházásaikhoz azoknak a közép- és nagyvállalatoknak, akik a koronavírus-járvány miatt kerültek nehéz gazdasági helyzetbe. Az előleg formájában elérhető készpénztámogatás lehetősége a vonatkozó jogszabályban meghatározott szektorban működő vállalkozásokat érinti.

Pályázati feltételek

A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás részletszabályait a külgazdasági és külügyminiszter 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelete tartalmazza, amely 2020. április 16-án került kihirdetésre a Magyar Közlönyben. Az alábbiakban ezen rendelet legfontosabb pontjait foglaljuk össze.

A beruházási támogatás formája

A versenyképesség-növelő támogatás vissza nem térítendő, költségvetési támogatás formájában nyújtható.

Támogatható tevékenységek

Versenyképesség-növelő támogatás bármely iparágban és gazdasági területen nyújtható, kivéve

 • acélipari tevékenységhez,
 • a hajógyártásban folytatott tevékenységhez,
 • a széniparban folytatott tevékenységhez,
 • a szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
 • az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához,
 • elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
 • az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő projekthez,
 • energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez,
 • kereskedelmi tevékenységhez,
 • koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez,
 • turisztikai tevékenységre irányuló projekthez,
 • exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban.
Kizáró okok

Nem nyújtható versenyképesség-növelő támogatás

 • azon pályázó részére, amely nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban pályázat benyújtásakor, vagy aki nem nyújt be teljes bizonyító erejű nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn köztartozása, és arról, hogy vállalja, hogy kéri a felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba,
 • azon pályázó részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének a pályázat benyújtásakor,
 • olyan pályázónak vagy olyan vállalkozás kapcsolt vállalkozásának, amely az Európai Bizottság korábbi, Magyarországnak címzett határozata alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték, és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
 • külön jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi szabályok megsértése esetén,
 • azon pályázó részére, amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
 • azon pályázó részére, amely a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 • azon pályázó részére, amely a támogató által vagy jogszabályban meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem a jogszabályban meghatározottak szerint nyilatkozik, vagy
 • azon pályázó részére, amely a jogszabályban vagy ezen KKM rendeletben a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
Jogosultak köre

Versenyképesség-növelő támogatás a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság részére nyújtható.

A versenyképesség-növelő támogatást az a közép- vagy nagyvállalkozás veheti igénybe, amely

 • igazolja, hogy december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus-járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak,
 • igazolja, hogy a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az értékesítés nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett,
 • nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el,
 • nyilatkozik arról, hogy a felmerült veszteségekre nincs biztosítása, vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére,
 • vállalja, hogy a bázislétszámát a beruházás befejezéséig, de legalább december 31-éig fenntartja,
 • vállalja, hogy 2021. június 30-áig legalább 150 ezer euró értékű beruházást valósít meg Magyarországon,
 • nyilatkozik, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a beruházást.
A versenyképesség-növelő támogatás mértéke

A versenyképesség-növelő támogatás támogatástartalma a vonatkozó egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – az adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 800 ezer eurónak megfelelő forintösszeget, azzal, hogy a beruházás értékéhez igazodik.

Ha a beruházás értéke

 • 150 ezer euró és 300 ezer euró között van, a versenyképesség-növelő támogatás összege a beruházás értékének 30%-a,
 • 300 001 euró és 500 ezer euró között van, a versenyképesség-növelő támogatás összege a beruházás értékének 40%-a,
 • 500 ezer euró felett van, a versenyképesség-növelő támogatás összege a beruházás értékének 50%-a.

Ezen összegeket a pályázat benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam alapján számítandók át forintra.

Pályázati kiírás

A versenyképesség-növelő támogatás nyújtása pályázati úton történik. A pályázati kiírás már közzétételre került a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a HIPA Nonprofit Zrt. honlapján. Az aláírt pályázatot a HIPA Nonprofit Zrt. részére kell benyújtani.

Határidő

A versenyképesség-növelő támogatás 2020. december 31-éig nyújtható a vállalatok számára.

A WTS Klient mindent megtesz azért, hogy a veszélyhelyzetben hozott gazdasági intézkedésekről naprakészen értesítse és ebben a nehéz helyzetben is segítse ügyfeleit. Amennyiben kérdése merül fel azzal kapcsolatban, hogy az új intézkedések hogyan érintik az Ön vállalkozását, illetőleg, hogy milyen lehetőségeket ad a jelenlegi szabályozás például az adók megfizetésének terén, forduljon hozzánk bizalommal!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.