2021. július 13.

A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményrendszerének változása

Az új szabályok 2021. március 11-én léptek hatályba

rendezett munkaügyi kapcsolatok

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdése rögzíti, hogy költségvetési támogatás annak nyújtható, aki – többek között – megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. 2021. március 11-étől a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) rögzíti a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek részletszabályait.

Mely jogsértések eredményezik a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének megsértését?

Az Áht. alkalmazása szempontjából nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit

a) az állami adóhatóság vagy a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az adózás rendjéről szóló törvényben vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,

b) a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság

  • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételekre, a gyermekmunka tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése,
  • a foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó jogszabályban a munka díjazására vonatkozó rendelkezések megsértése,
  • a munkaerő-kölcsönzési tevékenység nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályainak megsértése vagy

c) az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző hatóság az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése

miatt a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges – közigazgatási per esetén a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal sújtott (már az első jogsértés esetén is).

Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az sem, akit harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedély vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti keresőtevékenység folytatása céljából összevont engedélyezési eljárás keretében kiadott összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása miatt a hatóság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges – közigazgatási per esetén a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal sújtott (már az első jogsértés esetén is).

Mely dokumentumokkal igazolható a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének teljesülése?

 A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételei teljesülésének megállapítása alapjául főszabály szerint a következő dokumentumok szolgálnak:

  • az állami adóhatóság,
  • a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság,
  • az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző hatóság

által vezetett nyilvántartásból nyilvánosságra hozott adatokat tartalmazó irat.

Kérelem a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által vezetett hatósági nyilvántartás alapján közzétett adatok törlésére

A Kormányrendelet az általános hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó döntések esetén – a harmadik országbeli állampolgárnak a munkavégzésre jogosító engedély nélküli foglalkoztatása miatt kiszabott munkaügyi bírság kivételével – lehetővé teszi, hogy a foglalkoztató naptári évenként egy alkalommal a jogsértést megállapító döntéssel kapcsolatban nyilvánosságra hozott adatai törlését kérje a közzétételi két éves határidő letelte előtt, amennyiben:

  • törlés iránti kérelmet nyújt be a foglalkoztatás-felügyeleti hatósághoz,
  • befizeti a Kormányrendeletben meghatározott összeget, amely a törlési kérelemmel érintett bírságösszeg háromszorosa, de legalább a jogszabálysértéssel érintett foglalkoztatottak száma és a minimálbér szorzatának a háromszorosa;
  • a közzétett döntésben foglaltakat önként és teljes körűen végrehajtotta és a munkaügyi bírságot megfizette.

Amennyiben foglalkoztatóként további kérdései merülnének fel azzal kapcsolatban, hogy teljesülnek-e cégénél a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételei, esetleg jogi szakértőre lenne szüksége a jogsértést megállapító döntéssel kapcsolatban közzétett adatainak törléséhez, a WTS Klienttel együttműködő ügyvédek készséggel állnak cégcsoportunk ügyfeleinek rendelkezésére!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.