2019. május 7.

Ön elkészítette már az új transzferár-nyilvántartási rendelet előírásainak megfelelő nyilvántartásait?

Közeleg a május végi határidő

Hamarosan itt van május 31., ami a könyvelők és az adótanácsadók életében minden évben jeles dátum. A naptári évvel megegyező üzleti éves vállalkozásoknak ugyanis eddig a határidőig kell beadniuk a beszámolójukat és a társasági adó bevallásukat. A társasági adó bevallás benyújtása a kapcsolt vállalkozások életében egyet jelent a transzferár-dokumentációk elkészítésének dátumával, ebből a szempontból pedig a 2019. május végi dátum az eddigieknél jelentősebb lesz. A naptári évvel megegyező üzleti éves vállalkozásoknak ugyanis most kell először az új transzferár-nyilvántartási rendelet szerint elkészíteni a transzferár nyilvántartásaikat. A következőkben az új transzferár-szabályozás legfontosabb kérdéseivel foglalkozunk.

Mit jelent az új transzferár szabályozás és miért volt rá szükség?

2017. október 18-án hirdették ki a 32/2017 NGM rendeletet, melyet az új transzferár-nyilvántartási rendeletként emlegetünk, és amely a 22/2009 PM rendeletet váltotta fel. Az új szabályozásra a BEPS akciótervben foglalt célok elérése, nevezetesen a multinacionális vállalkozások agresszív adótervezésének, illetve adóelkerülésének a megfékezése érdekében volt szükség. Ezen célokat szem előtt tartva Magyarország az országonkénti jelentéssel kapcsolatos szabályok korábbi implementálását követően – az új transzferár-nyilvántartási rendelet részeként – a fő és helyi dokumentumra vonatkozó előírásokat is beépítette a szabályai közé.

Mikortól kell alkalmazni az új transzferár-nyilvántartási rendelet szabályait?

Az új transzferár-nyilvántartási rendelet előírásait a 2018-ban kezdődő adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartásokra kell először alkalmazni. Ez praktikusan azt jelenti, hogy azon vállalkozásoknak, melyek transzferár-nyilvántartás készítésére kötelezettek és üzleti évük megegyezik a naptári évvel, 2019. május végéig kell először az új rendelet szerinti bővebb adattartalommal elkészíteniük a nyilvántartásaikat.

Mi a legfontosabb változás?

Az egyik legfontosabb változás, hogy az új transzferár-nyilvántartási rendelet 2018-tól megszüntette az önálló nyilvántartás készítésének lehetőségét és kötelezővé tette a két egymástól elkülönült dokumentáció, a fődokumentum (master file) és a helyi dokumentum (local file) elkészítését.

Mi az a fődokumentum, mit kell tartalmaznia és mire figyeljünk az elkészítésénél?

A fődokumentum alapvetően a vállalatcsoport egészére vonatkozóan tartalmaz részletes információkat. Ebben a dokumentumban így többek között be kell mutatni a csoport öt legnagyobb termékéhez és szolgáltatásához, továbbá a csoport forgalmának 5%-át meghaladó forgalmú termékhez és szolgáltatáshoz tartozó ellátási láncot árbevétel szerint, röviden ismertetni kell a csoporton belüli, jelentősnek minősülő szolgáltatásokat, illetve a fődokumentumnak tartalmaznia kell a csoporton belüli finanszírozás leírását is, hogy csak néhányat említsünk a sok kötelező tartalmi elem közül.

A fődokumentum kapcsán fontos megemlíteni, hogy a magyar szabályozás az OECD irányelvnek a fődokumentum kötelező minimális tartalmi elemeit előíró szabályozását követi. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vállalatcsoport központjában készülő fődokumentumok az OECD szabályozásnak való megfelelés végett legtöbbször minden olyan információt tartalmaznak, melyeket a magyar szabályozás is megkövetel. Nem árt azonban óvatosnak lenni, és inkább ellenőrizni az anyacég által készített dokumentációt, hiszen egy hiányzó tartalmi elem kiváló alapot adhat az adóhatóságnak mulasztási bírság kiszabására.

Változott a helyi dokumentum tartalma?

Az új transzferár-nyilvántartási rendelet bővebb adattartalmat követel meg a helyi dokumentumtól is. Az eddigi tartalmi elemek mellett új tartalmi elemként az adózó bemutatásánál szerepeltetni kell például az ügyvezetés felépítését, szervezeti ábráját és a személyek neveit, akik felé jelentést tesz az ügyvezetés. Ezen kívül fel kell sorolni a vállalkozás legfontosabb versenytársait, valamint a helyi dokumentumnak tartalmaznia kell annak lényegre törő bemutatását is, hogy a szokásos piaci ár-megállapítási módszer alkalmazása során felhasznált pénzügyi adatok hogyan köthetők az adózó beszámolójában foglalt adatokhoz.

Meddig kell elkészíteni a transzferár nyilvántartást?

A helyi dokumentumot – a korábbi szabályhoz hasonlóan – a társasági adó bevallás benyújtásáig kell elkészíteni, de nem kell azt benyújtani az adóhatóság felé. Az új transzferár-nyilvántartási rendelet lehetőséget ad arra, hogy a még rendelkezésre nem álló fődokumentum hiányában (az anyavállalati határidőket is szem előtt tartva) a helyi dokumentum képezze a nyilvántartást az adózó adóévének utolsó napjától számított 12 hónapon belüli időszakban. Fontos azonban, hogy ez a szabály nem vonatkozik arra az esetre, ha az anyacég magyar, és ő készíti a fődokumentumot, vagy a külföldi anyacég valamilyen oknál fogva nem készít fődokumentumot, és így azt a magyar kapcsolt vállalkozásnak kell elkészítenie. Ebben az esetben ugyanis a fődokumentumnak is el kell készülnie a magyar társasági adóbevallás benyújtásáig.

Mire figyeljünk az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások kapcsán?

Az új transzferár-nyilvántartási rendelet ugyanúgy meghagyta a lehetőségét, hogy a kapcsolt vállalkozások bizonyos csoporton belüli szolgáltatások kapcsán egyszerűsített adattartalmú transzferár-nyilvántartást készítsenek. Mind a szolgáltatások köre, mind pedig a feltételek között meghatározott értékbeli és százalékos határok változatlanok maradtak. Változott azonban az alkalmazható haszonkulcs tartományának felső értéke 10%-ról 7%-ra, míg az alsó kulcs 3% maradt.

Módosítás lehetősége

Fontos és kedvező változás az új transzferár-szabályozásban, hogy az adózók elévülési időn belül és az adóhatósági ellenőrzés megkezdéséig módosíthatják a transzferár-nyilvántartásaikat, ha feltárják, hogy a nyilvántartást nem a jogszabályoknak megfelelően készítették el, vagy a nyilvántartásban az adóalapot, az adót, a szokásos piaci árat, a szokásos piaci ár-tartományt (jövedelmezőséget) érintő hibát észlelnek. A módosító dokumentumnak tartalmaznia kell a módosítással érintett nyilvántartás megnevezését, valamint a módosítást és annak dátumát. A módosítást a nyilvántartás esedékességének eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint kell elvégezni és nincs helye módosításnak, ha az adózó a rendeletben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt a módosítással változtatná meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a választott szokásos piaci ár-megállapítási módszert például nem lehet önellenőrzéssel megváltoztatni.

Ami nem változott

A hiányzó nyilvántartásért kapott büntetés mértéke nem változik a 2018-ra vonatkozóan elkészítendő transzferár-nyilvántartások esetében sem. Még mindig kiemelkedően magas, vagyis hiányzó nyilvántartásonként 2 millió forint lehet a büntetés mértéke, ismételt mulasztás esetén pedig akár 4 millió forintra is rúghat a bírság.

Változatlanul fennáll az a mentesség is, hogy a független féltől igénybe vett és felár nélkül átterhelt termék- és szolgáltatásértékesítésről nem kell nyilvántartást készíteni. Fontos azonban, hogy amennyiben a szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékét több kapcsolt vállalkozás részére terhelik át, akkor az adózó csak abban az esetben mentesül az új transzferár-nyilvántartási rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség alól, ha alátámasztja, hogy az alkalmazott megosztási módszer – az adott ügyletre jellemző tények és körülmények figyelembevételével – a szokásos piaci ár elvének megfelel.

A WTS Klient transzferár-tanácsadó csapata jelentős tapasztalattal rendelkezik a dokumentációk elkészítésében, és az adóhatósági ellenőrzések sikeres támogatásában, iparági szinten pedig többek között az autóipari beszállító cégek tranzakcióinak és adóellenőrzéseinek kezelésében és támogatásában. A WTS Global transzferár tanácsadás csapatának tagjaként pedig nemzetközi szinten is megoldást kínálunk minden transzferárral kapcsolatos problémára. Keresse szakértőinket bátran!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.