2017. október 12.

Új transzferár-rendelet: változó adminisztráció

Egy korábbi, a transzferár dokumentációról szóló cikkünkben áttekintettük azokat a legfontosabb változásokat, amelyek a transzferár-nyilvántartást illetően az évek során bekövetkeztek. Írásunkban azt is jeleztük, hogy a jövőben még több információt szükséges majd a nyilvántartásnak tartalmaznia a hatékonyabb adóhatósági ellenőrizhetőség érdekében. A módosításokat egy transzferár-rendelet tervezet már tartalmazza, és kíváncsian várjuk majd annak végleges szövegezését. Egy korábbi, 2013. évi rendelet módosítás során például igen részletes adatbázis szűrési kritériumokat írtak volna elő a tervezetben, azonban a végső rendeletben a szűréseket lényegesen behatároló feltételeket végül kivették. Nézzük meg, most milyen újdonságokat tartalmaz a tervezet!

Milyen időszak tekintetében jelent változásokat az új transzferár-rendelet?

A jelenleg hatályos 22/2009. (X. 16.) PM rendeletet 2018-tól egy új transzferár-rendelet váltja fel. A rendelet előírásait a 2018-ban kezdődő adóévi kötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartásokra kell először alkalmazni. A tervezet véleményezésére szeptember 5-ig volt lehetőség, jelenleg annak kihirdetését, ezt követően pedig a 30. napon a hatályba lépését várjuk. Választható lesz az új transzferár-rendelet előírásait alkalmazni a 2017. adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartás elkészítése során is, de csak abban az esetben, ha a nyilvántartás elkészítésének a határideje nem korábbi, mint a rendelet hatálybalépésének a napja.

Mit változtatna az új transzferár-rendelet a dokumentáció tartalmát illetően?

Az új nyilvántartás már szerkezetében is eltérne az eddigi formától. Megszűnne az önálló nyilvántartás készítésének lehetősége, helyét ezután egy olyan nyilvántartás venné át, ami két egymástól elkülönült dokumentációt foglalna magában: a fődokumentumot, illetve a helyi dokumentumot. A fődokumentum tartalmát tekintve a csoport egészére érvényes, részletgazdag információkat ölelne fel, és tartalmaznia kellene többek között az alábbiakat (a felsorolás nem teljes körű):

  • a csoport 5 legnagyobb termékéhez és szolgáltatásához, továbbá a csoport forgalmának 5 százalékát meghaladó forgalmú termékhez és szolgáltatáshoz tartozó ellátási lánc bemutatása árbevétel szerint (ezen pontot nem lesz egyszerű azonosítani, vagy akárcsak fellistázni is, egy több divízióval rendelkező, és világszerte tevékenységet végző vállalkozásnál – könnyebbséget talán az jelenthet, hogy mindezt táblázat, vagy grafikon formájában is meg lehet jeleníteni),
  • a csoporton belüli, jelentősnek minősülő szolgáltatások listája,
  • az immateriális javak és a rájuk vonatkozó, kapcsolt vállalkozásokkal kötött megállapodások,
  • a csoporton belüli finanszírozás leírása,
  • a csoport hatályos egyoldalú szokásos piaci-ár megállapítási megállapodásainak, valamint más feltételes adómegállapítási határozatainak bemutatása,
  • jelentős üzleti átszervezésekhez, felvásárlásokhoz, üzletág értékesítésekhez kapcsolódó tranzakciók bemutatása.

A helyi dokumentum főbb, újdonságnak számító elemei a következők:

  • az adózó bemutatásánál szerepeltetni kell majd az ügyvezetés felépítését, szervezeti ábráját és a személyek neveit, akik felé jelentést tesz az ügyvezetés,
  • fel kell majd sorolni a vállalkozás legfontosabb versenytársait (a jelenleg hatályos rendeletben a viszonylagos versenyhelyzetet kellett bemutatni),
  • a nyilvántartásnak tartalmaznia kell az érintett egy-, két- és többoldalú, APA és más feltételes adómegállapodásoknak azon másolatait, amit nem a NAV adott ki (hasonló rendelkezést a hatályos rendeletben is láthatunk, azonban eddig a feltételes adómegállapításokról nem volt szó, és a folyamatban lévő eljárásokat is ismertetni kellett).
Mi a jó az új rendeletben?

Pozitívumként lehet kiemelni, hogy a nyilvántartás és az azt alátámasztó dokumentáció nem magyar nyelven is elkészíthető. Ugyanakkor javasoljuk továbbra is azt, hogy a dokumentáció angol, német, francia vagy magyar nyelven készüljön el (ellenkező esetben az adóhatóság kérheti a dokumentáció fordítását, ami indokolatlan többletköltséget eredményezhet). A helyi dokumentumot – a korábbi szabályhoz hasonlóan – a bevallás benyújtásáig kell elkészíteni, (de nem kell azt benyújtani az adóhatóság felé) és az új transzferár-rendelet lehetőséget ad arra, hogy a még rendelkezésre nem álló fődokumentum hiányában (az anyavállalati határidőket is szem előtt tartva,) a helyi dokumentum képezze a nyilvántartást az adózó adóévének utolsó napjától számított 12 hónapon belüli időszakban.

Mi a helyzet az adatbázis-szűrésekkel?

Az összehasonlíthatóként kiválasztott vállalkozásokat illetően a jövőben elegendő lenne 3 évente adatbázis-szűrést készíteni (az összehasonlíthatóként kiválasztott vállalkozások pénzügyi adatait évenként kellene frissíteni), feltéve, ha a vállalkozási tevékenységben ez idő alatt nem következik be befolyásoló erejű változás. A jelenleg hatályos transzferár-rendelet nem tartalmaz ilyen kikötést, és az összehasonlításba bevont vállalkozások pénzügyi adatainak frissítése költségnövekedést okozhat. Sok cég ugyanis a piaci viszonyok változatlanságával érvelve nem tartotta fontosnak az összehasonlítható vállalkozások adatainak frissítését.

Növekvő adminisztráció?

A nagyobb adminisztrációt kívánó szabályozás elsődleges célja a multinacionális vállalkozások agresszív adótervezésének, illetve adóelkerülésének a megfékezése. Az országonkénti jelentésről szóló szabályok mellett már a fő és helyi dokumentum szabályait is beépítette Magyarország a szabályai közé. Az eddig elkészített dokumentációk sem voltak kis terjedelműek, azonban a jövőben még vaskosabb nyilvántartásokat kell majd „gyártani”. Például előfordulhat, hogy a felek között nincs is írásos szerződés, ez azonban nem jelenti azt, hogy a nyilvántartásban ne kellene annak részletes tartalmát leírni. A magyar adóellenőrök felé bemutatandó fődokumentum rendkívül sok olyan információt fog tartalmazni, ami egy magyar vizsgálat szempontjából teljesen indifferens, azonban egy-egy hiányzó adat jó alapot teremthet egy mulasztási bírság kivetésére.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.