2019. június 18.

A végelszámolások menete

Teendők az elindítástól a lezárásig

William Shakespeare-t idézve „minden jó, ha a vége jó”. Kifejezetten igaz ez cégek bezárása, a végelszámolások esetén, amikor a tulajdonosok már nem látnak más megoldást, mint a tevékenység beszüntetését. A végelszámolások kapcsán hozott jogszabályoknak se szeri, se száma. Mivel sem számviteli, sem adózási szempontból nem hétköznapi a feladat, komoly körültekintést igényel. Ebben az útvesztőben kívánunk útmutatást adni a végelszámolások témáját körüljáró cikksorozatunkban.

Mi a különbség a felszámolások és a végelszámolások között?

Először is fontos leszögezni, hogy a végelszámolás nem azonos a felszámolással. Közös bennük, hogy mindkét folyamat a társaság megszüntetésére irányul. Míg azonban a felszámolásokat külső felek kezdeményezik jellemzően fizetésképtelenség miatt, addig a végelszámolások elindításáról a tulajdonosok döntenek, és ők kontrollálják a folyamatot az utolsó pillanatig.

Mi válthatja ki a végelszámolások kezdeményezését?

A tulajdonosok számtalan okból dönthetnek a végelszámolás mellett. Nemzetközi háttérrel rendelkező társaságok esetében gyakran költségoptimalizálás miatt egy alacsonyabb bérszínvonallal rendelkező országba költöztetik a magyarországi tevékenységet. Gyakran megváltozott piaci körülmények vagy jogszabályi változások késztetnek valakit cégbezárásra, projektcégek esetében pedig eleve csupán egy meghatározott időre hozzák létre a társaságokat.

A „vég” kezdete

Amennyiben a cég jogutód nélküli megszűnése esetében nem áll fenn fizetésképtelenség, végelszámolásról beszélhetünk. A végelszámolások megkezdéséhez tulajdonosi döntésre van szükség. A határozatban dönteni kell a végelszámolás kezdőnapjáról és a végelszámoló személyéről. A végelszámolás kezdőnapja nem lehet korábbi, mint magának a döntésnek a dátuma. A végelszámolás kezdőnapjától az ügyvezető megbízatása megszűnik, innentől kezdve a végelszámoló képviseli a társaságot. A társaság korábbi ügyvezetőjének felelőssége, hogy a társaság a végelszámolás kezdőnapját megelőző napra tevékenységet lezáró beszámolót készítsen és záró adóbevallásokat benyújtson.

A végelszámolás alatti teendők

A hitelezők a végelszámolás megkezdésének közzétételét követő 40 napon belül jelezhetik hitelezői igényeiket, melyről a végelszámoló jegyzéket készít, és eljuttatja azt a cégbíróságra. A bejelentett követelések jegyzékében szereplő hitelezői igények figyelembevételével a végelszámolónak a végelszámolás kezdőnapjára el kell készítenie egy korrigált végelszámolási nyitó mérleget. Amennyiben ebből a nyitó mérlegből megállapítható, hogy a társaság eszközei várhatóan nem fedezik a hitelezői igényeket, és a tulajdonosok 30 napon belül nem bocsátják rendelkezésre a hiányzó összeget, a végelszámolónak haladéktalanul kezdeményeznie kell az illetékes bíróságnál a felszámolási eljárás elindítását.

A végelszámoló feladata ezen felül a követelések behajtása, a hitelezői igények kielégítése, a meglévő szerződések megszüntetése, a munkavállalókkal a munkaviszony megszüntetése, szükség esetén a vagyonelemek értékesítése, valamint a fennmaradó vagyon felosztása a tulajdonosok között.

A végelszámolást a megkezdésétől számított 3 éven belül le kell zárni, és az ez idő alatt eltelt minden 12 hónapról, illetve a végelszámolást lezáró időszakról, mint üzleti évről, éves beszámolót kell készíteni és közzétenni, illetve éves adóbevallásokat kell benyújtani. A végelszámolások során, illetőleg azok lezárásakor számolni kell adóhatósági ellenőrzéssel, ezért érdemes felmérni a társaság adókockázatait, és megtenni a szükséges lépéseket a kockázatok megszüntetésére vagy minimalizálására.

A végelszámolási eljárás lezárása

Amennyiben nincs már akadálya a végelszámolás lezárásának, hiszen sikerült a tevékenységet beszüntetni, minden hitelezői igényt kielégíteni, követeléseket behajtani, munkavállalókkal és üzletfelekkel a szerződéseket megszüntetni, és az eladásra szánt vagyonelemeket értékesíteni, akkor végelszámolónak a végelszámolás utolsó időszakáról beszámolót kell készítenie, továbbá záró adóbevallásokat kell benyújtani. Ezen felül a végelszámolónak elő kell készítenie a fennmaradó vagyon felosztására vonatkozó javaslatot.

A cégek életében a végelszámolás nem rutin folyamat. A felmerülő adókockázatok elkerülése érdekében szakértő bevonása is indokolt. Forduljon bizalommal a WTS Klient munkatársaihoz, akik készséggel felmérik a végelszámolás során felmerülő kockázatokat, mind az adózásban, mind a számvitelben rejlő problémák tekintetében!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.