2017. november 27.

Az átfogó adóellenőrzés stratégiai szempontjai

Adoellenorzes

A vállalkozásoknak működésük során eleget kell tenniük a különböző adó- és eljárási törvényekben foglalt kötelezettségeiknek, melyek folyamatos és határidőben történő teljesítése a törvényes működés alapvető feltétele. A vállalkozás gazdasági területének felelős munkatársai azonosítják és teljesítik a törvényben foglalt kötelezettségeket. Ezen kötelezettségek teljesítését az adóhatóság bizonyos esetekben folyamatosan nyomon követi, illetve esetenként adóellenőrzés keretében vizsgálja meg.

Felkészülés az adóellenőrzésre

Az adóhatósági vizsgálatra való felkészülés egy vállalkozás életében ideális esetben a gazdasági események felmerülésével párhuzamosan, folyamatosan történik. A megkötött szerződéseket már előzetesen meg kell vizsgálni adó- és számviteli szempontból, és meg kell határozni, hogy azok tartalmaznak-e bármilyen kockázatot. Amennyiben a szerződés nem egyértelműen fogalmaz meg bizonyos rendelkezéseket, akkor ezek pontos megfogalmazása érdekében kiegészítő megállapodásokat köthetünk.

Amennyiben a szerződésünk nagyságrendje jelentős, akkor a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz is fordulhatunk hivatalos állásfoglalást kérve. Utóbbi állásfoglalás kiadása több hónapot is igénybe vehet, így amennyiben ezt választjuk, akkor időben el kell indítanunk a folyamatot. Esetleges kérdéseinket feltehetjük az adóhatóságnak is, akik nem hivatalos válaszukat rövid határidőn belül megküldik. A gyakorlatban előfordulhat, hogy hasonló ügylet kapcsán korábban már nyilvánosságra kerültek állásfoglalások vagy bírósági esetek. Ezeket ismerve meghatározhatjuk vállalkozásunk esetében is az ügylet megfelelő adójogi kezelését. Itt jegyezzük meg, hogy az új adózás rendjéről szóló törvény egy igen kedvező szabályt tartalmaz, melynek értelmében az adózó terhére jogkövetkezmény nem állapítható meg, ha az adózó az adóhatóság honlapján erre a célra létrehozott felületen közzétett tájékoztatójában meghatározottak szerint járt el. (Mindez azonban nem mentesíti az adózót az adóhiány megfizetése alól.)

A leggyakrabban vizsgált kötelezettségek

A gazdasági események megfelelő kezelésén túl kiemelten fontos, hogy a vállalkozásoknak eleget kell tenniük a rájuk vonatkozó adótörvényekben foglalt kötelezettségeiknek, hiszen az adóellenőrzés során ezek teljesítését különös figyelemmel vizsgálja az adóhatóság. Ezek teljes körű felsorolása nem lehetséges, azonban a vizsgálat során a következő témák nagy valószínűséggel napirendre kerülnek:

  • A vállalkozásoknak időben el kell készíteniük belső szabályzataikat és ezeket az adóellenőrzés során rendelkezésre kell bocsátaniuk.
  • El kell végezniük a törvény által előírt bejelentéseiket, mert ezek elmulasztását az adóhatóság szintén szankcionálja.
  • Rendelkezniük kell az egyes tranzakciókkal kapcsolatban esetlegesen szükséges nyilatkozatokkal.
  • A könyveket az előírások szerint vezetniük kell, számláikat szintén a törvényi előírások szerint kell kiállítaniuk.
  • A vállalkozásoknak kötelességük bevallásaikat a rájuk vonatkozó szabályok szerint teljesíteni és az adókat megfizetni.
Az átfogó adóellenőrzés okai és folyamata

Különösen a bevallások utólagos ellenőrzésére vonatkozó, vagyis az átfogó adóellenőrzés súlya nagy, hiszen ezen adóhatósági vizsgálat keretében az adóhatóság a vállalkozásra vonatkozó összes adókötelezettséget vizsgálhatja, adókülönbözetet állapíthat meg, bírságot szabhat ki, illetve a vizsgálatot ki is terjesztheti. Ilyen típusú ellenőrzést folytathat az adóhatóság néhány, vagy akár több adónem vonatkozásában is. Az adóellenőrzés elrendelésének okai eltérőek lehetnek. Az adóhatóság előre meghatározott elvek alapján vizsgálatot folytathat bizonyos tevékenységgel rendelkező vállalkozásoknál. Ebben az esetben több évre vonatkozóan folyik átfogó adóellenőrzés, és általában teljes körűen vizsgálják az adónemeket, amelyek a vállalkozásnál előfordultak. Így ezen évek és adónemek vonatkozásában az adóhatósági vizsgálat lezárása után ellenőrzéssel lezárt időszak keletkezik.

Előfordulhat az is, hogy vállalkozásunknál egy más típusú ellenőrzést hajtanak végre, azonban az eljárás során az ellenőrzés fajtája megváltozik, és erről egy újabb megbízólevél átvétele kapcsán értesülünk. Az átfogó adóellenőrzés elrendeléséről szóló megbízólevél átvételét követően a bevallások módosítására már nincs lehetőség, és az átvétel az ügyfélkapu révén már elektronikusan is megvalósulhat.  Megéri megbízható adózónak lenni, tekintve, hogy a NAV által végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, ha az adózó ezen időtartamon belül folyamatosan megbízható adózónak minősül. Az ellenőrzés lefolytatását, az adózó és az adóhatóság jogait és kötelességeit törvény szabályozza, ezekkel az eljárás során szükséges tisztában lennünk.

A jegyzőkönyv

Az adóellenőrzés a jegyzőkönyv átvételével zárul le, amely összefoglalja az ellenőrzés során alkalmazott eljárási elveket, törvényi hivatkozásokat és felsorolja az esetleges megállapításokat. A jegyzőkönyv tartalmazza az adózó észrevételezési jogára való hivatkozást, hogy azzal az adózó szükség esetén élni tudjon. A vizsgált adónemek és időszakok tekintetében – néhány speciális esetet kivéve – az adóhatóság a jövőben vizsgálatot már nem fog folytatni, és ezáltal vizsgálattal lezárt időszak keletkezik.

Az átfogó adóellenőrzésen való képviselet komoly szakértői tapasztalatot igényel. A témát érintő következő három cikkben kollégáim adózási, jogi és számviteli szempontból hívják fel a figyelmet a legfontosabb teendőkre.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.