Gazdálkodó szervezetek feladatai a cégbejegyzés után

Gazdálkodó szervezetek feladatai a cégbejegyzés után

Cégbírósági bejegyzésüket követően a vállalkozásoknak teljesíteniük kell a törvény által előírt kötelezettségeiket az azokra vonatkozó határidőkön belül. A cégbejegyzés után elvégzendő feladatok közül nagy jelentőséggel bírnak a számvitelre és az adózásra vonatkozó...

Az átfogó adóellenőrzés stratégiai szempontjai

A vállalkozásoknak működésük során eleget kell tenniük a különböző adó- és eljárási törvényekben foglalt kötelezettségeiknek, melyek folyamatos és határidőben történő teljesítése a törvényes működés alapvető feltétele. A vállalkozás gazdasági területének felelős...

Közelednek az év végi leltározási feladatok

A normál üzleti év szerint működő vállalkozások hamarosan elérkeznek az év végéhez. Ezeknek a cégeknek a beszámoló készítésre való felkészülés jegyében előkészületeket kell tenniük a leltározás terén. Hagyományosan az eszközök leltárral való felvételéről szoktunk...

Az éves beszámoló formája és könyvvizsgálata

Az év vége közeledtével aktuálissá válik a beszámoló elkészítésével kapcsolatos kérdések tisztázása is. Aki még eddig nem tette meg, annak meg kell vizsgálnia a beszámoló formájára és a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásokat a cége vonatkozásában. Ezek a kérdések...

Pénzforgalmi szemlélet szerinti és eredmény alapon készített jelentések

A vállalkozások tevékenységének adott évi eredményét az éves zárás során elkészített egyszerűsített, illetve az éves beszámoló részét képező eredménykimutatás mutatja meg. A számviteli törvény előírásai szerint az üzleti tevékenység eredménye megállapítható...

Az ügyfélkapu használata

A 2003. évi XCII. törvény az Adózás rendjéről (Art.) tartalmazza az adózó kötelezettségeit, így többek között meghatározza az elektronikusan teljesítendő bevallások és adatszolgáltatások körét, valamint szabályozza az ügyfélkapu rendszerébe történő bejelentést,...

Kihívások a konszern jelentések elkészítése során

A konszolidálásba bevont vállalkozások egy része január végével már elkészítette az előző év zárását, és ezzel egy időben elkészültek az éves konszern jelentések is. Ezen jelentések és a magyar törvények szerinti beszámoló adattartalma eltérhet, mint ahogyan...