2019. szeptember 10.

A keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezése a munkáltató által

A felülvizsgálat az illetékes járási hivatalnál kezdeményezhető és díjköteles

A keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezése a munkáltató által

A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet alapján a betegszabadság, illetve a táppénz igénybevétele alatt a munkáltató jogosult a keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezésére az illetékes járási hivatalnál. Cikkünkben a keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezése tekintetében felmerülő lényeges kérdéseket foglaljuk össze.

A keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezése iránti munkáltatói kérelem tartalma

A keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezése iránti munkáltatói kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • keresőképtelen munkavállaló neve, lakcíme, anyja neve, születési ideje, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ);
  • munkáltató neve, székhelye, adószáma, aláírási jogkörrel rendelkező személy neve;
  • munkáltató telefonos és postai elérhetősége;
  • felülvizsgálat kezdeményezésének oka.
A keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezése díjköteles

A keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezése díjköteles, annak eljárási díja 15 800 forint munkavállalónként. Ezt az összeget a munkáltatónak az illetékes járási hivatal által megjelölt bankszámlaszámra kell elutalnia. A közleményben fel kell tüntetni a „keresőképtelenség felülvizsgálata” megjegyzést és az érintett munkavállaló társadalombiztosítási azonosító jelét.

A keresőképtelenség felülvizsgálatának lefolytatása: orvos-szakmai feladat

A járási hivatal a keresőképtelenség és a keresőképesség elbírálását szakértő főorvos útján ellenőrzi, aki az ellenőrzés keretében többek között jogosult:

  • a beteg vizsgálatára, a kezelőorvos jelenlétében a beteg tartózkodási helyén is,
  • a betegdokumentációba történő betekintésre,
  • szükség szerint a beteg szakorvosi vizsgálatra utalására,
  • a keresőképtelenség, illetve a keresőképesség tényének megállapítására,
  • javaslatot tenni a táppénzfolyósítás megszüntetésére a táppénzfolyósító szerv felé.

Ha a keresőképtelen személy a vizsgálathoz nem járul hozzá, vagy vonatkozó kötelezettségeinek nem tesz eleget, továbbá, amennyiben a keresőképtelen biztosított tartózkodási helyét (lakcímét) az elbíráló orvosnak nem jelenti be, illetőleg a gyógyulását tudatosan késlelteti, akkor a szakértő főorvos kezdeményezi a táppénzfolyósítás megszüntetését a táppénzfolyósító szervnél.

A szakértő főorvos a munkáltató megkeresésére a betegdokumentációból fellelhető adatok, vagy indokolt esetben a keresőképtelen biztosított vizsgálata alapján dönt a biztosított keresőképtelenségéről vagy keresőképességéről. A döntést követően arról a munkáltatót és a munkavállalót írásban értesíti, továbbá döntését bejegyzi a keresőképtelenséget elbíráló orvos által vezetett „Orvosi Napló a keresőképtelen biztosítottakról” című naplóba.

A keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezése alapján indult eljárásban hozott döntéssel szembeni jogorvoslat

A döntéssel szemben a munkavállaló és a munkáltató a közléstől számított nyolc napon belül a fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál orvosi felülvizsgálatot kezdeményezhet.

Amennyiben a keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezése nyomán, annak eredményeként megállapításra kerül, hogy a munkavállaló jogosulatlanul volt keresőképtelen állományban, úgy a munkavállalónak munkajogi, társadalombiztosítási és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is számolnia kell, így különösen a munkaviszonyának megszüntetésével, valamint a jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás visszafizetésével. Ezen túlmenően a munkavállaló magatartása megvalósíthatja a – két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés bűncselekményét is.

Amennyiben munkáltatóként kérdése merülne fel a keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezése kapcsán vagy más, munkavállalóival kapcsolatos munkajogi kérdésben, jogi szakértőink készséggel állnak rendelkezésére!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.