2019. szeptember 24.

A számla adattartalma

Milyen adatokat kell tartalmaznia egy számlának és mikor kell bejelenteni azt a NAV-nak?

Az elektronikusan átküldött számla, a számlázásra vonatkozó előírások, illetve az online adatszolgáltatás kérdéseit körüljáró kétrészes cikksorozatunk első részében az elektronikus számla fogalmával, kibocsátásának és befogadásának feltételeivel, valamint a megőrzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségekkel foglalkoztunk. A második részben most a számla adattartalmára vonatkozó előírásokat vizsgáljuk meg, továbbá összefoglaljuk, hogy kikre vonatkozik az online adatszolgáltatás, és hogy milyen módon lehet ezt a kötelezettséget teljesíteni.

A számla kötelező tartalmi elemei

Függetlenül attól, hogy az egy számlázó program által kiállított gépi számla, számlatömbből kiállított kézi számla vagy e-számla, a számlának minden esetben meg kell felelnie az áfatörvény rendelkezéseinek. A számla kötelező tartalmi elemei az áfatörvény hatályos rendelkezései alapján az alábbiak:

  • számla kibocsátásának dátuma
  • teljesítési dátuma, amennyiben az eltér a kiállítás dátumától
  • sorszáma
  • számlakiállító neve, címe és adószáma
  • vevő neve, címe
  • vevő adószáma (fordított adózású ügylet esetén, közösségen belüli adómentes tranzakcióknál, belföldi adóalany részére kiállított számla esetén, amennyiben az áfa összege eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot)
  • értékesített termék / szolgáltatás megnevezése és mennyisége
  • értékesített termék / szolgáltatás nettó egységára (adó nélküli értéke)
  • számla nettó értéke
  • az áfa százaléka és értéke

Opcionális feltüntetendő adatok:

  • értékesített termék / szolgáltatás besorolási jelölése (VTSZ, SZJ, TESZOR szám)
  • fizetési mód
  • fizetési határidő
A számlák adattartalmára vonatkozó előírások speciális esetekben

Egyes speciális esetekben, úgy, mint például devizában kiállított számla, fordított adózású ügylet, közösségen belüli adómentes tranzakciók, pénzforgalmi elszámolás vagy önszámlázás esetén az áfatörvény egyéb kötelező elemeket is előír:

  • devizában kiállított számla esetén az áfa értéke forintban átszámolva
  • fordított adózású ügylet esetén, vagyis, ha a termék beszerzője / szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett fél, a „fordított adózás” kifejezés jelölése
  • közösségen belüli adómentes tranzakciók esetén egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól
  • „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés feltüntetése, amennyiben az adóalany a pénzforgalmi elszámolást választotta
  • „önszámlázás” kifejezés feltüntetése, amennyiben a számlát nem a terméket / szolgáltatást értékesítő / nyújtó (szállító), hanem a terméket / szolgáltatást beszerző / igénybevevő (vevő) állítja ki
  • új közlekedési eszközre vonatkozó technikai adatok EU-n belüli, adó felszámítása nélkül értékesített új közlekedési eszköz esetén
  • “különbözet szerinti szabályozás – utazási irodák” kifejezés feltüntetése utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetén
  • “különbözet szerinti szabályozás – használt cikkek” kifejezés feltüntetése használt ingóság értékesítése esetén
  • “különbözet szerinti szabályozás – műalkotások” kifejezés feltüntetése műalkotás értékesítése esetén
  • “különbözet szerinti szabályozás – gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezés feltüntetése gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetén
  • pénzügyi képviselő alkalmazása esetén annak neve, címe és adószáma
A számla kibocsátásának határideje

A számlát általános esetben a teljesítést követő 15 napon belül kell kiállítani (előleg fizetése esetén a teljesítés időpontja az összeg jóváírásának napja). Készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő fizetés esetén a számlát azonban haladéktalanul ki kell állítani. Közösségen belüli adómentes termékértékesítés, valamint olyan szolgáltatások esetében, amelyek után az adófizetési kötelezettség a szolgáltatás igénybevevőjét terheli, a számlát legkésőbb a teljesítés hónapját követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani.

Online adatszolgáltatás

2018. július 1-jével került bevezetésre Magyarországon az online adatszolgáltatás kötelezettsége. A bejelentési kötelezettség a számla kiállítóját terheli a legalább 100 000 forint általános forgalmi adót tartalmazó, belföldi adóalany részére kiállított számlák esetében.

Számlázó programmal kiállított bizonylatok esetén a számlázó programnak kell rendelkeznie olyan funkcióval, ami eleget tud tenni az előírt azonnali online adatszolgáltatási kötelezettségnek.

Kézi, számlatömbből kiállított számla esetén manuálisan kell teljesíteni a számlát kiállító félnek az adatszolgáltatási kötelezettséget – alapesetben öt naptári napon belül. Abban az esetben azonban, ha a kézzel kiállított számla áfatartalma meghaladja az 500 000 forintot, akkor az adatszolgáltatás a számlakibocsátás utáni napon teljesítendő.

A fentiekben részletezett adatszolgáltatás nem teljesítése, illetve késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése miatt a magánszemély adózó – a mulasztással érintett – számlánként 200 000 forintos, más adózó – a mulasztással érintett – számlánként akár 500 000 forintos mulasztási bírsággal sújtható.

A WTS Klient könyvelői több mint húsz éves tapasztalattal rendelkeznek a legkülönfélébb ügyletekre vonatkozó számlák könyvelésében és a lehető legjobban felkészültek az online számla adatszolgáltatással kapcsolatos kihívásokra. Várjuk jelentkezését, ha megbízható és az Ön vállalatának igényeire szabott megoldásokat nyújtó könyvelő csapatot keres!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.