2018. május 2.

A láncügyletek adójogi megítélése egy újabb Európai Bírósági eset alapján

afa-visszaigenyles

Korábbi cikkeinkben már beszámoltunk olyan fontos Európai Bírósági döntésekről, amelyek befolyásolhatják a nemzeti adóhatóságok gyakorlatát is. Ilyen volt például a lízing áfa-beli megítélésével vagy a fordított áfával kapcsolatos ítélet. Az elmúlt hónapokban megint több fontos Európai Bírósági ügyben született döntés, amelyeket érdemes kicsit közelebbről szemügyre venni. A jelen cikkemben bemutatott, 2018. február 21-én született ítélet azt részletezi, hogy láncügyletek esetében melyik tranzakcióra kell alkalmazni az áfamentességet, valamint, hogy a tévesen felszámított áfa levonható-e.

Láncügyletek kezelése

A C‑628/16. sz. ügyben, amely a láncügyletek adójogi megítéléshez ad új támpontot, a BP Marketing GmbH, mint német adóalany kőolajtermékeket értékesített az Ausztriában áfanyilvántartásba vett BIDI Ltd-nek. Az előre történő fizetést követően a BP Marketing átadta a BIDI‑nek a szóban forgó kőolajtermékek elszállítására jogosító szállítási számokat és szállítási igazolásokat. A BIDI kötelezettséget vállalt, hogy gondoskodik a termékek Németországból Ausztriába történő szállításáról.

A BIDI azonban újra értékesítette a termékeket a Kreuzmayr GmbH-nak (szintén osztrák adóalany) anélkül, hogy a BP Marketinget tájékoztatta volna és megállapodtak abban, hogy a Kreuzmayr szállíttatja el a kőolajtermékeket Németországból Ausztriába, melyet meg is tett. A BP Marketing úgy ítélte meg, hogy a BIDI javára teljesített értékesítések közösségen belüli mentes értékesítések voltak, míg a BIDI osztrák áfával növelten számlázott a Kreuzmayr felé. A Kreuzmayr ezt követően az árukat adóköteles tevékenységéhez használta fel, és levonta az előzetesen felszámított áfát.

Egy adóellenőrzés során azonban kiderült, hogy a BIDI nem vallotta be és nem fizette meg az osztrák áfát, amiről a Kreuzmayr nem szerzett tudomást. A BIDI ezt azzal indokolta, hogy a Kreuzmayr számára történő szállításokat Németországban számlázták ki, azok tehát adómentesek voltak, következésképpen Ausztriában nem voltak adókötelesek. Az ellenőrzést követően a BIDI áfát nem tartalmazó helyesbítő számlákat állított ki a Kreuzmayrnak, azonban nem térítette meg a Kreuzmayrnak a korábban megfizetett áfát, mivel fizetésképtelenné vált.

Áfamentesség és adólevonás a láncügyletek során

Az ügy több bíróságot is megjárt Ausztriában, végül az osztrák szövetségi pénzügyi bíróság az Európai Unió Bíróságához fordult jogértelmezésért. Kérdésük a Bírósághoz röviden az volt, hogy a leírt esetben a két tranzakció közül melyik (azaz a BP Marketing és a BIDI közti vagy a BIDI és a Kreuzmayr közti) ügylet áfamentes, valamint, hogy a Kreuzmayr által tévesen levont áfa az adósemlegesség és a bizalomvédelem elvét figyelembe véve levonásba helyezhető-e.

A Bíróság ítélete szerint a kérdéses esetben a második ügyletre alkalmazható a mentesítés, az indoklás szerint azért, mert a tulajdonosként való rendelkezési jog második átruházására a közösségen belüli szállítás megtörténte előtt került sor, azaz a BIDI már azelőtt rendelkezett a termékek feletti tulajdonjoggal, hogy azokat Németországból átszállították volna Ausztriába.

A másik kérdés kapcsán a Bíróság kimondta, hogy amennyiben egy két egymást követő, csak egy közösségen belüli szállításhoz kapcsolódó értékesítésből álló lánc keretében történő második értékesítés a közösségen belüli értékesítés, akkor a bizalomvédelem elvét úgy kell értelmezni, hogy a végső vevő, aki jogosulatlanul érvényesítette az áfalevonáshoz való jogát, az előzetesen felszámított adó jogcímén nem vonhatja le – kizárólag az értékesítését tévesen minősítő köztes gazdasági szereplő által átadott számlák alapján – az értékesítőnek megfizetett hozzáadottérték‑adót. Fontos azonban, hogy a Bíróság véleménye szerint a Kreuzmayr a BIDI-nek tévesen megfizetett adót visszakérheti a BIDI-től.

A fenti jogeset ismét megerősíti, hogy láncügyletek esetében mennyire oda kell figyelni a részletekre: minden esetben tudnunk kell azt, hogy láncértékesítésben veszünk részt, illetve azt, hogy ki fuvaroztatja az árut, és ki milyen adószámot ad meg az ügylet során. Ezen információk birtokában tudjuk csak biztosan megállapítani, hogy az áfakezelés helytálló-e.

A WTS Klient az általános forgalmi adóval kapcsolatos előzetes tanácsadás során segít beazonosítani akár egészen komplex láncügyletek valamennyi szereplőjét is, segít egyeztetni a logisztikusokkal, és a vevővel konzultálva előzetesen határozza meg az alkalmazandó áfaterhet. Keresse áfatanácsadóinkat, segítünk!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.