2019. december 3.

A közösségen belüli kiszállítás igazolása

2020-tól jelentős változások lesznek a közösségen belüli ügyletek áfaszabályozásában

Az érintett cégeknek és az ezzel foglalkozó szakembereknek nem árt időben felkészülni a közösségen belüli ügyleteket, egészen pontosan a közösségen belüli kiszállítás igazolását érintő változásokra. 2020-tól az Európai Unió ugyanis egységes igazolási formulákat vezet be az adómentesség igazolására. A változás szoros összefüggésben van a magyar jogszabályokban 2020-tól visszaköszönő áfát érintő gyorsintézkedésekkel (VAT quick fixes). Jogosan merülhet fel tehát a kérdés, hogy az aláírt CMR-okmány (nemzetközi fuvarlevél) önmagában nem elégséges feltétele az adómentességnek?

Módosult az áfa irányelv végrehajtási rendelete

A közösségen belüli kiszállítás igazolásával kapcsolatos új szabályokat az Európai Tanács áfa irányelve (2006/112/EK) végrehajtási rendeletének (282/2011/EU) módosítása írja elő. A módosítások értelmezéséhez az Európai Bizottság 2019. szeptember 29-én egy jelenleg még tervezet formában elérhető magyarázatot is kiadott. Nézzük tehát meg, hogyan változik a közösségen belüli kiszállítás igazolása 2020. január 1-jétől!

Annak érdekében, hogy a vállalkozások számára gyakorlati megoldást, az adóhatóságok számára pedig biztosítékot lehessen nyújtani, a Tanács a 282/2011/EU végrehajtási rendeletbe a jövő évtől kezdődően megdönthető vélelmeket vezet be. A módosítás alapján a feladás vagy a fuvarozás bizonyítékaként a következő dokumentumokat kell elfogadni:

a) a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó dokumentumok, mint például az aláírt CMR-dokumentum vagy CMR-fuvarlevél, a hajóraklevél, a légi teherszállítási számla vagy az áru fuvarozója által kiállított számla;

b) további dokumentumok:

  • a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó biztosítási kötvény vagy a termékek feladásának vagy fuvarozásának kifizetését igazoló banki dokumentumok;
  • közjogi hatóság, például közjegyző által kiállított közokirat, amely igazolja a termékek rendeltetési tagállamba való megérkezését;
  • a rendeltetési tagállamban a raktár üzemeltetője által kiállított átvételi elismervény, amely igazolja a termékeknek az adott tagállamban való tárolását.

A közösségen belüli kiszállítás igazolásához nem az összes fenti dokumentumra van szükség, hanem azok közül az alábbiakban meghatározottak együttes meglétére.

Szükséges dokumentumok az eladó által intézett közösségen belüli kiszállítás esetén

Amennyiben az eladó, vagy az ő nevében eljáró harmadik személy intézi a fuvarozást:

  • az adómentességhez legalább két olyan, egymásnak nem ellentmondó, az a) pontban felsorolt bizonyítéknak kell rendelkezésre állnia, amelyeket egymástól, az eladótól és a beszerzőtől is független két különböző fél állított ki (például az aláírt CMR-dokumentum és az áru fuvarozója által kiállított számla), vagy
  • az eladónak egyszerre birtokában kell lennie az a) pontban említett dokumentumok közül bármelyik egy és a b) pontban említett dokumentumok közül bármelyik egy, a feladást vagy a fuvarozást igazoló egymásnak nem ellentmondó bizonyítéknak, amelyeket egymástól, az eladótól és a beszerzőtől is független két különböző fél állított ki (pl. egy aláírt CMR-dokumentum és egy rendeltetési tagállamban található raktár üzemeltetője által kiállított elismervény).
Dokumentumok a vevő által intézett közösségen belüli kiszállítás esetén

Amennyiben a vevő gondoskodik a szállításról, az eladónak rendelkeznie kell:

  • a beszerzőtől származó olyan írásbeli nyilatkozattal, amelyben az kijelenti, hogy a terméket a beszerző vagy egy, a beszerző nevében eljáró harmadik személy adta fel vagy fuvarozta el, és amelyben szerepel a termék rendeltetési tagállama: ennek az írásbeli nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kiállítás napját; a beszerző nevét és címét; a termékek mennyiségét és jellegét; a termékek megérkezésének idejét és helyét; közlekedési eszköz értékesítése esetén a közlekedési eszköz azonosító számát; és a beszerző nevében a termékeket átvevő személy azonosítását; illetve
  • az eladó által intézett fuvarozás esetén is szükséges, fent részletezett dokumentumokkal.

A módosítás bizonyos esetekben a beszerzőre is dokumentációs követelményt ír elő, korábban ugyanis sokszor ütköztek az adózók nehézségbe, amikor a beszerző nem volt hajlandó igazolást adni arról, hogy az árukat valóban megkapta a közösségen belüli tranzakció keretében.

Át kell gondolni az eddigi gyakorlatot

A módosításokhoz adott magyarázat alapján elmondható, hogy az a tény, hogy az adózó nem teljesíti a fenti feltételeket, még nem jelenti automatikusan azt, hogy az adómentesség nem alkalmazható, de ilyenkor az adózónak kell bizonyítania a közösségen belüli kiszállítás tényét oly módon, hogy az az adott adóhatóság számára is elfogadható és egyértelmű legyen. A fentiekből az is látszódik, hogy az adózóknak át kell gondolni az eddigi gyakorlatukat, és bizony előfordulhat, hogy nem lesz elegendő az aláírt CMR-okmány a közösségen belüli kiszállítás igazolására, hanem további bizonyító erejű dokumentumokra lesz szükség.

A WTS Klient az általános forgalmi adóval kapcsolatos előzetes tanácsadás során segít azonosítani az értékesítési láncolatok helyes áfa kezelését és összeállítani az adómentesség alkalmazhatóságához szükséges dokumentumokat a közösségen belüli tranzakciók során. Forduljon Ön is bizalommal munkatársainkhoz, ha segítségre van szüksége vagy kérdése merülne fel a közösségen belüli kiszállítás igazolásával kapcsolatban!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.