2019. július 30.

Áfaváltozások a nyári adómódosító csomagban

A 2020. január 1-jén életbe lépő módosítások érintik többek között a láncügyleteket is

Röviden már összefoglaltuk a nyári adómódosító csomag fontosabb részleteit, az ebben szereplő áfaváltozások közül a vevői készlettel kapcsolatos új szabályokról pedig nemrég megjelent cikkünkben külön is beszámoltunk. Most a nyári adómódosító csomag néhány további, általános forgalmi adót érintő passzusát mutatjuk be részletesen, és megvizsgáljuk, mik azok az áfaváltozások, amelyek határon átnyúló ügyleteket érintenek.

Quick fixes, avagy áfát érintő gyorsintézkedések

Az Európai Unió Tanácsa 2018. december 4-én fogadta el új irányelvét, melynek célja még jobban harmonizálni az egyes országok áfa szabályait és gátat szabni a közösségi ügyletekkel kapcsolatban felmerülő áfacsalásoknak. Az irányelv előírásaival összhangban kerültek most be a hazai nyári adótörvény-módosító csomagba is az áfatörvényt módosító javaslatok. A 2020. január 1-jén életbe lépő áfaváltozások a következő területeket érintik:

  • vevői készlet szabály,
  • láncügyletek kezelése,
  • közösségi adószám Közösségen belüli értékesítések adómentességével összefüggésben betöltött szerepe.
Hogyan érintik az áfaváltozások a láncügyleteket?

A láncügylet egy olyan egymást követő termékértékesítésekből álló tranzakciós lánc, ahol a termékek csak egyetlen Közösségen belüli fuvarozás tárgyát képezik, azaz a termékeket többször eladják, de csak egyszer történik fuvarozás. A termékek Közösségen belüli mozgását csak az egyik értékesítéshez lehet hozzárendelni, és a Közösségen belüli értékesítésekre biztosított adómentességnek kizárólag ezen értékesítésre kell vonatkoznia. A lánc többi eleme adóköteles vagy az indulási, vagy az érkezési tagállamban, ami maga után vonhatja annak a követelményét, hogy az értékesítő az értékesítési tagállamban adószámmal rendelkezzen.

A láncügyletek szabályozásának célja annak elkerülése, hogy a tagállamok különböző megközelítéseket alkalmazzanak, ami kettős adóztatáshoz vagy az adóztatás elkerüléséhez vezethet. Szerencsére a láncügyletekre vonatkozó, jelenleg hatályos törvényi rendelkezés eddig is részletes és egyértelmű volt, a hazai gyakorlat is nagyjából megfelelt az új előírásoknak. Ami a januártól életbe lépő áfaváltozások részeként más lesz majd, az az, hogy a közbenső fél dönthet úgy, hogy eladói minőségben vesz részt a láncolatban, és ehhez elég lesz megadnia az indulási tagállamban megállapított adószámát.

Közösségi adószám fontossága

A közösségi adószám megléte a módosítás hatályba lépésétől már nem pusztán alaki, hanem anyagi feltétele is lesz az adómentes közösségi értékesítésnek. Az új szabály értelmében akkor adómentes a közösségi értékesítés, ha a vevő egy másik tagállamban nyilvántartásba vett, adófizetésre kötelezett adóalany, aki a másik tagállamban kiadott adószámmal rendelkezik, és ezt közölte is az értékesítővel. Ezen felül feltétel még, hogy az értékesítő az összesítő nyilatkozat benyújtásának is megfelelően eleget tegyen.

Amennyiben az értékesítő hibásan nyújtja be az összesítő nyilatkozatát, akkor igazolnia kell, hogy a mulasztás, hiba vagy hiányosság a jóhiszemű eljárása mellett következett be, és a helyes adatokat mielőbb az adóhatóság rendelkezésére kell bocsátania. Gyakorlatban ez annyit tesz, hogy a nyári adócsomagban javasolt áfaváltozások életbe lépésétől kezdve a vevő közösségi adószáma nélkül nem állíthatunk ki adómentesen közösségi értékesítésről számlát és nem lesz lehetőség arra, hogy csak az országkód megadásával, de a vevő közösségi adószáma nélkül töltsük ki az összesítő nyilatkozatot.

Áfaváltozások az importált termékekhez kapcsolódó szolgáltatások esetén

Korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk, hogy melyek azok a 2019. január 1-jétől hatályos áfaváltozások, amelyek az exportált termékekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások adómentességét érintik. A 2019. január 1-jétől hatályos új mentességi feltétel lényege röviden annyi, hogy az exportált termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz fűződő mentesség csak akkor alkalmazható, ha azt a szolgáltatás nyújtója az exportálónak nyújtja. Erre a módosításra azért volt szükség, hogy az áfatörvény megfeleljen a C-288/16. számú európai uniós jogesetben hozott Bírósági döntésben részletezett európai uniós jogértelmezésnek.

Az említett jogesetben vizsgált európai uniós hozzáadottértékadó irányelvi rendelkezés azonban úgy fogalmaz, hogy a tagállamok mentesítik az adó alól a szolgáltatásnyújtást, amennyiben az közvetlenül kapcsolódik a termékek exportjához vagy importjához. Ennek megfelelve egészül ki az importált termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mentességének alkalmazhatósága egy további feltétellel, mely szerint az import áfa alapjába beépülő szolgáltatások csak akkor adómentesek, ha azt közvetlenül az importáló részére nyújtják.

Áfaváltozások a vámeljárás alatt álló termékekhez kapcsolódó szolgáltatásoknál

A januárban életbe lépő áfaváltozások hatására bizonyos vámeljárás alatt álló vagy vámeljárás alá vonandó termékekhez kapcsolódó szolgáltatások adómentességének feltételei is szigorodnak. Ez azt jelenti, hogy az átmeneti megőrzés alatt álló, a vámszabad területi vagy vámszabad raktározási eljárás alá vonandó, vámraktározási vagy aktív feldolgozási eljárás hatálya alá vonandó, ideiglenesen vámmentesen behozott vagy külső közösségi árutovábbítási eljárás alatt álló termékekhez kapcsolódó szolgáltatások csak akkor mentesek az áfa alól, ha azt annak az adóalanynak nyújtjuk, aki a termékeket értékesíti vagy beszerzi.

A WTS Klient az általános forgalmi adóval kapcsolatos előzetes tanácsadás során segít meghatározni ügyfeleinek az alkalmazandó áfaterhet akár egészen komplex láncügyletek, importált termékekhez kapcsolódó vagy vámeljárás alatt álló szolgáltatások esetén is. Forduljon Ön is bizalommal munkatársainkhoz, ha a cikkünkben felvázolt vagy egyéb áfaváltozások kapcsán kérdése merülne fel!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.