2020. április 21.

FRISSÍTVE! Fizetési kedvezmények koronavírus idején is!

Most kiemelten fontos lehet tisztában lenni a szabályokkal

A koronavírus-járvány nagyon sok vállalkozás életét megnehezíti, illetve ellehetetleníti. Számtalan vállalkozás kényszerül a tevékenysége részbeni vagy teljes felfüggesztésére, munkavállalói kényszerszabadságolására vagy rosszabb esetben elbocsátására. Ezekben a nehéz időkben a magyar kormány sorra hozza meg azokat az intézkedéseket, amelyekkel igyekszik mentőövet dobni a bajba jutott cégeknek.

Fizetési kedvezményekkel kapcsolatos intézkedések a veszélyhelyzetben

A legújabb adókönnyítések egyik fontos eleme, hogy a vállalkozások illetékmentesen kérhetik az adó mérséklését abban az esetben, ha a járványhelyzet miatt kerültek nehéz helyzetbe. Ennek összege vállalkozásonként legfeljebb 5 millió forint lehet. Ezen túl 5 millió forintos adótartozásig 12 havi pótlékmentes részletfizetést vagy 6 havi pótlékmentes fizetési halasztást kérhetnek a cégek.

Ezen intézkedések mellett a pénzügyileg nehéz helyzetbe jutott vállalkozásoknak nem szabad megfeledkezniük az adójogszabályokban régóta érvényben lévő, fizetési kedvezményekkel kapcsolatos szabályokról. A következőkben ezeket a szabályokat vesszük górcső alá és a témával kapcsolatosan felmerülő legfontosabb kérdésekre keressük a válaszokat.

Mit értünk fizetési kedvezmények alatt?

Fizetési kedvezmények alatt az adóhatóságnál nyilvántartott fizetési kötelezettség

 • halasztását,
 • részletekben történő megfizetését, vagy
 • mérséklését, illetve
 • elengedését értjük.

Az első két pontot a jogszabály külön fizetési könnyítésként is definiálja.

Kik és hogyan vehetnek igénybe fizetési halasztást, illetve részletfizetést?

Fizetési halasztás és részletfizetés az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

 • a társaságnak nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, és
 • átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

Fontos, hogy a kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során a NAV-nak figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit. A rendelkezésünkre álló információk szerint a NAV azoknál az adózóknál, akik fizetési kedvezményi kérelmükben a fizetési nehézség okaként a koronavírus által okozott gazdasági nehézségekre hivatkoznak, ezeket a körülményeket a törvényi kereteken belül fokozottan fogja figyelembe venni.

Mely esetekben nem engedélyezhető a fizetési könnyítés?

Nem engedélyezhető fizetési könnyítés

 • a természetes személyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra,
 • a beszedett adóra,
 • a kifizető által a természetes személytől levont járulékokra, illetve a
 • a csoportos áfa-alanyok számára a csoportos adóalanyiság időszakában.
Kell-e pótlékkal számolnia a jogosultnak fizetési könnyítés esetén?

Fizetési könnyítés esetén a NAV pótlékot számít fel:

 • a kérelem benyújtása esetén késedelmi pótlékot a kérelmet elbíráló határozat véglegessé válásáig, ha azonban a fizetési könnyítést engedélyezik, csak az elsőfokú határozat keltének napjáig,
 • a kérelem teljesítése esetén a fizetési könnyítés időtartamára az elsőfokú határozat keltének napjától a kérelem benyújtásának napján érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű pótlék

Kivételes méltánylást érdemlő esetben a pótlékok kiszabását a NAV mellőzheti.

Milyen speciális szabályok vonatkoznak a megbízható adózókra fizetési könnyítés esetén?

Megbízható adózók részére a NAV az általa nyilvántartott adótartozásra (kivéve levont szja, beszedett adó, természetes személyektől levont járulékok) évente egyszer legfeljebb 12 havi pótlékmentes fizetési könnyítést engedélyez a fenti feltételek vizsgálata nélkül. Ehhez a kérelmet elektronikusan kell benyújtani.

Az automatikus fizetési könnyítésről a NAV a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül határozatot hoz, amelyet elektronikus úton kézbesít. Az automatikus fizetési könnyítés kizárólag akkor engedélyezhető, ha a kérelmező nettó módon számított adótartozása az elbírálás időpontjában nem haladja meg az 1,5 millió forintot. Ha a megbízható adózó az automatikus fizetési könnyítés feltételeinek nem felel meg, akkor a NAV a benyújtott kérelmet az általános szabályok szerint bírálja el. 

Mi történik akkor, ha az adózó az engedélyezett fizetési könnyítés kapcsán az esedékes részletek befizetését nem vagy nem határidőre teljesíti? 

Ebben az esetben a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik. Ez vonatkozik a megbízható adózók automatikus fizetési könnyítésére is.

A vállalkozások milyen feltételek mellett vehetik igénybe a fizetési kötelezettség mérséklését vagy elengedését? 

Fontos, hogy jogi személyek és egyéb gazdálkodó szervezetek esetében a jogszabály a veszélyhelyzetet megelőzően nem adott lehetőséget az adótartozás mérséklésére vagy elengedésére. A Magyar Közlönyben 2020. április 21-én megjelent 140/2020 Kormányrendelet a fentiek alapján lehetővé teszi a vállalkozások számára is, hogy adómérséklésre vonatkozó kérelmet nyújtsanak be. A NAV a veszélyhelyzeten kívüli szabályozás értelmében a vállalkozások számára kizárólag pótlék- és bírságtartozás kivételes méltányosságból történő mérséklését vagy elengedését engedélyezhette az adózó kérelme alapján, amennyiben annak megfizetése a vállalkozás gazdasági tevékenységét ellehetetleníthette volna.

Hogyan kell a kérelmet benyújtani az adóhatósághoz? 

A kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó csak elektronikusan nyújthatja be (vállalkozások a FAG01-es nyomtatványon), az erre nem kötelezett adózó elektronikusan vagy papír alapon is. 

Díjkötelesek a fizetési kedvezményekkel kapcsolatos kérelmek gazdálkodó szervezet esetében? 

Igen, a kérelmek benyújtása alapesetben illetékköteles. Az illeték mértéke 10 000 forint. A megbízható adózó által az állami adóhatóságnál kezdeményezett automatikus részletfizetésre irányuló eljárás viszont mentes az illeték alól. Továbbá szintén illetékmentesek a veszélyhelyzetre való tekintettel a 140/2020 kormányrendeletben meghatározott fizetési könnyítéssel, illetve adómérsékléssel kapcsolatos eljárások.

A WTS Klient teljes mértékben otthoni munkavégzésre átállt csapata mindent megtesz azért, hogy a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került ügyfeleit szakértelmével és tudásával támogassa, illetve, hogy segítsen ügyfeleinek kiigazodni a napi szintű jogszabályváltozások között. Ha kell, konkrét tanácsadással, jogi segítségnyújtással vagy a megfelelő hatósággal való kapcsolatfelvétellel, de továbbra is számíthat szakértőink támogatására. Keresse munkatársainkat bizalommal!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.