2020. április 22.

Újabb adókönnyítések: szeptember 30. a beszámolók és az éves adóbevallások új határideje

A halasztás mintegy 600 ezer céget és szervezetet érint

Szeptember 30-áig kell teljesíteniük idén a cégek nagy részének a beszámolókészítési és -közzétételi, valamint az éves adóbevallási és fizetési kötelezettségüket Magyarországon. A koronavírus-járvánnyal összefüggő legújabb adókönnyítések április 21-én jelentek meg a Magyar Közlönyben a 140/2020. (IV. 21.) kormányrendeletben.

Adóbevallás, adófizetés, adóelőleg fizetés

A rendelet a kihirdetését követő napon, azaz április 22-én lép hatályba. A rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli

 • társasági adó
 • kisvállalati adó,
 • energiaellátók jövedelemadója,
 • helyi iparűzési adó, továbbá
 • innovációs járulék

adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, továbbá a társasági adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének 2020. szeptember 30-áig tehet eleget az adózó.

Ezen adó-, illetve járulékelőleg mérséklését az adózó annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója, illetve járuléka nem éri el az adó-, illetve járulékelőleg összegét.

Beszámolási kötelezettség

A beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők – amennyiben azok a rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek – 2020. szeptember 30-áig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani (a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók beszámolóira mindez nem vonatkozik).

Fizetési könnyítés 

Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott kedvezményeken túl, az adóhatóság az adózónak a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett illetékmentes kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb 5 millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb 6 havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. A kérelem ügyintézési határideje 15 nap.

Fontos újdonság, hogy az adóhatóság a nem természetes személy adózónak a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig előterjesztett illetékmentes kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb 20%-kal, de 5 millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.

Szociális hozzájárulási adó

2020. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke az adóalap 15,5%-a. 

További adókönnyítések
 • A Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg a költségvetési szervnek nem minősülő munkáltatóknál 800 ezer forintra emelkedik (éves keretösszeg) és mentesítésül a szociális hozzájárulási adó alól (a mentesség a rendelet hatálybalépésétől a 2020. június 30-ig adott juttatások tekintetében alkalmazható).
 • A kihirdetést követő 5. naptól a 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.
 • A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés alapján az adózó megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt a terhére megállapított adókülönbözetre való hivatkozással.
 • EKÁER: Az adózó a veszélyhelyzet ideje alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig mentesül a kockázati biztosíték nyújtása alól, és a NAV intézkedik a rendelet hatálybalépését megelőzően az elkülönített letéti számlára befizetett kockázati biztosíték összegének az adózó részére történő visszautalásáról, illetve a vállalt garancia felmondásához szükséges hozzájárulásának a pénzintézet részére történő továbbítása iránt. Az útszakasz mentesítésre vonatkozó engedély érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt végig fennáll, a feltételek fennállását a veszélyhelyzet ideje alatt vizsgálni nem kell.
 • A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult. Ebben az esetben 2020. május 1-jétől a munkáltató egészségügyi szolgáltatási járulékot (havi 7 710 forintot) állapít meg, vall be és fizet meg a munkavállaló után (a munkáltató kérelmére engedélyezhető, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg).
 • A kiva kulcsa 2021-től egy százalékponttal 11%-ra csökken.

A WTS Klient mindent megtesz azért, hogy a veszélyhelyzetben hozott gazdasági intézkedésekről naprakészen értesítse és ebben a nehéz helyzetben is segítse ügyfeleit. Amennyiben kérdése merül fel azzal kapcsolatban, hogy az új intézkedések hogyan érintik az Ön vállalkozását, illetőleg, hogy milyen lehetőségeket ad a jelenlegi szabályozás például az adók megfizetésének terén, forduljon hozzánk bizalommal!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.