2020. április 15.

Jön a kiskereskedelmi adó és a hitelintézetek különadója

Az új adók a Járványügyi Alap feltöltését szolgálják

Május 1-jén lép hatályba Magyarországon a hitelintézetekre vonatkozó különadó, illetve a kiskereskedelmi adó. Az ezekről szóló 108/2020. számú és 109/2020. számú, a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló kormányrendeletek április 14-én jelentek meg a Magyar Közlönyben.

Különadó a hitelintézeteknek
  • Alanya: hitelintézetek
  • Adómegállapítás, befizetés: A különadó-kötelezettséget 2020. június 10-éig külön nyomtatványon kell megállapítani, június 10-éig, szeptember 10-éig és december 10-éig pedig három egyenlő részletekben befizetni.
  • Alapja: A különadó alapja a 2006. évi különadó törvény szerint megállapított 2020. adóévi adóalap 50 milliárd forintot meghaladó része.
  • Mértéke: 0,19%
A kiskereskedelmi adó

A kiskereskedelmi adót bevezető 109/2020. számú kormányrendelet alapján adóköteles a kiskereskedelmi tevékenység, valamint a külföldi illetőségű személy vagy szervezet által a vevője részére belföldön átadott termék nem fióktelep útján való értékesítése. 

A kiskereskedelmi adó alanya

A kiskereskedelmi adó alanya a fenti adóköteles tevékenységet üzletszerűen végző külföldi vagy belföldi illetőségű személy vagy szervezet.

A kiskereskedelmi adó alapja

A kiskereskedelmi adó alapja a rendelet hatálybalépésétől a veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő időszak bármely napját magában foglaló teljes adóévi nettó árbevétel (a nettó árbevételt a rendelet külön definiálja). Az adóalapba tartozik a kiskereskedelmi forgalomban eladásra szánt, beszerzett áruk szállítójának (az áru előállítójának, forgalmazójának) – a beszerzett áruk értékesítésével összefüggésben – az adóalany által nyújtott szolgáltatásból származó árbevétele, valamint a kiskereskedelmi forgalomban eladásra szánt áru szállítója által az adóalanynak adott engedmény összege. A tevékenységét nem fióktelep útján kifejtő külföldi illetőségű személy vagy szervezet esetén árbevételnek minősül a belföldön átadott termék értékesítéséből származó általános forgalmi adó nélküli ellenérték. A kapcsolt vállalkozások adójának megállapítására speciális részletszabályokat határoz meg a rendelet.

A kiskereskedelmi adó mértéke

A kiskereskedelmi tevékenységet sújtó adó mértékét a következőképpen kell kiszámítani:

  • az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0%,
  • az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1%,
  • az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,4%,
  • az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 2,5%.

Az adó összege az adóalapnak a fenti adómértékkel, (meghatározott esetekben) kapcsolt társaságok árbevételére is figyelemmel számított összegének a rendelet hatálybalépése napjától a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig terjedő időszak napjainak a teljes adóév naptári napjaiban képviselt aránya szerint megállapított összege.

Eljárási rendelkezések

A kiskereskedelmi adó kötelezettséget a veszélyhelyzet megszűnését magában foglaló adóévet követő vagy – ha az adóév a veszélyhelyzet idején ér véget, akkor – a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig kell megállapítani és bevallani az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az adóelőleg egy hónapra jutó összegét 2020. május 31-ig kell bevallani, számítása pedig a rendeletben meghatározottak szerint történik. Az adófizetésre nem kötelezett adóalanynak adó- és adóelőleg-bevallás benyújtási kötelezettsége nincs.

A WTS Klient mindent megtesz azért, hogy a veszélyhelyzetben hozott gazdasági intézkedésekről naprakészen értesítse és ebben a nehéz helyzetben is segítse ügyfeleit. Amennyiben kérdése merül fel azzal kapcsolatban, hogy az új intézkedések hogyan érintik az Ön vállalkozását, illetőleg, hogy milyen lehetőségeket ad a jelenlegi szabályozás például az adók megfizetésének terén, forduljon hozzánk bizalommal!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.