2020. szeptember 15.

A végelszámolás alatt készítendő beszámolók számviteli sajátosságai

Figyelni kell a számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendelet előírásaira is

A végelszámolás alatt készítendő beszámolók számviteli sajátosságai

Ahogy korábbi írásunkban már szó volt róla, a végelszámolás alatt több számviteli beszámoló elkészítésére is szükség van. Jelen cikkünkben most ezen beszámolók sajátosságaira világítunk rá. 

Milyen beszámolókat kell készíteni a végelszámolás alatt? 

Amennyiben a tulajdonosok a végelszámolás megkezdéséről döntöttek, a társaságnak a végelszámolás kezdőnapját megelőző napra tevékenységet lezáró beszámolót kell készítenie. A végelszámoló kijelölését követően a végelszámoló egyik fontos feladata, hogy a végelszámolás kezdőnapjára egy korrigált végelszámolási nyitó mérleget készítsen. A végelszámolást a megkezdésétől számított három éven belül le kell zárni, és a végelszámolás alatt eltelt minden 12 hónapról, mint üzleti évről, éves beszámolókat kell készíteni és közzétenni, illetve éves adóbevallásokat kell benyújtani. Ha ezek után már nincs akadálya a végelszámolás lezárásának, akkor végelszámolónak beszámolót kell készítenie a végelszámolás utolsó időszakáról is.

Milyen rendelkezések vonatkoznak a végelszámolással kapcsolatban készített beszámolókra? 

Mindegyik fent említett beszámolótípusra vonatkoznak egyedi előírások, amelyeket be kell tartani az egyes beszámolók elkészítése során. Elsődlegesen a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni. A kormányrendelet által nem szabályozott kérdésekben továbbra is a számviteli törvény rendelkezései az irányadók. 

Tevékenységet lezáró beszámoló 

A tevékenységet lezáró beszámolót a végelszámolás megkezdésekor kell elkészíteni. A tulajdonosi döntés alapján a végelszámolást megelőző nappal – mint fordulónappal – le kell zárni az adott üzleti évet. Ebben az esetben fontos tudni, hogy a határidő nagyon szűk: a beszámoló elkészítésére és tulajdonos általi elfogadására mindössze 30 nap áll rendelkezésre. Kötelező könyvvizsgálat esetén az elfogadott beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt kell 30 napon belül letétbe helyezni és közzétenni. Jó hír viszont, hogy üzleti jelentést már nem kell készíteni az éves beszámolót készítő gazdálkodónak.

Korrigált végelszámolási nyitó mérleg 

A végelszámoló a végelszámolás kezdőnapjára egy korrigált végelszámolási nyitó mérleget készít. A bejelentett hitelezői igények és a vagyoni helyzet felmérésének figyelembevételével a végelszámoló a végelszámolási nyitó mérleg adatait korrigálhatja: gyakorlatilag új mérlegtételeket vehet fel, illetőleg korábbiakat módosíthat. A korrigált végelszámolási nyitó mérlegnek háromoszlopos formátuma van. Az első oszlop tartalmazza a végelszámolási nyitó mérleg adatait, a középső oszlop a korrekciókat, míg az utolsó oszlop az összevont adatokat. A korrigált végelszámolási nyitó mérleg elkészítésére rendelkezésre álló határidő 75 nap.

A végelszámolás alatt készítendő éves beszámolók 

A végelszámolás alatt a vállalkozásoknak üzleti évenként éves beszámolót kell készítenie. Az első üzleti évről a végelszámolás kezdőnapjától számított legkésőbb 12 hónapon belül kell beszámolót készíteni. Ebben az előző időszak adatai mellett be kell mutatni a korrigált végelszámolási nyitó mérleg eltéréseinek mérlegre és eredménykimutatásra gyakorolt hatását is. Amennyiben a végelszámolás annak első üzleti éve alatt nem zárul le, akkor a végelszámolás alatt, annak lezárásáig üzleti évenként fennáll a beszámoló készítési kötelezettség. A beszámoló elkészítésére, letétbehelyezésre és közzétételére rendelkezésre álló határidő 5 hónap. Ezekre a beszámolókra továbbra is a számviteli törvény által előírt általános könyvvizsgálati kötelezettséget szabályozó rendelkezések érvényesek.

A végelszámolást lezáró, végelszámolás utolsó időszakáról készült beszámoló 

A végelszámoló a végelszámolás utolsó időszakáról készített beszámolójának sajátossága, hogy a pénzeszközökön kívül minden egyéb eszközt, illetve kötelezettséget piaci értéken kell szerepeltetni, és az elszámolt különbözetek eredményhatását – a kormányrendelet által előírt módon – az eredménykimutatásban elszámolni. Amennyiben a vállalkozás eszközei között olyanok is vannak, amelyek után az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint a vagyonfelosztáskor áfa-fizetési kötelezettség keletkezik, akkor a fizetendő áfa összegét az egyéb ráfordításokkal szemben fel kell vennie a kötelezettségek közé. A beszámoló elkészítésére, letétbehelyezésre és közzétételére rendelkezésre álló határidő 60 nap.

Ahogy cikkünkből kiderül, a végelszámolás alatt a beszámolók számos fajtáját kell elkészíteni egy vállalkozásnak. A sajátos beszámolókészítési feladatok során nemcsak a számviteli törvény, hanem a vonatkozó kormányrendelet iránymutatásait is figyelembe kell venni, és bizonyos esetekben egészen szűk határidőknek kell megfelelni. Mindenképpen érdemes tehát tapasztalt szakemberek segítségére támaszkodni: a WTS Klient munkatársai készséggel állnak rendelkezésére!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.