2019. december 12.

A végelszámoló személye, feladatai és felelőssége

Kit érdemes megválasztani?

A végelszámoló személye, feladatai és felelőssége

Ha a tulajdonosok egy társaság tevékenységének megszüntetéséről döntenek, a cégbezárás folyamatát rá kell bízniuk a végelszámolóra. Cikksorozatunk indító cikkében korábban már írtunk a végelszámolás folyamatáról, menetéről, ezúttal a végelszámoló személye kerül fókuszba.

Ki lehet egyáltalán végelszámoló?

A társaság legfőbb szerve lényegében bárkit végelszámolóvá választhat, aki azt vállalja, és a Ptk. vezető tisztségviselővel szemben támasztott követelményeinek megfelel. A végelszámolói feladatok ellátására jogi személy is választható. A jogutód nélküli megszűnésről döntő társaság a végelszámoló megválasztásakor dönt a végelszámoló díjazásáról is.

Kit érdemes végelszámolónak választani?

Gyakran merül fel a kérdés könyvelési, adótanácsadási szolgáltatást nyújtóknál, hogy vállalják-e ügyfeleiknél a végelszámoló szerepét. A végelszámolóval szemben nincs semmilyen szakmai vagy végzettségbeli feltétel, illetve elvárás. A sok éves tapasztalat viszont azt mutatja, hogy sokkal inkább érdemes olyan személyt választani, aki jól ismeri a társaság tevékenyégét, az adott iparágat. Ez az ismeret hasznos lehet a gépek, ingatlanok értékesítésekor, a partnerekkel való egyeztetésekkor. Ezért általánosságban azt javasoljuk, hogy a társaság egy korábbi alkalmazottját, ügyvezetőjét érdemes megválasztani végelszámolónak. (Egyszerűsített végelszámolás esetén automatikusan a vállalkozás vezető tisztségviselője tölti be ezt a feladatkört.)

A végelszámoló feladatai és felelőssége

A végelszámolás kezdőnapjától az ügyvezető megbízatása megszűnik, ettől kezdve a végelszámoló képviseli a társaságot.

A végelszámoló jegyzéket készít azon hitelezői igényekről, melyek a végelszámolás megkezdésének közzétételét követő 40 napon belül beérkeztek, és ezt a jegyzéket eljuttatja a cégbíróságra. A bejelentett követelések jegyzékében szereplő hitelezői igények figyelembevételével a végelszámoló a végelszámolás kezdőnapjára egy korrigált végelszámolási nyitó mérleget készít. Amennyiben ebből a nyitó mérlegből megállapítható, hogy a társaság eszközei várhatóan nem fedezik a hitelezői igényeket, és a tulajdonosok 30 napon belül nem bocsátják rendelkezésre a hiányzó összeget, a végelszámolónak haladéktalanul kezdeményeznie kell az illetékes bíróságnál a felszámolási eljárás elindítását.

A végelszámoló feladata a követelések behajtása, a hitelezői igények kielégítése, a meglévő szerződések megszüntetése, a munkavállalókkal a munkaviszony megszüntetése, szükség esetén a vagyonelemek értékesítése, valamint a fennmaradó vagyon felosztása a tulajdonosok között. Mindezen feladatait gondos gazdaként kell, hogy ellássa, az értékesítendő eszközökért az elérhető legmagasabb bevételekre kell törekednie.

A végelszámoló felelőssége, hogy a végelszámolás időszaka alatt eltelt minden 12 hónapról, illetve a végelszámolást lezáró időszakról, mint üzleti évről, éves beszámolót készítsen és tegyen közzé, illetve éves adóbevallásokat nyújtson be.

A végelszámolónak a végelszámolást a megkezdéstől számított három éven belül le kell zárnia. A végelszámolások során, illetőleg azok lezárásakor számolni kell adóhatósági ellenőrzéssel, ezért érdemes tanácsadó bevonását mérlegelni.

Végelszámolónak bárki megválasztható, de a gyakorlat azt mutatja, hogy érdemes olyan személyt választani, aki ismeri a cég tevékenységét, belső folyamatait, szabályzatait és partnereit. Mivel a végelszámolás számos speciális adózási és számviteli feladatot is rejt magában, érdemes szakértő bevonását megfontolni. Forduljon bizalommal a WTS Klient munkatársaihoz, akik készséggel támogatják tanácsadóként a végelszámolás során felmerülő speciális adózási és számviteli kérdésekben.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.