2020. október 27.

Ingyenes átadások áfakötelezettsége

Vége az áfacsapdának?

Ingyenes átadások áfakötelezettsége

Hosszú évek óta húzódó áfa-problematikának vethet véget az Európai Bíróság egy nemrég közzétett ítélete. A bíróság értelmezése – főként az ingatlanberuházási projekteket sújtó – közcélú ingyenes átadások (többletkivitelezések) áfakezelése kapcsán hozhat újat.

Mi okozza az ingyenes átadások esetében a csapdahelyzetet?

Egy-egy ingatlanfejlesztés kapcsán az érintett önkormányzat gyakran fogalmaz meg többletigényeket a beruházó felé. Ilyenek például a felépítendő épületkomplexumhoz kapcsolódó bekötő utak, járdák kiépítése, buszmegállók kialakítása. Ezeket a beruházásokat, amelyek többek között a könnyebb megközelíthetőséget, vagy éppen egy meglévő közút fejlesztését szolgálják, a vállalkozó aztán köteles ingyenesen átadni az önkormányzatnak. Ezzel kapcsolatban pedig felmerül a közcélú beruházási költségekre jutó áfa levonhatósága, illetve végső esetben a megvalósult beruházás önkormányzat részére történő ingyenes átadása miatti potenciális áfafizetési kötelezettség kockázata is. Az ilyen ingyenes átadások esetében a hazai joggyakorlat eddig (legalábbis ami a fizetendő adó kérdéskörét illeti) alapvetően az adózók számára hátrányos értelmezést követte, azaz az átadást áfaköteles ügyletnek minősítette.

A konkrét ügy háttere

A kérdéses ügyben egy német vállalkozás egy mészkőfejtő újranyitására és üzemeltetésére azzal a feltétellel kapott engedélyt, hogy a mészkőfejtőhöz való hozzáférést az önkormányzathoz tartozó közút kiszélesítésével biztosítja.

A kőfejtő üzemeltetésére engedélyt szerzett társaság egy fővállalkozót bízott meg az építési munkálatokkal, majd a fővállalkozó által kiállított számlában áthárított áfa összegét levonásba helyezte. Az áfalevonást az illetékes német adóhatóság nem fogadta el és adóhiányt állapított meg. Mivel a beruházás ingyenesen került átadásra az önkormányzat részére, ezért a német adóhatóság szerint ehhez az ügylethez kapcsolódóan a beruházót áfalevonási jog nem illette meg.

Megállapítások az áfalevonási jog kapcsán

Az ügy eljutott egészen az Európai Bíróságig, amely több fontos, előremutató megállapítást tett az ingyenes átadások kapcsán felmerülő áfalevonási joggal összefüggésben:

  • A konkrét beszerzési ügyletnek főszabály szerint közvetlen és azonnali kapcsolatban kell állnia az áfalevonásra jogosító értékesítési ügylettel. Az adólevonási jog ugyanis azzal a feltétellel gyakorolható, hogy az adott költségek az adólevonásra jogosító, más részére végzett adóköteles tevékenység árának a részét képezik. A közvetlen és azonnali kapcsolatnak objektív alapon kell fennállnia.
  • Adott ügyben a mészkőfejtő felé vezető út kiszélesítése tette lehetővé a kőfejtőhöz vezető tehergépjármű-forgalmat, illetve az út kiszélesítésével teljesítette az engedélyes a kőfejtő működtetésének önkormányzat felé vállalt kötelezettségét. További érv volt a bíróság döntésében a beruházási költségek és a kőfejtőt üzemeltető vállalkozás adóköteles tevékenysége közötti közvetlen kapcsolatra, hogy a beruházás költsége beépült a vállalkozás által teljesített ügyletek költségelemeibe.
  • Az Európai Bíróság úgy ítélte meg továbbá, hogy jelen esetben nincsen szó arról sem, hogy a mészkőfejtőhöz vezető utat a nyilvánosság részére adta volna át a beruházó vállalkozás. Az út kiszélesítésének az volt a célja, hogy az elsősorban ennek a vállalkozásnak biztosítson lehetőséget a mészkőfejtő elérésére.
  • A bíróság tehát úgy látta, hogy amennyiben az önkormányzat részére átadandó „közcélú” beruházás nem haladja meg a beruházó vállalkozás gazdasági tevékenységének végzéséhez szükséges mértéket és a beruházás költségei beépülnek ezen vállalkozás által teljesített ügyletek árába, akkor a beruházót megilleti az áfalevonás joga.
Megállapítások az ingyenes átadások áfakötelezettségéről

A beruházás önkormányzat részére történő ingyenes átadásával kapcsolatos áfakötelezettségről a bíróság pedig az alábbiakat állapította meg:

  • Az Áfa Irányelv (illetve a magyar áfatörvény is) adóköteles termékértékesítésnek minősíti, ha a terméket az adóalany saját vállalkozásából személyes szükségletei, alkalmazottai szükségletei kielégítése végett, továbbá ingyenes juttatásként vagy általában vállalkozásidegen célokra vonja ki (úgy, hogy azzal kapcsolatban részben vagy egészben adólevonásra volt jogosult).
  • Jelen esetben az út úgy került átadásra az önkormányzat részére, hogy azáltal kizárt nemcsak a vállalkozás személyes vagy alkalmazottai szükségleteinek a kielégítésére irányuló felhasználás, hanem a vállalkozástól idegen célra történő felhasználás is. Az építési munkák ugyanis a kőfejtést üzemeltető társaság (saját) szükségleteit szolgálták (amint azt a bíróság az áfalevonás kapcsán már kifejtette).
  • Következésképpen a nyilvánosság számára nyitva álló út ingyenes kivitelezése az önkormányzat javára nem eredményez áfafizetési kötelezettséget.
Hogyan tovább? 

Az egyik legfontosabb következtetés az Európai Bíróság döntése alapján talán az, hogy a közcélú ingatlanberuházást végző vállalkozás gazdasági tevékenységéhez szükséges mértéket meg nem haladó beruházáshoz kapcsolódó input áfa levonható. A másik pedig, hogy az ezen utóbbi kritériumnak megfelelő beruházások ingyenes átadása nem eredményez áfafizetési kötelezettséget.

Természetesen minden esetben egyedi vizsgálat szükséges annak eldöntéséhez, hogy egy beruházás mely elemei és milyen üzleti háttér mentén felelhet meg az Európai Bíróság által támasztott feltételrendszernek. Forduljon bizalommal a WTS Klient áfatanácsadóihoz, ha szakértő segítségre van szüksége!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.