2017. április 26.

Az IFRS bevezetése – jogi szempontok

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli Törvény) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén egy gazdálkodó áttérhet éves beszámolójának az IFRS-ek szerint történő elkészítésére, továbbá meghatározza azokat a vállalkozásokat, amelyek éves beszámolójukat az IFRS-ek szerint kötelesek elkészíteni.

 

1) Mely vállalkozások választhatják, hogy éves beszámolójukat az IFRS-ek szerint állítják össze, kikre vonatkozhat egyáltalán az IFRS bevezetése?

 Az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint állíthatja össze:

a) az a vállalkozó, amelynek közvetlen vagy közvetett anyavállalata az összevont (konszolidált) éves beszámolóját az IFRS-ek szerint készíti el,

b) a biztosító,

c) a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó pénzügyi vállalkozás, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, a központi értéktár, a központi szerződő fél, a tőzsde, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató, az IFRS-ek szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokba anyavállalati döntés alapján bevont pénzpiaci közvetítő és biztosításközvetítő, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó alap és alapkezelő,

d) a könyvvizsgálatra kötelezett gazdasági társaság,

e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe.

 

2) Mely vállalkozásoknak kötelező éves beszámolójukat az IFRS-ek szerint összeállítani?

Az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint állítja össze:

a) az a vállalkozó, amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák,

b) a hitelintézet, továbbá a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás.

 

3) Mely vállalkozások nem állíthatják össze éves beszámolójukat az IFRS-ek szerint?

Az éves beszámolóját nem állíthatja össze az IFRS-ek szerint:

a) az állami vagy önkormányzati vagyonkezelést végző vállalkozó,

b) a nonprofit gazdasági társaság,

c) a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerinti kölcsönös biztosító egyesület,

d) a nyugdíjpénztár, az egészségpénztár és az önsegélyező pénztár.

 

4) Az IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérés szabályai

Az éves beszámoló IFRS-ek szerinti összeállítására történő áttérés, tehát az IFRS bevezetésének feltétele, hogy a gazdálkodó rendelkezzen az áttérésre való felkészültségét igazoló könyvvizsgálói jelentéssel, amely könyvvizsgálói jelentést IFRS minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég bocsáthat ki.

Az IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérés napja az első IFRS-ek szerint készült éves beszámoló üzleti évének első napja.

Az IFRS-ekre történő áttérést a gazdálkodónak legkésőbb az áttérés napja előtt 30 nappal be kell jelentenie az állami adóhatóság részére. A bejelentéshez csatolni kell az áttérésre való felkészültségét igazoló könyvvizsgálói jelentést.

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó gazdálkodónak az IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérést az állami adóhatóságon túlmenően legkésőbb az áttérés napja előtt 30 nappal be kell jelentenie a Magyar Nemzeti Bank részére is, melyhez szintén csatolni kell az áttérésre való felkészültségét igazoló könyvvizsgálói jelentést.

Az a jogelőd nélkül alapított gazdálkodó, amely éves beszámolóját az IFRS-ek szerint állítja össze, az a fent említett bejelentési kötelezettségét legkésőbb a cégbejegyzését követő 90 nappal teljesíti.

Az IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérést követően a gazdálkodó csak a számviteli törvényben szabályozott esetekben, illetve időpontban térhet vissza a számviteli törvény szerinti éves beszámoló készítéshez, ezért alaposan át kell gondolni az IFRS bevezetését azon gazdálkodóknál, amelyeknél az áttérés lehetőség, de nem kötelezettség.

Kapcsolódó videónk: Az IFRS-átállás jogi szempontjai

Kapcsolódó hanganyagunk: Új vállalkozások is választhatják az IFRS-t

Az IFRS-átállás stratégiai kérdéseiről ebben, az adózási vonzatairól ebben, a számviteli lépéseiről pedig ebben a cikkben olvashat.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.