2020. december 8.

Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe

A fióktelep számos előnnyel jár a leányvállalathoz képest

Töretlen népszerűségnek örvend, sőt, talán még egyre népszerűbb is a külföldi befektetők között, hogy Magyarországon egy leányvállalat helyett fióktelepet hoznak létre. Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb sajátosságokat, amelyeket a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe kapcsán tudni érdemes.

Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, mint önálló szervezeti egység

A fióktelep a külföldi székhelyű vállalkozás jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodási önállósággal felruházott szervezeti egysége, amelyet önálló cégformaként bejegyeztek. A külföldi vállalkozás a fióktelepe útján belföldön vállalkozási tevékenységet végezhet, jogképes, cégneve alatt a külföldi vállalkozás javára jogokat szerezhet és a külföldi vállalkozás terhére kötelezettségeket vállalhat.

Induló vagyon

Amíg egy korlátolt felelősségű társaság 3 millió forint törzstőkével, egy zártkörűen működő részvénytársaság pedig 5 millió forint alaptőkével alapítható, egy fióktelep esetén nincs meghatározva az induló vagyon minimális összege. Sőt, a külföldi vállalkozás év közben akár többször is, mindenféle cégbírósági bejegyeztetési eljárás nélkül bocsáthat további tartós forrást a fióktelep részére a folyamatos működés biztosítására. A fióktelep részére biztosított tőke kumulált összegét csak évente egyszer szükséges a cégbíróság felé lejelenteni.

Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetében árbevételtől és foglalkoztatotti létszámtól függetlenül kötelező. Ez alól csak abban az esetben mentesül a fióktelep, ha a külföldi vállalkozás székhelye az Európai Unió valamely tagállamában található vagy az adott országban érvényes szabályozás a beszámoló készítésére vonatkozóan összhangban van az Európai Unió vonatkozó előírásaival, és emiatt szerepel az Egységes Kormányzati Portálon közzétett államok listáján, azaz az Izlandi Köztársaságban, a Liechtensteini Nagyhercegségben vagy a Norvég Királyságban van.

Könyvvezetés, beszámoló közzététele és letétbe helyezése

A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe a magyar számviteli törvény hatálya alá tartozik, így a számviteli törvény előírásai szerint köteles a könyveit vezetni, illetve az üzleti évéről a számviteli törvény szerinti beszámolót elkészíteni.

A vállalkozásokkal megegyezően az üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell elkészíteni és közzétenni, illetve letétbe helyezni a fióktelep beszámolóját. Amennyiben a külföldi vállalkozás székhelye az Európai Unió valamely tagállamában található vagy az adott országban érvényes szabályozás a beszámoló készítésére vonatkozóan összhangban van az Európai Unió vonatkozó előírásaival, és emiatt szerepel az Egységes Kormányzati Portálon közzétett államok listáján, úgy a fióktelep mentesül a beszámoló letétbe helyezése alól.

Mentesülés esetén a fióktelep beszámolójának a fióktelep székhelyén kell elérhetőnek lennie az érintett felek részére, illetve ebben az esetben a fióktelepet a külföldi vállalkozás magyarra lefordított beszámolójára vonatkozóan terheli letétbe helyezési kötelezettség.

Ha a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe a saját beszámolóját teszi közzé, illetve helyezi letétbe, akkor is kötelezett a külföldi vállalkozás beszámolójának megküldésére a céginformációs szolgálat részére, eredeti nyelven, a beszámoló elfogadását követő 60 napon belül.

Adózás

A fióktelepet az általános szabályok szerinti adókötelezettség terheli. Ez azt jelenti, hogy a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe alanya a társasági adónak, helyi iparűzési adónak, ugyanakkor nem kötelezett innovációs járulék fizetésére.

Társasági adó szempontból érdemes körültekintően odafigyelni a külföldi székhelyű vállalkozás és fióktelepe közötti tranzakciók elszámolására, a bevételek és költségek esetleges allokálása miatti adóalap módosító tételekre, illetve a transzferár szabályok betartására és dokumentálására.

Fióktelep megszüntetése

A vállalkozások megszüntetése is lényegesen könnyebbé vált az egyszerűsített végelszámolási eljárás bevezetésével, a fióktelep megszüntetése azonban még ennél is egyszerűbben zajlik. A külföldi vállalkozás a fióktelep megszüntetésére vonatkozó döntését a döntést követő 60 napon belül köteles bejelenteni a cégbíróság részére. A cégbíróság végelszámolás lefolytatása nélkül törli a fióktelepet, amennyiben annak nincs köztartozása, illetve egyéb kötelezettségei rendezésre kerültek, vagy arra biztosítékot nyújtott a külföldi vállalkozás. A fióktelepnek a cégnyilvántartásból történő törlés időpontjával, mint mérlegfordulónappal tevékenységet lezáró beszámolót és záró adóbevallásokat kell készítenie a mérlegfordulónapot követő 45 napon belül.

Amennyiben az Ön külföldi székhelyű vállalkozása is fontolgatja, hogy Magyarországon leányvállalat alapítása helyett fióktelepet hozzon létre, javasoljuk, hogy a lehetőségek feltérképezése érdekében vegye igénybe szakértő tanácsadásunkat. A WTS Klient jogászai szívesen állnak rendelkezésére!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.