2019. november 19.

A társasági adóelőleg kiegészítési kötelezettség eltörlésének hatása a látvány-csapatsportok támogatására

Idén még van lehetőség az év végi nagyobb összegű felajánlásra

Többévi „harc” után a hazai adótanácsadó szakmának – élükön a WTS Klienttel – sikerült meggyőzni a kormányzatot, hogy a társasági adóelőleg kiegészítési kötelezettség, vagyis a kötelező társasági adófeltöltés értelmetlen rendszerét szüntessék meg. Így joggal mondhatjuk, hogy ez lett a 2019-es nyári adócsomag legnagyobb vívmánya.

Mit jelent a társasági adóelőleg kiegészítési kötelezettség eltörlése a látvány-csapatsportot támogató cégeknek?

A társasági adóelőleg kiegészítési kötelezettség eltörlése azonban jelentősen befolyásolja a látvány-csapatsportok társasági adófelajánláson keresztül történő támogatását. Eddig a legtöbb cég év végén – azaz naptári adóéves cégek esetében december 20-án – ajánlotta fel a legnagyobb összegeket a látvány-csapatsport szervezeteknek. Miután a társasági adóelőleg kiegészítési kötelezettség az üzleti évüket 2019-ben megkezdő cégeknél megszűnt (a 2019-re átnyúló, eltérő üzleti évvel rendelkező cégeknél 2019-ben még megmaradt), az a cég, amelyik nem választja a feltöltést, nem tud év végén, vagyis idén december 20-án rendelkezni arról, hogy az éves feltöltési összegnek akár 80%-a valamelyik látvány-csapatsport egyesülethez kerüljön.

Az év végi felajánlások helyett ezek a cégek a havi vagy negyedéves adóelőlegek 50%-os mértékéig vagy a társasági adóbevallás tényleges határidejekor, azaz a naptári adóéveseknél az évet követő május 31-én tehetik meg 80%-os mértékig a felajánlásaikat. Utóbbi esetén azonban az ebből származó adóelőny, ami körülbelül 5% volt a feltöltés esetében, egyharmadára csökken. Május 31-én történő felajánláskor tehát körülbelül a fizetendő társasági adó 1,6-1,7%-a az az adóelőny, amit elérhetnek a cégek. Csekély gyógyír, hogy a felajánlási küszöb 2020 januárjától a havi adóelőlegek esetében is 80%-ra emelkedik.

A lehetőség megmaradt

A társasági adó felajánlás intézménye nélkül nem lenne Magyarországon olyan cég, amelyik a társasági adóelőleg kiegészítési kötelezettség megszüntetése után mégis élni szeretne az év végét megelőző hónap 20-án a feltöltés lehetőségével, hiszen ez csak plusz munkával és a társasági adófizetési kötelezettség öt hónappal korábbi teljesítésével járt az elmúlt években. A látvány-csapatsportot továbbra is támogatni kívánók kedvéért azonban megmaradt a választási lehetőség, hogy a korábbi szabályok szerint teljesítsék az adóelőleg-kiegészítési kötelezettségüket, és ebben az esetben fel is ajánlhatják a fizetendő összeg 80%-át.

A társasági adóelőleg kiegészítési kötelezettség eltörlése előtti időkben ugyanakkor 10%-os mulasztási bírság terhelte azokat a cégeket, amelyek az év végét megelőző hónap 20. napjáig legalább a később fizetett társasági adójuk 90%-os mértékéig nem töltötték fel az éves adókötelezettségüket, tehát az adott adóévben megfizetett adóelőlegek és a december 20-án megfizetett adóelőleg-kiegészítő összeg együttesen nem érték el annak az összegnek a 90%-át, amit aztán az öt hónappal később elkészített társasági adóbevallásukban, mint fizetendő társasági adót kimutattak.

A bírság megszűnt

Mi a helyzet az új szabályok szerint a feltöltést az adófelajánlási lehetőség érdekében „önként” vállaló cégek társasági adó- és mulasztási bírság fizetési kötelezettségével? Különösen érdekes kérdés, hogy adóelőleg-kiegészítés fizetése nélkül élhetnek-e a cégek az adófelajánlás lehetőségével mulasztási bírságtól mentesen oly módon, hogy adóelőleg-kiegészítési bevallást nyújtanak be, de csak az év során már megfizetett adóelőlegek összegének erejéig?

A Pénzügyminisztérium cégünkhöz eljuttatott állásfoglalása szerint a mulasztási bírságtól a fenti estben sem kell félniük a cégeknek, hiszen az adóelőleg-kiegészítés már csupán választási lehetőség, így megszűnt az adóelőleg-kiegészítési bevallás esedékessége. Esedékesség hiányában pedig mulasztási bírságot sem lehet kiszabni, hiszen a bírsággal éppen az esedékesség napjáig meg nem történt fizetést szankcionálták. A naptári éves cégek így valóban megtehetik azt, hogy idén december 20-áig az addig megfizetett adóelőlegeik összegének mértékéig készítenek adóelőleg-kiegészítési bevallást, és az abban szereplő összeg 80%-át felajánlhatják a sportegyesületeknek.

Lesz-e változás 2020-ban?

Erre a kérdésre a választ talán még a törvényhozók sem ismerik. Mivel az „önkéntes” feltöltés lehetőségéről a nyári adócsomag csak 2019-re vonatkozóan rendelkezett, és a havi, illetve negyedéves adóelőlegek terhére 2020-tól 80%-os felajánlás eszközölhető, elképzelhető, hogy a törvényhozó szándéka az adóelőlegekből való felajánlások nagyobb mértékű elterjedése volt. Ez a rendszeres támogatás természetesen a sportszervezeteknek is sokkal életszerűbb lenne, hiszen a költségeik is havi szinten jelentkeznek, így a havi felajánlás tervezhetőbbé teszi a folyamataikat.

Az egyszeri felajánlási lehetőség inkább a cégek körében volt népszerű. Nagyobb cégeknél külön értékelési csoportok alakultak, amelyek az éves felajánlásokról rendelkeztek. Ezek a csoportok valamikor október-november táján összeültek, megbeszélték az adós kollégákkal, hogy mekkora összeg lesz, amit felajánlhatnak, és várták, hogy a sportszervezetek pályázzanak a projektjeikkel a meghatározott összegekre. Ezután egy bizottság eldöntötte, hogy melyek azok a sportszervezetek, amelyeknek a beruházását vagy folyó költségét finanszírozni kívánják ebből az összegből. Ezt az értékelési és kiválasztási folyamatot havi szinten nem könnyű végigvinni, ami azt jelenti, hogy további párbeszédre van szükség a cégek és a sportszervezetek között.

Idén tehát még van mód az év végi nagyobb összegű felajánlásra, jövőre azonban a havi támogatások összegének növekedésére lehet számítani. A későn „ébredőknek” pedig még mindig ott van a kisebb adóelőnnyel járó, de az előző évinél lényegesen nagyobb társasági adó fizetési kötelezettség esetén mégis jelentős felajánlásra lehetőséget nyújtó, a társasági adóbevallás esedékességéig történő rendelkezés lehetősége.

A társasági adóelőleg kiegészítési kötelezettség megszűnése miatt a cégeknek idén maguknak kell átgondolni, hogy akarnak-e élni az év végi feltöltés lehetőségével, és így ajánlani fel társasági adó fizetési kötelezettségük egy részét látvány-csapatsport egyesület részére. A döntés nem egyszerű, az idő viszont sürget. Ha segítségre van szüksége, a WTS Klient adótanácsadó csapata szívesen segít a részletszabályokban való eligazodásban. Keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.