2019. november 15.

2019. őszi adómódosító csomag

A fontosabb pontok döntéshozóknak

Varga Mihály pénzügyminiszter november 12-én nyújtotta be a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló javaslatát a Parlament felé. A több adónemet kismértékben pontosító törvényjavaslat mellett strukturális változásokra is fel kell készülnünk a társadalombiztosítási járulékok és a kapcsolódó járulékok tekintetében, valamint az online adatszolgáltatás területén. A nyáron már elfogadott adócsomag elemein felül a döntéshozóknak tehát a 2019. őszi adómódosító csomag alábbi tervezett változásaira kell felkészülniük a következő évtől:

Társadalombiztosítás
 • Az eddigi széttöredezett szabályozást egységes törvényi szintű szabályrendszerben egyszerűsítik. Egy egységes járulékkulcs (18,5%, ami tartalmazza a korábbi egyéni járulékokat) kerül meghatározásra, amelyet a biztosított személy fizet valamennyi, biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban keletkező járulékalapot képező jövedelme után.
 • A módosítás értelmében négy járulékfajta olvad egybe a társadalombiztosítási járulékba 2020. július 1-jétől (a későbbiekben kizárólag a nyugdíjjárulék kerül nevesítésre, amelyet egyes ellátások után kell megfizetni a korábbi szabályokkal összhangban).
 • Az egy kulcsos társadalombiztosítási járulék bevezetésével adminisztrációs tehercsökkenés valósul meg, amely a foglalkoztatók adóadminisztrációs terheit mérsékli.
 • Egyes biztosítotti kategóriák esetében új kötelezettségként kerül előírásra a társadalombiztosítási járulék megfizetése, így például a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében, amely ellátási jogosultságot is eredményez.
 • A saját jogú nyugellátásban részesülő személyek kereső tevékenységét mentesítik a biztosítás és a járulékfizetés alól.
Online adatszolgáltatás, számlakibocsátás
 • 2020. július 1-jétől a számla szintű adatszolgáltatás kiterjed minden belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére, belföldön teljesített ügyletről kibocsátott számlára, vagyis megszűnik az a szabály, hogy csak meghatározott értékhatár feletti áthárított adót tartalmazó számláról kell adatot szolgáltatni. Ennek következtében a 2019. őszi adómódosító csomag minden, adatszolgáltatási kötelezettség alá eső számla tekintetében előírja, hogy azon szerepeltetni kell a belföldön nyilvántartásba vett partner adóalany belföldi adószámának első nyolc számjegyét.
 • Átmeneti szabály rendelkezik arról, hogy mely számlák esetében kell még alkalmazni a régi adatszolgáltatásra (100 000 forint áthárított adó tartalmat elérő vagy azt meghaladó számlák tekintetében történő adatszolgáltatás) vonatkozó szabályokat.
 • A 2019. őszi adómódosító csomag kiterjeszti a számlaadási kötelezettséget egyes adómentes ügyletekre. Ezen, számlaadási kötelezettséggel érintett körbe tartozik több más szolgáltatás mellett az egyéb oktatás is vagy például a magán-egészségügyi, fogorvosi ellátás, illetve az ingatlanértékesítés.
 • 2021. január 1-jétől az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a nem adóalanyok részére kibocsátott számlákra, valamint az adóalany részére a Közösségen belüli adómentes termékértékesítésről kibocsátott számlára is. Nem kell ugyanakkor adatot szolgáltatni azon számlákról, amelyet nem adóalany részére, másik tagállamban teljesített ügyletekről bocsátottak ki, és amely után az adóalany adófizetési kötelezettségének az egyablakos rendszer alkalmazásával tesz eleget. Nem adóalany természetes személy részére kibocsátott számláról történő adatszolgáltatás nem foglalja magában a vevő, igénybe vevő nevét és címét.
 • A 2019. őszi adómódosító csomag a feketegazdaság visszaszorítása érdekében számlaadási kötelezettséget ír elő meghatározott áfamentes ügyletek tekintetében, valamint a számlakibocsátásra rendelkezésre álló határidőt 15 napról 8 napra csökkenti.
Társasági adó feltöltés
 • 2019. július 24-ei hatállyal megszűnt a társasági adóelőleg kiegészítési kötelezettség, ugyanakkor a Tao. tv. átmeneti rendelkezése szerint az adózóknak a 2019-es adóévben még lehetőségük van „önkéntes” feltöltés teljesítésére. Egy új átmeneti rendelkezés teszi egyértelművé azt, hogy az „önkéntes” feltöltés választása esetén azt milyen határidőig kell teljesíteni, és rendezi az utolsó negyedéves előlegek „előrehozott” határidejét is.

A fenti várható módosítások érintik a legtöbb adózót. A 2019. őszi adómódosító csomag ezen túl több más adónem elemeit is pontosítja. Ha bármilyen kérdésük lenne a változásokkal, azok hatásával kapcsolatosan, adószakértőink természetesen szívesen állnak rendelkezésükre.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.