2019. május 14.

Újdonságok a látvány-csapatsportok társasági adó felajánláson keresztül történő támogatása körül

Újra a tavalyi szintre emelte a kormány a maximális keretösszeget

Újdonságok a látvány-csapatsportok társasági adó felajánláson keresztül történő támogatása körül

Egy 2018. december végi rendelettel 50 milliárd forintra korlátozta, majd 2019. márciusában mégis 125 milliárd forintra emelte vissza a kormány a látvány-csapatsportok társasági adó felajánláson keresztül történő támogatása céljára megítélhető éves keretet. Milyen következményekkel jár mindez? Cikkünkben ezt a kérdést vizsgáljuk meg.

A 318/2018. számú kormányrendelet szerint a látvány-csapatsportok társasági adó felajánláson keresztül történő támogatása, vagyis a támogatással összefüggésben a sportfejlesztési programoknak a 2019/2020-as támogatási időszak vonatkozásában jóváhagyott együttes összege nem haladhatja meg az 50 milliárd forintot. A látvány-csapatsportban működő országos sportági szakszövetségeknek január 15-ig kellett megküldeniük a fejlesztési programjukat és az ehhez szükséges forrásigényt a sportért felelős Emberi Erőforrások Minisztériumának. Ugyanezen kormányrendelet szerint 2019. február 15. napjáig a kormány már értesítette volna a sportági szakszövetségeket az 50 milliárd forint sportáganként megítélt részösszegeiről. Ezeket az összegeket a szakszövetségek a honlapjukon is kötelesek lettek volna közzétenni.

Újra a tavalyi összegig engedélyezett a látvány-csapatsportok társasági adó felajánláson keresztül történő támogatása

Egy február elején megtartott kormányinfón ugyanakkor a Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy az 50 milliárd forintos keretet 125 milliárd forintra emelik. Az ezzel kapcsolatos módosító rendelet 39/2019. számmal március 7-én jelent meg, az egészen pontosan 124,9 milliárd forintot 44,2 milliárd forint beruházási és 80,7 milliárd forint működési keretösszegre bontva.

Az így újra a tavalyi év szintjére emelt maximális társasági adó felajánlási összegnek csupán a fenti megosztása jelzi, hogy a kormány a sportlétesítményekbe való beruházás helyett immár a működési költségek finanszírozására kívánja helyezni a hangsúlyt. Erre utal az is, hogy a 2019-es évtől kezdődően már az üzemeltetési költségek fedezetére is felhasználható lesz a társasági adó felajánlás. Az ugyanakkor kérdéses, hogy a miniszterelnök által említett mintegy 300 milliárd forint értékű már megítélt, de támogató hiányában még jóvá nem hagyott sportberuházás a 2019-es 44 milliárd forintból kiindulva, főleg úgy, hogy 2019. április 30-ig további beruházási igények kerültek leadásra, hány év alatt valósulhat meg.

A pénzfelhasználás ellenőrzésének szigorítása érvényben maradt

Az említett, a látvány-csapatsportok társasági adó felajánláson keresztül történő támogatása kapcsán kihirdetett év végi rendelettel a pénz felhasználásának ellenőrzését is szigorították, ez továbbra is érvényben van. Vagyis annak 13. §-a szerint „ha a látvány-csapatsport támogatás felhasználását ellenőrző szervezet a részelszámolás vagy a helyszíni ellenőrzés eredményeként azt állapítja meg, hogy a jóváhagyott sportfejlesztési program támogatása során az egyes jogcímekhez kapcsolódóan elszámolni tervezett számlák, illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatok nem állnak összhangban a benchmark-rendszer alapján a sportágban meghatározott, és az egyes jogcímeken elszámolható tételek becsült piaci értéke alapján a támogatói szándéknyilatkozat szerinti, jóváhagyott sportfejlesztési program szakmai megvalósítását szolgáló támogatási programelemmel, úgy az ellenőrző szervezet

a) a támogató és a közvetítő tekintetében kezdeményezheti az állami adóhatóságnál tételes adóellenőrzés lefolytatását, továbbá a támogatót kizárja,

b) a támogatott szervezetet pedig – rosszhiszemű közreműködés megállapítása esetén – kizárhatja a látvány-csapatsport támogatás rendszeréből.”

A fenti módosítások arra engednek következtetni, hogy 2019-ben sem maradunk izgalmak nélkül a látvány-csapatsportok társasági adó felajánláson keresztül történő támogatása kapcsán. A cégeknek idén még inkább érdemes lesz időben eldönteni, hogy akarják-e társasági adó fizetési kötelezettségük egy részét látvány-csapatsport egyesület részére felajánlani, és ezzel társasági adójuk valamivel több mint 5%-át későbbi adójóváírás formájában megtakarítani. Ha igen, a WTS Klient adótanácsadó csapata szívesen segít a részletszabályokban való eligazodásban. Keresse munkatársainkat bizalommal!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.