2020. augusztus 4.

Expat munkavállalók home office-ban

A kiküldetés adózási és társadalombiztosítási kérdései a koronavírus-járvány alatt

Expat munkavállalók home office-ban

A 2020-as koronavírus világjárvány okozta korlátozások miatt sok külföldön dolgozó magyar, illetve Magyarországon dolgozó külföldi magánszemély tért haza. Ameddig a járvány okozta veszélyhelyzet tartott, ezek az expat munkavállalók home office-ban, távmunka keretében látták el tevékenységüket, a tagállamok által bevezetett karanténintézkedések miatt ugyanis nem volt lehetőségük visszatérni a munkavégzés szerinti tagállamba.

A munkavállalóknak a munkáltató székhelyétől eltérő országban folytatott tevékenysége több adózási kérdést is felvet. A különleges helyzet kezelésére mind az OECD, mind az Európai Bizottság iránymutatást adott ki. Cikkünkben megvizsgáljuk az expat munkavállalók home office-ban történő munkavégzése kapcsán felvetődő legfontosabb kérdéseket.

Személyi jövedelemadó: általános szabályok

Gyakran előfordul, hogy egy társaság munkavállalóját hosszabb-rövidebb ideig külföldre küldi dolgozni. Amennyiben az adott kiküldetés hosszabb távú, a munkavállaló gyakran feladja a kiküldő országban lévő állandó lakóhelyét, illetve a családját is magával viszi a kiküldetés országába. Ezáltal az adóügyi illetőségét a fogadó országba helyezi át.

Az OECD kettős adóztatás elkerüléséről szóló Modellegyezménye szerint belföldi illetőségű az a személy, akinek lakóhelye belföldön van. Amennyiben egy magánszemély több országban is belföldi illetőségűnek minősül az adott országok belső jogszabályai alapján, akkor illetőségének meghatározásában a következő ismérvek a mérvadóak:

  • állandó lakóhely,
  • amennyiben mindkét államban rendelkezik állandó lakóhellyel, akkor a létérdekek központja,
  • amennyiben nem határozható meg, hogy hol van a létérdekek a központja, akkor a szokásos tartózkodási hely.

Amennyiben mindkét államban van, vagy egyikben sincs szokásos tartózkodási helye a magánszemélynek, akkor az állampolgárság lesz a döntő.

Expatok személyi jövedelemadója a vírushelyzetben

A nem önálló munkából származó jövedelem adózása a fenti szabályok alapján jelentősen megváltozna az expat munkavállalók home office-ban történő munkavégzése idejére. Az OECD azonban 2020. április 3-án kiadott egy iránymutatást a vírushelyzetre való tekintettel. Az iránymutatás szerint valószínűtlen, hogy a fent felsorolt ismérvek alapján az állandó lakóhely alapján lehetne meghatározni az illetőséget a vírus miatt kialakult különleges helyzetben, feltételezve, hogy a magánszemély rendelkezik állandó lakóhellyel a fogadó országban. Ha rendelkezne állandó lakóhellyel mind a fogadó, mind pedig a küldő államban, a létérdekek központja alapján kellene meghatározni a munkavállaló illetőségét. Amennyiben a létérdekek központja nem eredményezne egyértelmű megoldást, mert a személyes és társadalmi kapcsolatai alapján az egyik, a gazdasági (munka-) kapcsolatai révén pedig a másik országban lenne a létérdekek központja, úgy a munkavállaló illetőségét a szokásos tartózkodási hely alapján kellene meghatározni.

Az OECD áprilisi iránymutatása szerint „a szabályok összetett jellege és a magánszemélyek különböző helyzetének sokszínűsége ellenére valószínűtlen, hogy az érintett személyek illetősége megváltozna a COVID-19 vírus hatására”. A koronavírus okozta átmeneti időszakra vonatkozó illetőség meghatározása során a hatóságoknak tehát a munkavállalók normál életkörülményeit kellene figyelembe venniük. Így az illetőségük nem változna azon időszakban, amelyet az expat munkavállalók home office-ban, vagyis nem a munkavégzés országában töltenek.

Társadalombiztosítás

Határmenti településeken a munkavállalók gyakran ingáznak és dolgoznak a szomszédos országban.

Amennyiben egy külföldön dolgozó (magyar) munkavállaló magyarországi munkaideje a járványhelyzet előtt nem érte el a 25%-ot, a munkavégzés helye szerinti tagállamban keletkezett társadalombiztosítási kötelezettsége, ott minősült biztosítottnak. A koronavírus világjárvány okozta karanténintézkedések következtében, a kényszerűen magyarországi tartózkodási helyről végzett munkaidő növekedése sok esetben azonban a 25%-os korlát túllépését eredményezte.

Az Európai Bizottság 2020. március 30-án kiadott iránymutatása az ilyen esetekre egy ajánlást fogalmaz meg. Az ajánlás szerint azokban a helyzetekben, amelyek a munkavállaló biztosításának helye szerinti tagállam megváltozásához vezethetnek, a tagállamoknak a koordinációs rendeletben meghatározott kivételt kell alkalmazniuk annak érdekében, hogy az érintett munkavállaló társadalombiztosítási jogosultsága változatlan maradjon. Az ilyen kivétel alkalmazása érdekében a munkáltatónak be kell nyújtania egy kérelmet ahhoz a tagállamhoz, amely társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá kíván tartozni.

Keletkeztet-e telephelyet az expat munkavállalók home office-ban történő munkavégzése?

A harmadik fontos kérdés, hogy a munkáltatónak az ingázók vagy expat munkavállalók home office-ban történő munkavégzése miatt keletkezik-e telephelye és ezáltal adófizetési kötelezettsége egy másik államban.

Az OECD kettős adóztatás elkerüléséről szóló Modellegyezménye alapján a telephely kifejezés olyan állandó üzleti helyet jelent, amelyen keresztül a vállalkozás tevékenységét részben vagy egészében kifejti. Abban az esetben, ha egy társaság munkavállalói huzamosabb ideig egy másik országban dolgoznak, a fenti cikkely alapján felmerül annak a lehetősége, hogy a társaságnak a másik országban telephelye és ezáltal adófizetési kötelezettsége keletkezik.

Az OECD áprilisi iránymutatása alapján a telephelynek bizonyos fokú tartóssággal kell rendelkeznie és egy vállalkozás rendelkezésére kell állnia ahhoz, hogy ezt a helyet olyan állandó üzleti helynek lehessen tekinteni, amelyen keresztül a vállalkozás üzleti tevékenysége teljes egészében vagy részben folytatódik.

Ahhoz, hogy a munkavállaló otthona telephelyet eredményezzen, tehát folyamatosan kellene ott üzleti tevékenységet folytatni és a társaságnak megkövetelnie, hogy onnan történjen az üzleti tevékenység végzése.

A koronavírus járvány alatt az ingázó és expat munkavállalók home office-ban történő munkavégzését többnyire a kormányzati irányelvek betartása, a vis maior helyzet indokolta, és nem a munkáltató által állított követelmény. Figyelembe véve a koronavírus rendkívüli jellegét – amennyiben ez a későbbiekben nem válik rendszeressé – az expat munkavállalók home office-ban történő munkavégzése tehát nem hoz létre telephelyet a munkáltató számára tekintettel arra, hogy a home office nem állandó irodaként funkcionál.

Az expatok adózásával kapcsolatban a WTS Klient jelentős szaktudással rendelkezik. Ha ilyen jellegű kérdése van, kollégáink teljes körű elemzésére és szakértő válaszára biztosan számíthat. Keressen bennünket bizalommal!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.