2021. február 23.

Személyi jövedelemadó-alap kedvezmények 2021-ben

A kedvezmények csak meghatározott sorrendben érvényesíthetők

Az utolsó pár évben sokat változott Magyarországon a személyi jövedelemadó-alap kedvezmények rendszere. Alábbi cikkünkben azt mutatjuk be, hogy 2021-ben milyen adóalapot érintő kedvezményeket milyen összegben és milyen sorrendben tud érvényesíteni a munkavállaló, illetve az összevonás alá eső rendszeres jövedelmet kapó magánszemély. A bérszámfejtésben ezeket a kedvezményeket havonta, a munkáltatóhoz, kifizetőhöz leadott adóelőleg nyilatkozattal tudjuk érvényesíteni, de érvényesíthetők év végén egy összegben is a személyi jövedelemadó bevallásban.

2021-ben érvényesíthető személyi jövedelemadó-alap kedvezmények 

Idén a következő négy kedvezmény érvényesítésére van lehetőségük a munkavállalóknak / magánszemélyeknek:

 • négy vagy több gyermeket nevelő anyák adóalap kedvezménye
 • személyi adóalap kedvezmény
 • első házasok kedvezménye
 • családi adó- és járulékkedvezmény
Négy vagy több gyermeket nevelő anyák adóalap kedvezménye

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák adóalap kedvezményére jogosultak körét, illetve azt, hogy mikor és ki érvényesítheti ezt a kedvezményt, a személyi jövedelemadó törvény 29/D. §-a határozza meg.

A jogszabály szerint a kedvezményt az a nő érvényesítheti, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt, legalább négy gyermek után:

 • családi pótlékra jogosult, vagy
 • családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt. Ide értendő az az eset is, amikor a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (nem kell személyi jövedelemadót fizetnie a jogosultságának időszakában) a törvényi előírások szerint érvényesíthető a bérnek minősülő és más, nem önálló tevékenységből származó jövedelemre, valamint az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül a személyi jövedelemadó törvényben pontosan felsorolt jövedelmekre.

Nagyon fontos, hogy ez a kedvezmény az első a személyi jövedelemadó-alap kedvezmények sorrendjében, vagyis minden más adóalap kedvezményt megelőz az érvényesítéskor. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az igénylő érvényesíti a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, akkor nem veheti igénybe a személyi adóalap kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi adókedvezményt sem. Kivétel ez alól a családi járulékkedvezmény, ami jogosultság esetén még érvényesíthető a bérjövedelemből.

Személyi adóalap kedvezmény

2021 az első olyan év, amikor a személyi adóalap kedvezmény is adóalap csökkentő kedvezményként érvényesíthető, nem pedig levonandó adóelőlegként, mint eddig. A nyilatkozat alapján a munkáltató vagy kifizető az adóelőleg alapját jogosultsági hónaponként csökkenti a minimálbér egyharmadának 100 forintra kerekített összegével.

Ezt a kedvezmény az veheti igénybe, aki

 • a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben felsorolt betegségek valamelyikében szenved,
 • rokkantsági járadékban
 • vagy fogyatékossági támogatásban részesül.
Első házasok adóalap csökkentő kedvezménye 

Az első házasok kedvezményére a friss házaspár akkor jogosult, ha legalább egyiküknek ez az első házassága. A kedvezményt a bejegyzett élettársak is igénybe vehetik. A jogosultak által az adóalapból együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultsági hónaponként 33 335 forint. Az első jogosultsági hónap a házasságkötést követő hónap. A kedvezmény legfeljebb 24 hónapon keresztül érvényesíthető.

Családi adó- és járulékkedvezmény

A szintén az adóalapból érvényesíthető családi kedvezmény az eltartottak számától függően, kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy eltartott esetén 66 670 forint, két eltartott esetén 133 330 forint, három vagy annál több eltartott esetén 220 000 forint.

A családi kedvezmény érvényesítésére a következő személyek jogosultak:

 • az a magánszemély, aki jogosult a családi pótlékra;
 • a gyermeküket jogerős bírósági döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján időszakonként felváltva gondozó szülők;
 • a családi pótlékra jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastárs;
 • a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa;
 • a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek, továbbá a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély;
 • az a magánszemély, aki bármely külföldi állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra vagy más hasonló ellátásra jogosult. Természetesen ilyenkor is teljesülnie kell minden törvényi feltételnek.

Abban az esetben, ha az igénylő az összeset érvényesítette a személyi jövedelemadó-alap kedvezmények közül, és még nem merült ki a kedvezmény összege, akkor a családi járulékkedvezményt is érvényesítheti a társadalombiztosítási járulékkal szemben. Ennek összege a családi kedvezmény adóalappal, adóelőleg-alappal szemben nem érvényesített részének 15%-a, de legfeljebb a társadalombiztosítási járulék összege lehet.

Személyi jövedelemadó-alap kedvezmények sorrendje

Abban az esetben, ha valaki több adóalap kedvezményre is jogosult, csak meghatározott sorrendben tudja érvényesíteni ezeket. A sorrend 2021-ben a következő:

1. négy vagy több gyermeket nevelő anyák adóalap kedvezménye
2. személyi adóalap kedvezmény
3. első házasok kedvezménye
4. családi adó- és járulékkedvezmény

Abban az esetben, ha a munkavállaló / magánszemély valamelyik fent felsorolt kedvezményét jogalap nélkül vette igénybe év közben, és így az adóbevallásában 10 000 forintot meghaladó befizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a befizetési kötelezettségének 12%-át különbözeti bírságként meg kell fizetnie az adóhátralékával együtt.

Cikkünk nem fedi le teljes mértékben a 2021-ben érvényesíthető személyi jövedelemadó-alap kedvezmények magyarországi rendszerét, csak a legjelentősebb változásokat próbálja bemutatni. Forduljon bérszámfejtő munkatársainkhoz bizalommal, amennyiben konkrét kérdései lennének a kedvezményekkel kapcsolatban!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.