2021. május 6.

A társasági adó felajánlás időbeli nehézségei

Mivel küzdenek a cégek és a sportegyesületek?

társasági adó felajánlás

Az elmúlt két évben első kézből származó tapasztalatra tettem szert a látványcsapatsportok társasági adón keresztül történő támogatásának sajátosságairól, mivel egy már régóta dédelgetett tervemet megvalósítandó szerepet vállaltam egy utánpótlás egyesület munkájában. Ebben a cikkben arra keresem a választ, milyen időbeli kihívásokat okoz a támogató cégek és a támogatást igénybe vevő egyesületek számára a jelenleg érvényes szabályozás, különös tekintettel a társasági adóbevallás határideje és a tavaly megszüntetett társasági adó feltöltés hiánya okozta megoldhatatlannak tűnő nehézségekre, és a probléma megoldására is igyekszem javaslatot tenni.

A társasági adó támogatás formái 

A hazai cégek alapvetően két lehetőség közül választhatnak, ha némi adóelőny megszerzése érdekében a hat látványcsapatsport (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, röplabda és jégkorong) egyikében utánpótlás csapatot működtető egyesületet kívánnak támogatni. Az egyszerűbbnek tűnő, az év bármelyik szakaszában adható közvetlen támogatás, melynek maximuma a társasági adó összegének 70%-a, a támogatás 2,25%-át kitevő társasági adó megtakarítással jár. A másik, a társasági adó 80%-áig nyújtható társasági adó felajánlás, melyet a NAV utal tovább a cég általános szabályok szerint megfizetett havi adóelőlegéből vagy az éves adóbevallás során megadott éves adó összegéből, a felajánlott összeg mintegy 6,6 %-os (havi adóelőleg esetén), illetve kb. 2,2%-os (az éves bevallással egy időben történő felajánlás esetén) társasági adó megtakarítást jelent.

Első ránézésre a közvetlen támogatás hasonló adóelőny mellett egyszerűbb megoldásnak tűnik. Miért választja a társaságok jelentős része mégis a társasági adó felajánlás módszerét?

Erre a kérdésre a válasz a két módszer számviteli elszámolásának különbségében keresendő. A közvetlen támogatás ugyanis egyéb ráfordításként csökkenti a társaság adózás előtti eredményét, így alacsonyabb EBIT, EBITA és EBITDA számokat okoz egy adott évben, és csak az adózott eredmény szintjén „hozza vissza” a támogatási összeget, és jeleníti meg a társasági adó kedvezményen keresztül elért magasabb értéket.

Ezzel szemben a társasági adó felajánlás ténye meg sem jelenik egy adott év beszámolójában. A felajánlott összeg a társasági adó összegében „rejtve marad”, és az elért adóelőny a következő adóévben még növeli is a társaság EBIT, EBITA és EBITDA adatait. Márpedig a legtöbb cégnél az említett mutatószámokat használják az eredményesség mérésére, befolyással vannak a cégértékre, és a vezető munkatársak premizálására is ezek alapján kerül sor. Elsősorban emiatt vált a társasági adó felajánlás módszere szinte egyeduralkodóvá a multinacionális és hazai nagyvállalatok körében. 

A társasági adóval és az egyesületek támogatásával kapcsolatos határidők ellentmondásai 

A társaságok jelentős része a naptári évvel azonos üzleti év szerint zárja a könyveit, így náluk a társasági adó bevallásának határideje május végére esik. Bár a havi adóelőlegek terhére is lehet felajánlással élni, sőt, az így elérhető adóelőny háromszorosa az éves bevallással egyidejű felajánlás során nyújtott támogatásénak, a nagyvállalatok többsége mégis csupán évi egy alkalommal, a május végi határidőhöz igazodva ítéli oda a több tucat egyesületi kérelem elbírálását követően a támogatási összegeket. Ehhez azonban már február végi határidővel kérik az egyesületeket, hogy a kérelemhez mellékeljék a sportági szövetségnek a támogatás folyósításához szükséges határozatát. De mikor születnek meg ezek a határozatok és milyen időszakra vonatkozóan kell az engedélyezett támogatási összeggel elszámolni az egyesületeknek?

A sportági szövetségek határozatai az egyesületek támogatási igényeinek február végi beadási határidejét követően április-május hónapban születnek meg, és az adott év július 1-jétől a következő év június 30-áig tartó szezonban lehet az engedélyezett költségeket elszámolni. Az egyesületek így nagy eséllyel nem rendelkeznek friss határozattal a cégek május végi adófelajánlásához, és csak az előző évben hozott határozat szerinti összegekre tudnak a cégek felé kérelemmel élni. 9-10 hónappal a határozat készhez vétele után van csak reális esélyük a támogatás megszerzésére. Ráadásul a pénzt csak a május végi adóbevallás határidejét követő 15. napon, június 15-én kapják meg, vagyis ennek elszámolására a szezon végéig, június 30-áig 15 napjuk marad. Nincs más lehetőség, az elszámolási időszak egy évvel történő meghosszabbítását kell kérelmezniük, így végül egy előző év februárjában beadott sportprogramjuk megvalósításához 16 hónappal később kezdhetnek hozzá.

Javaslat a társasági adó felajánlás kapcsán felmerülő probléma megoldására

Ez a probléma a sokat kritizált társasági adó feltöltés december 20-ai határidejének eltörlésével keletkezett. Adószakértőként eleget harcoltam ennek az értelmetlen szabálynak a megszüntetéséért ahhoz, hogy most a visszaállításáért tegyek lépéseket. Csupán egy olyan lehetőség biztosítását javaslom, hogy a cégek akár az eddigi december 20-ai határidővel, akár egy korábbi, őszi időpontban rendelkezhessenek az év során addig befizetett adóelőlegeik 80%-ának egyösszegű felajánlásáról, lehetőleg a havi adóelőlegekből történő felajánlás során elérhetővel azonos adóelőny biztosítása mellett. Így a cégek egy nyár végi / ősz eleji időpontig gyűjthetnék az egyesületi igényeket, melyek a sportági szövetségek által már meghozott határozatokon alapulnának, és az egyesületeknek egy év végi folyósítással az elköltésükre is elegendő idejük lenne a szezon végéig, azaz a következő év júniusáig. Az év végi adatok alapján kalkulált, még kihasználatlan társasági adó felajánlás határideje, illetve az adóelőleget nem fizető, de az adott adóévben magas nyereséget elérő, így jelentős társasági adót fizető cégek felajánlásainak határideje pedig maradna május vége, ahogy ez a korábbi években is megszokott volt.

Adótanácsadóink már a cég indulása óta fogalmaznak meg javaslatokat a magyar adórendszer észszerűsítése és ügyfeleink, a vállalatok adózásának megkönnyítése és optimalizálása érdekében. Javaslatainkat több ízben vittük sikeresen keresztül a magyar adóigazgatáson és a döntéshozókon. Ha eredményeink láttán úgy érzi, hogy az Ön cégének adóügyeiben is segítséget nyújthatunk, vagy Önnek is van az adózásról véleménye, és szeretné, hogy a magyarországi adópolitikát érintő javaslatait a kormány meghallgassa, forduljon hozzánk bátran!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.