2016. november 30.

Newsflash ­­– Adóváltozások 2017 – Adózás rendje

A Parlament 2016. november 22-én elfogadta az őszi adócsomagot, mellyel már korábbi hírlevelünkben foglalkoztunk. A 2017. évi adóváltozások sora feltehetően még mindig nem zárult le, a tervek szerint jövőre 5%-ponttal csökkennek majd a munkáltatók közterhei, és jön az egységes 9%-os társasági adó kulcs. Addig is, amíg ezek a fontos módosítások törvényszövegbe nem kerülnek, a teljesség igénye nélkül megkíséreltük röviden bemutatni azon már elfogadott jövő évi adóváltozásokat, melyek a vállalkozások többsége számára talán fontosabbak lehetnek. Elsőként az adózás rendjében elfogadott változásokat mutatjuk be.

Adózás rendje

Adóhatósági támogató eljárás

A NAV által végzett támogató eljárás nem csak a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyekre fog kiterjedni, hanem bármely adózó esetében élhet ezzel az adóhatóság. A támogató eljárás keretében az adóhatóság kapcsolatfelvételt kezdeményezhet az adózóval, melynek célja a feltárt hibák, hiányosságok orvoslása az adóhatóság szakmai támogatásával a szankcionálás szándéka nélkül.

Megbízható / kockázatos adózókra vonatkozó módosítások

A NAV megbízható adózónak minősíti azt a cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt, amelynek (az egyéb feltételek teljesítése mellett) tárgyévre vonatkozó adóteljesítménye pozitív. A megbízható adózókra vonatkozó jogalkotói szándék szerint a jövőben az automatikus fizetési könnyítés tekintetében nemcsak részletfizetésre, hanem fizetési halasztásra is lehetőség nyílik és az értékhatár 500 ezer forintról 1,5 millió forintra történő felemelésével szélesebb kör számára válik kihasználhatóvá a kedvezmény.

A NAV kockázatos adózónak minősíti azt a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt, amely székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt jogerősen mulasztási bírságot szabtak ki terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben. Az adózás rendjéről szóló törvény definiálná a székhelyszolgáltatót: székhelyszolgáltató az, aki az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről.

Belföldi összesítő jelentésekben feltüntetendő számlák értékhatárának változása – számlázó programok online bekötése a NAV-hoz

Jelen pillanatban az adózóknak utólag, az áfa bevallásukkal egy időben adatot kell szolgáltatniuk azon általuk kibocsátott, illetve általuk befogadott és levonásba helyezett számlákról, amelyekben az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja az 1 millió Ft-ot. Ez az értékhatár jövő júliustól 100.000,- Ft lesz. A beharangozott online adatszolgáltatás feltételei egyelőre nem tisztázottak, ugyanakkor ennek megvalósulását ígéri az az ugyancsak 2017. júliusától hatályos új rendelkezés, mely szerint a külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon adatszolgáltatást kell majd teljesíteni a NAV részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kibocsátott számlák külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100.000,- Ft-ot eléri vagy meghaladja. Az adóalany ezen számlákat érintő módosításról vagy érvénytelenítésről is külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus adatszolgáltatást teljesít.

A jogalkotó elhivatottságát e körben jól jelzi, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetén a kiszabható mulasztási bírság felső határa az érintett számlák, számlával egy tekintet alá eső okiratok számának és a bírság adózóra egyébként vonatkozó, törvényben rögzített legmagasabb mértékének szorzata.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.