2021. március 5.

Egyablakos rendszerek a nemzetközi e-kereskedelemben

Július 1-jétől jelentősen változnak a szabályok

Az Európai Bizottság az elmúlt években egy olyan jogszabálycsomagot állított össze, amely – többek között az egyablakos rendszerek kiterjesztésével – megreformálja az online kereskedelem szabályozását. A csomag részét képező irányelvek és rendeletek többsége 2021. július 1-jén lép hatályba és ekkortól hatályosak az áfatörvénybe implementált kapcsolódó szabályok is. Mivel a nemzetközi e-kereskedelem szabályrendszere július 1-jétől szinte teljesen új alapokra helyeződik, ezért az érintetteknek nem árt már jóval előtte felkészülniük a jelentős változásokra. Az alábbiakban a nemzetközi e-kereskedelem és a távértékesítés legfontosabb adójogi változásaira hívjuk fel a figyelmet.

Az új szabályozás legfontosabb elemei 

Az Európai Bizottság célja az e-kereskedelmet érintő áfaszabályok egységesítése és egyszerűsítése volt. Ezzel alapvetően könnyebbé és versenysemlegessé tenné a határokon átnyúló kereskedelmet, valamint csökkentené a vállalkozások adminisztratív terheit. Az új szabályozás legfontosabb elemei a következők:

  • egyablakos rendszerek alkalmazási körének kiterjesztése,
  • termékimport szabályainak átalakítása (import egyablakos rendszer, kisértékű, vagyis 22 euró alatti import küldemények adómentességének megszüntetése),
  • bizonyos esetekben az elektronikus platformok (közvetítők) bevonása az adóztatásba,
  • távértékesítés fogalmának változása.
Egyablakos rendszerek alkalmazási körének kiterjesztése 

A jelenleg használható egyablakos rendszer az ún. MOSS rendszer (Mini One Stop Shop), mely a távolról is nyújtható szolgáltatások (telekommunikációs, elektronikus, valamint a rádió- és audiovizuális szolgáltatások) esetében alkalmazható. Július 1-jétől a MOSS rendszer neve OSS rendszerre változik és alkalmazási köre kibővül valamennyi, nem adóalany részére nyújtott szolgáltatással, amelyek teljesítési helye a fogyasztás tagállamában található, valamint a távértékesítéssel. Az OSS-en belül is megkülönböztethetünk uniós és nem uniós egyablakos rendszert attól függően, hogy mely ügyletekre lehet azokat alkalmazni. Ezen kívül egy külön egyablakos rendszer jön létre a maximum 150 euró belső értékű harmadik országból importált termékek távértékesítése kapcsán: az IOSS (Import One Stop Shop).

Egyablakos rendszerek közös jellemzői 

Az egyablakos rendszerek közül mindháromnak talán legfontosabb közös jellemzője, hogy a választásuk nem kötelező, hanem lehetőség. Azok a vállalkozások, amelyek élnek az egyablakos rendszerek lehetőségével, jelentős mértékben csökkenthetik adminisztrációs költségeiket. Ezeknek a rendszereknek ugyanis az a lényege, hogy az adóalanyok egy tagállamban egy bevallás benyújtásával tesznek eleget több tagállamot érintő adókötelezettségüknek, megspórolva ezzel a többi tagállamban való bejelentkezést.

Az egyablakos rendszerek további közös jellemzője, hogy azokban levonási jogot nem lehet gyakorolni. A levonható adót alapesetben adó-visszatérítés útján lehet érvényesíteni. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az adott adóalany a bejelentkezés tagállamában nyilvántartásba van véve. Ebben az esetben a levonási jogot az adott tagállami bevallásában érvényesítheti.

Távértékesítés szabályainak változása 

A távértékesítés fogalma április 1-jei hatállyal megváltozik és onnantól kezdve a távértékesítésnek két fajtáját különböztethetjük meg: a Közösségen belüli távértékesítést, valamint az importált termékek távértékesítését.

Eltörlésre kerülnek az egyes tagállamok által meghatározott értékhatárok, így például Magyarország esetében a 35 000 eurós értékhatár, a távértékesítés keretében értékesítő adóalanyok pedig bejelentkezhetnek az egyablakos rendszerbe és azon keresztül rendezhetik több tagállam vonatkozásában az adókötelezettségüket.

Vegyünk egy példát! Egy magyarországi székhelyű társaság Magyarországról távértékesítést folytat az EU több tagállamába (Németország, Ausztria, Szlovákia). A július 1-je előtti szabályok alapján a társaságnak figyelnie kell, hogy az egyes tagállamokba történő értékesítéseinek az értéke meghaladja-e az adott tagállami értékhatárt (pl. Németország esetében a 100 000 eurót). Amennyiben nem, úgy magyar áfával számlázhat, viszont az értékhatár meghaladása esetén szükséges bejelentkeznie az adott tagállamban. A július 1-jétől érvényes szabályok alapján, ha a fenti magyar társaság az egyablakos rendszert választja, úgy ebben a rendszerben köteles bevallani és befizetni (egy bevallás keretében) a többi tagállamba történő értékesítései után az áfát (az adott tagállamban érvényes áfakulcsok szerint), megspórolva ezzel a többi tagállamban történő bejelentkezéseket. Fontos, hogy a magyar társaság a magyarországi teljesítési helyű értékesítéseit nem az egyablakos rendszerben, hanem a ’65 számú áfabevallásában köteles bevallani.

Bevallások benyújtása 

A bevallásokat az egyablakos rendszerek mindegyikében elektronikus úton kell bevallani. Az uniós és nem uniós egyablakos rendszerben negyedéves, míg az import egyablakos rendszerben havi gyakorisággal. A bevallás és egyben az adó befizetésének határideje az adott adómegállapítási időszakot követő hónap utolsó napja.

Az egyablakos rendszerben Magyarországon regisztrált adóalanyoknak a bevallást forintban kell elkészíteni, az átváltáshoz pedig az Európai Központi Bank által közzétett, az adómegállapítási időszak utolsó napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni.

Bevallások korrekciója

Amennyiben a már benyújtott bevallásokat korrigálni szükséges, úgy arra az adóalanyoknak az eredeti bevallás bevallási határidejét követő három éven belül van lehetőségük egy későbbi bevallásban. A korrekcióra három éven túl, de még elévülési időn belül is lehetőség van. Ilyenkor azonban már nem az egyablakos rendszerben kell azt megtenni, hanem az érintett adóhatósággal kell felvenni a kapcsolatot.

Átmeneti szabályok

Az adóalanyoknak 2021. április 1-jétől van lehetőségük rá, hogy az egyablakos rendszerek valamelyikébe bejelentkezzenek. Azoknak az adóalanyoknak, akik 2021. április 1-jén a távolról is nyújtható szolgáltatások miatt már korábban be voltak jelentkezve az egyablakos rendszerbe, azoknak alapvetően nem szükséges ismét bejelentkezniük. Nekik sem szabad viszont megfeledkezni arról, hogy június 15-éig néhány adatot be kell jelenteniük az állami adó és vámhatóság részére. Azoknak az adóalanyoknak azonban, akik korábban regisztrálva voltak az egyablakos rendszerben és most távértékesítőként szeretnék alkalmazni azt, kötelező lesz regisztrálniuk az uniós egyablakos rendszerbe.

Online számlaadat szolgáltatás problémája

2021. január 4-étől a korábbi bejelentéseknek megfelelően elindult Magyarországon az online számla 3.0 rendszer, az online számla adatszolgáltatás kiterjesztésének harmadik, végső lépése. Az online számla 3.0 bevezetésével egyidejűleg az adatszolgáltatási kötelezettség többek között kiterjed a nem adóalanyok, így például a természetes személyek részére kibocsátott számlákra. Ugyan az áfatörvény mentesíti a Magyarországon az egyablakos rendszerben regisztrált adóalanyokat az online számlaadat szolgáltatás alól, ez a mentesítés azonban csak július 1-jétől él. Következésképpen azon adóalanyoknál, akik jelenleg távértékesítési tevékenységet végeznek, és július 1-jétől szeretnének élni az egyablakos rendszer adta lehetőségekkel, van egy fél éves időszak, amelyben az online számlaadat szolgáltatási kötelezettségüknek eleget kellene tenniük. Azért, hogy a fél éves időszakot át tudják hidalni és hogy mentesülhessenek az adatszolgáltatási kötelezettség alól, ezekre az adóalanyokra egy június 30-áig tartó szankciómentes időszak vonatkozik (más adózóknál március 31-éig van érvényben a moratórium), feltéve, hogy július 1-jéig bejelentkeznek az egyablakos rendszerbe más tagállamban, és Magyarországra kizárólag távértékesítést végeznek.

Bár az egyablakos rendszerek alkalmazása jelentős adminisztrációs könnyítést jelent a vállalkozásoknak, látható, hogy az e-kereskedelemmel érintett cégeknek július 1-jétől fontos változásokra kell felkészülniük. A felkészülést pedig érdemes időben elkezdeni. Amennyiben az Ön cége is érintett, forduljon bizalommal adótanácsadó csapatunkhoz!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.