2020. november 26.

Itt a megszavazott 2021-es adócsomag!

A társasági adóban újabb módosítások lépnek életbe

Elfogadta a Magyar Országgyűlés a 2021-es adócsomag néven októberben beterjesztett jövő évi adómódosításokat. A korábbi cikkünkben már ismertetett javaslatok jó részét, valamint a parlamentnek november 12-én benyújtott további módosításokat a november 17-ei ülésnapon szavazták meg.

A jövő évi tervezésnél a megszavazott 2021-es adócsomag legfontosabb elemei mellett nem szabad elfeledkezni a már nyáron megszavazott adómódosító rendelkezésekről sem, amelyeknek már az év végi feladatoknál is hatása van, gondoljunk csak a WTS Klient által is a jogszabályalkotóktól többször kért helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettség eltörlésére. A döntéshozók figyelmét arra is szeretnénk felhívni, hogy a turbulens környezetben az egyes szabályok hatályára (hatályba lépés és a szabály kivezetésének időpontja), illetve a rendeleti szabályok ideiglenes adómódosító hatásaira is figyelni kell. Ezeket a szabályokat honlapunkon a „koronavírus rovatban” ismertetjük időről időre.

Lényegi változások

A korábbi cikkünkben felsorolt legfontosabb 2021. évi adóváltozások közül a cégvezetők figyelmét az alábbi lényegi módosításokra hívjuk fel:

 • A fejlesztési tartalékképzés alapján igénybe vehető társasági adóalap-csökkentő tétel az adóévi adózás előtti nyereség összegéig vehető igénybe. A 10 milliárd forintos korlát megszűnik.
 • Változik a telephely definíciója a társasági adóban. A Magyarországon magyar munkavállalókat alkalmazó külföldi cégek struktúráit ismét meg kell vizsgálni.
 • DAC6: A 2018. június 25. és 2020. június 30. között megvalósított ügyletek jelentési határideje augusztus 31-éről 2021. február 28-ára tolódik; míg a július 1-jétől kezdődően elérhetővé tett konstrukciók, illetve azon ügyletek vonatkozásában, ahol a végrehajtás első lépésére 2020. július 1-jét követően kerül sor, az (első) adatszolgáltatási határidő 2020. július 31. helyett 2021. január 31-ére változott.
 • Jelenleg is adómentes a kifizető által biztosított védőoltás, és az adómentesség kibővül a járványügyi szűrővizsgálat (Meglátásunk szerint a veszélyhelyzet alatt nyújtott szűrővizsgálat is adómentes a Stabilitási törvény alapján).
 • Eltörlésre került a helyi iparűzési adó feltöltésének intézménye.
 • Nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz kell benyújtani az egységes, a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozó adatot tartalmazó helyi iparűzési adóbevallást.
 • Helyi iparűzési adóban a szokásos piaci ár alkalmazásának kötelezettségével, és így annak akár a nettó árbevételre, akár a nettó árbevétel-csökkentő költségre, ráfordításra vonatkozó hatásával is számolni kell.
 • Megszűnik az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség.
 • 2021-től bővül az online számla adatszolgáltatás köre a magánszemélyek felé kiállított számlák A kötelezettség január 4-étől indul, és számíthatunk egy szankciómentes időszakra is március végéig. Ezen időponttól gyakorlatilag minden számlát jelentenie kell az adózóknak.
 • Az online számla adatszolgáltatásban a jelenlegi 2.0 rendszert a 3.0 rendszer váltja várhatón január 4-étől. Érdemes odafigyelni, hogy a rendszereinkben a változás időben átvezetésre kerüljön, és akár az elektronikus számlázás eddig halogatott bevezetéséről is dönthetünk.
 • Jön az eÁfa bevallás. A bevallás-tervezetet az állami adó- és vámhatóság az adóalanyra vonatkozó adómegállapítási időszak végétől számított 12. naptól teszi majd elérhetővé az adóalany részére. A NAV 2021. júliusi adatai alapján készíti el először a tervezetet. A tervezet használata opcionális a vállalkozások számára.
 • Változik az EKÁER szabályozása. A rendszer csak a kockázatos termékek esetében lesz kötelező, és a bírságolási szabályok is módosításra kerülnek.
 • A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó általános fordított adózás kivezetésre kerül, de a fordított adózás az építőipari munkaerő-kölcsönzés esetén továbbra is alkalmazandó valamennyi (nem kizárólag az építőipari engedélyköteles) építési-szerelési munka esetén. Hatálya: ha a 2018/486/EU tanácsi végrehajtási határozatban adott derogációs felhatalmazás Magyarország kérelme ellenére nem kerül meghosszabbításra, az adópolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben határozatot tesz erről közzé. A szűkítés a közzétételét követő 30. napon lép hatályba.
 • Újra bevezetésre kerülnek a kedvezményes 5%-os lakásáfa szabályok, kapcsolódó illetékmentességi szabályokkal. (Ezek a szabályok egy külön törvényjavaslatban kaptak helyet, nem a 2021-es adócsomag elemeként.)
 • 2021. június 30-áig lehetőség van magasabb összeg juttatására a SZÉP kártya alkalmazásával (mindezt szociális hozzájárulási adó mentesen).
 • 2021. június végéig meghosszabbításra került a külföldiek magyar cégekben történő tulajdonszerzésével kapcsolatos bejelentési szabály.
 • A veszélyhelyzet fennállása alatt az ingyenes átadásokra és szolgáltatásokra különleges szabályok alkalmazandóak.
 • Egyes COVID által leginkább sújtott ágazatok adókedvezményben (pl. szocho, szakképzési, rehabilitációs hozzájárulás), vagy akár közvetlen támogatásban részesülnek.
 • Az EU jogszabályokkal összhangban jelentős változásokra kell felkészülniük a távértékesítő cégeknek, a távértékesítésben közreműködőknek, valamint a külföldi magánszemélyek felé szolgáltatásokat nyújtóknak.
 • A KIVA kulcsa 11%-ra csökken, árbevételi korlátja és mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatára 3 milliárd forintra emelkedik 2021-től. Ezzel összhangban a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének árbevételi határa 6 milliárd forintra Ismét érdemes tehát átgondolni a KIVÁ-ra történő áttérést.
 • KATA: A 2021-es adócsomag kiegyenlítő szorzót iktat be a kisadózó vállalkozással kapcsolt vállalkozási jogviszonyban álló külföldi jogi személytől származó bevétel, illetve a külföldi kifizetőtől származó 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel esetében, tekintettel arra, hogy ebben az esetben a 40%-os mértékű adó nem a kifizetőt, hanem a kisadózó vállalkozást terheli: az adó alapja nem a 3 millió forintot meghaladó bevételrész egésze, hanem annak 71,42%-a.

A fentieken túl, a 2021-es adócsomag részleteit tartalmazó T/13258. számú törvényjavaslathoz később beterjesztett összegző módosító javaslat alapján többek között a Tao. törvény egészült ki fontos változásokkal. Ezek közül a legjelentősebbek a járvány elleni védekezésre is felhasználható sporttámogatásokat és tao-felajánlásokat, illetve a külföldi telephely adószámítását érintő módosítások.

Tao-támogatás a járvány elleni védekezésre

A látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményével összefüggésben a társasági adóból az adózó ezentúl támogatást nyújthat a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben, valamint az országos sportági szakszövetség által előírt biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő költségek 100%-os támogatására. A tao-támogatást eszerint tehát teljes egészében fel lehet használni például lázmérő, maszk, gumikesztyű, koronavírus teszt, kézfertőtlenítő, fertőtlenítő kendő vagy folyadék, egészségügyi védőruházat vásárlására vagy egészségügyi vizsgálat kifizetésére.

A külföldi telephely adószámításának változásai

Az elfogadott 2021-es adócsomag pontosítja a Tao. törvény kettős adóztatás és a transzferár módosítás együttes alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit is. Eszerint, ha a belföldi illetőségű adózó azért nem jogosult a transzferár szabályok adóalap csökkentő tételének alkalmazására a közte és a külföldi telephelye közötti ügyletre vonatkozóan, mert nem rendelkezik a törvényben előírt adóalap növelő nyilatkozattal, akkor először a jelenleg is hatályos szabályokkal összhangban módosítania kell az adóalapot úgy, hogy az ne tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet, ha nemzetközi szerződés így rendelkezik. Ezt követően a belföldi illetőségű adózó csökkentheti adóalapját a külföldi telephelyhez hozzárendelhető költségek, ráfordítások összegével. A csökkentés nem haladhatja meg a külföldi telephely jövedelmének megállapításakor alkalmazott transzferár szabályok alapján kalkulált növelő tétel 90%-a és a külföldi telephelyhez hozzárendelhető költségek, ráfordítások összegéből a külföldi telephely bevételét meghaladó összeg közül a kisebbet.

5%-os áfa az éttermi étel kiszállítására vagy elvitelére

A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben bezárt éttermeket a 2021-es adócsomag mellett egy további, rendeletben kihirdetett adóváltozás is jelentősen érinti. Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló, 498/2020. (XI. 13.) kormányrendelet alapján ugyanis arra az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra, amelyet étkezőhelyi vendéglátás keretében történő értékesítés esetén is 5%-os áfa terhelne, az áfa mértéke a veszélyhelyzet idejére ugyanúgy az adó alapjának 5%-a. Az adómérték nem alkalmazható az ügylettel összefüggő szállítással kapcsolatos díjra.

A 2021-es adócsomag jelentős adóváltozásokat hoz, amelyek érintik a legtöbb adózót. Különösen az online számla adatszolgáltatást és az e-kereskedelmet érintő változásokra hívnánk fel a figyelmet. Ha bármilyen kérdésük lenne a 2021-es adócsomag elemeivel, azok hatásával kapcsolatosan, adószakértőink természetesen szívesen állnak rendelkezésükre.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.