2020. szeptember 1.

Kedvező EKÁER-módosítások 2021-től

Szűkül a bejelentésre kötelezettek köre és változik a mulasztási bírság

Kedvező EKÁER-módosítások 2021-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel (EKÁER) kapcsolatos adminisztrációs terhek a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat elfogadásával 2021. január 1-jétől jelentősen csökkennek a legtöbb gazdálkodó számára. A részletszabályokat egy új miniszteri rendelet fogja tartalmazni, ez a rendelet viszont még várat magára. A 2020-as nyári adócsomag részeként elfogadott EKÁER-módosítások a bejelentéseket érintő mulasztási bírságra vonatkozó előírásokat is pontosítják. Ennek eredményeképpen kevesebb esetben lesz kiszabható a sokak által túlzónak tartott 40%-os mértékű mulasztási bírság.

A bejelentésre kötelezett szállítások köre az EKÁER-módosítások szerint 

A hivatalos információk alapján a EKÁER-módosítások az európai uniós jognak való megfelelés követelménye miatt szükségesek. Ennek értelmében az elfogadott módosítás figyelembe vette az EKÁER 2015. január 1-jei bevezetése óta felhalmozódott hazai ellenőrzési tapasztalatokon felül az Európai Unió által megfogalmazott aggályokat is az arányosság elvének teljesülésével kapcsolatban.

Ugyan a részletszabályozás még nem született meg, az már biztos, hogy 2021. január 1-jétől nagymértékben egyszerűsödik az EKÁER-rel összefüggő adminisztráció. A bejelentési kötelezettség jövő évtől ugyanis már csak a miniszteri rendeletben meghatározott érték- vagy tömeghatárt meghaladó kockázatos termékeket fogja érinteni. Ebből kifolyólag a nem kockázatosnak minősülő termékek vonatkozásában a gazdálkodók a korábbi súly- és értékhatárokat figyelmen kívül hagyva teljes egészében mentesülhetnek a bejelentési kötelezettség alól.

Mulasztási bírság 

Nagyban javul az arányosság elvének alkalmazása az EKÁER-bejelentésekkel kapcsolatban kiszabható mulasztási bírságok terén. A jelenlegi szabályozás a bírságtétel felső határára tekintettel nem tesz különbséget a kisebb adminisztrációs hibák és a súlyos tartalmi hibák, illetve a bejelentés elmulasztása között. Jelenleg bármely fenti mulasztás alkalmával lehetőséget ad a törvény egy meglehetősen komoly összegű mulasztási bírság kiszabására, ami az áru értékének 40%-áig terjedhet. Az EKÁER-módosítások értelmében a 40%-os mértékű bírságtétel alkalmazására csak a súly- és értékadatok hibájával, valamint a bejelentés elmulasztásával összefüggésben lesz lehetőség 2021-től.

Az elfogadott törvénymódosítás definiálja a termékegység fogalmát, és az alábbi módon fejti ki azon eseteket, amikor a súlyosabb mulasztási bírság szabható ki:

  • Ha az adózó az egy termékegységbe tartozó fuvarozott termék tekintetében nem tett eleget EKÁER bejelentési kötelezettségének, továbbra is a be nem jelentett áru adó nélküli értékének 40%-áig terjedő mulasztási bírság szabható ki.
  • Ha az egy termékegységbe tartozó fuvarozott termék bejelentett mennyisége eltér a ténylegesen fuvarozott termék mennyiségétől, akkor továbbra is a termék be nem jelentett mennyisége adó nélküli értékének, illetve a bejelentett, de ténylegesen nem fuvarozott termék adó nélküli értékének 40%-áig terjedő mulasztási bírság szabható ki.
  • Amennyiben az egy termékegységbe tartozó fuvarozott termék bejelentett értéke eltér a tényleges adó nélküli értékétől, akkor a bejelentett termékérték és a tényleges adó nélküli termékérték különbözete után 40%-ig terjedő mulasztási bírság szabható ki.

Az új EKÁER-módosítások alapján, az eddigi szabályozástól eltérően azonban az egyéb esetekben, tehát amikor a bejelentés mennyiségi és értékadatokon kívüli hibát tartalmaz, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott általános mulasztási bírság tételek alkalmazandóak. Ezek természetes személy esetén 200 000 forintig, nem természetes személy esetén 500 000 forintig terjedhetnek.

Külön segítség lehet továbbá az adózóknak, hogy az előírások alapján nincs helye mulasztási bírság megállapításának, ha az adózó igazolja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható.

Amennyiben további információkat szeretne megtudni az EKÁER-módosítások témakörben, vagy tapasztalt szakemberek segítségére van szüksége az EKÁER rendszerben szükséges adatok nyilvántartásával és feldolgozásával, illetve a rendszerüzenetek elkészítésével és a kommunikáció lebonyolításával kapcsolatos megoldások elkészítésében és üzemeltetésében, forduljon bizalommal hozzánk!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.