2013. január 11.

Közelgő új adózási határidők

Innovációs járulék

Egy nemrég megjelent törvénymódosítás előleg-kiegészítési (feltöltési) kötelezettséget ír elő az innovációs járulék tekintetében is már a 2012-ben kezdődő adóévre is (ideértve a naptári évtől eltérő üzleti éves járulékkötelezetteket is). Az adóelőleg-kiegészítéshez kapcsolódó adóbevallási és befizetési kötelezettséget az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig, a normál üzleti éves adózóknak praktikusan tehát december 20-ig kell teljesíteni. Fontos, hogy e kötelezettség a társasági adó és helyi iparűzési adó adóelőleg-kiegészítési kötelezettségétől eltérően nettó árbevételre vonatkozó értékhatártól függetlenül érvényes.

 Környezetvédelmi termékdíj

 A környezetvédelmi termékdíjról szóló új törvény hatályba lépésével számos olyan rendelkezés került bevezetésre, amely a korábbi szabályozásban nem szerepelt. Ilyen többek között, hogy a kötelezettet – a tárgyév (adóév) negyedik negyedévére nézve – e törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint – termékdíj-előleg megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettség terheli. A termékdíj-előleg mértéke a tárgyév (adóév) első három negyedéve után fizetett termékdíj harmadának 80 %-a. A termékdíj-előlegre vonatkozó bevallási kötelezettségnek a harmadik negyedévre vonatkozó bevallás benyújtásával együtt kellett eleget tenni azzal a kitétellel, hogy a termékdíj-előleget tárgyév december 20-ig kell megfizetni.

 

Pénzforgalmi elszámolás bejelentése

2013-tól lehetséges lesz a törvényben leírt feltételeknek megfelelő adózók számára a pénzforgalmi általános forgalmi adó elszámolás választására. Az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a tárgy naptári év végéig terjedő időszakra választhatja, elsőként a 2013. január 1. napjától kezdődő adómegállapítási időszakra (feltételek időarányos teljesítésével a belföldi nyilvántartásba vétellel egyidejűleg is választható ez az adózási mód). A választást a megelőző év utolsó napjáig az adóhatóságnak be kell jelenteni.

 MNB árfolyam választása és ingatlanhoz kapcsolódó bejelentések

 Szintén az év végéig lehet bejelenteni az adóhatóság felé, ha az áfa alany ezentúl a külföldi pénznemben kifejezett adóalap és adó forintértékének megállapítására az MNB által meghirdetett árfolyamot (törvényjavaslat alapján lehetőség lesz Európai Központi Bank árfolyamát is választani) szeretné alkalmazni. Ettől a választása évét követő naptári év végéig nem lehet eltérni. Hasonlóan, december 31-ig kell bejelenteni általános forgalmi adóban az egyébként adómentes ingatlan bérbeadásra és ingatlan-értékesítésekhez kapcsolódóan, amennyiben az adózó adókötelessé kívánja tenni ezen értékesítéseit, szolgáltatásnyújtását (az adózó ezen választásától a bejelentés évét követő ötödik naptári év végéig nem térhet el).

 Ingatlannal rendelkező társaságok

Szeretnénk továbbá hangsúlyozni egy november 20-i adóbevallási és adófizetési kötelezettséghez kapcsolódó határidőt: az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagja adóbevallásra és befizetésre kötelezett, amennyiben a társasági adóról szóló törvény szerinti ingatlannal rendelkező társaságban lévő részesedésének átruházása vagy ilyen társaságból történő részesedés-kivonás révén szerzett bevételt.

A fenti határidők teljesítéséhez kapcsolódó részletszabályokról a HLB Klient szakemberei örömmel tájékoztatják a kedves olvasókat.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.