2013. március 18.

Ingatlan bérbeadás bejelentése – ezért büntet az adóhatóság

Az ingatlan bérbeadása alapesetben áfa mentes tevékenység, azonban az adóalanyok előzetesen nyilatkozhatnak arról, hogy az adókötelessé tételt választják. Az adóhatóság felé történő bejelentés pontos időzítése kulcsfontosságú, hiszen előfordulhat, hogy az elmulasztott bejelentés miatt az adóalanyoknak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, mint ahogy azt az alábbi esettanulmánynak is beillő bírósági eset is jól mutatja.

Gyakran lehet találkozni azzal a hibával, hogy a bérbevevő cégek nem bizonyosodnak meg arról, hogy a bérbeadó valóban bejelentette-e az adóhatóság felé az adókötelessé tételt. Ilyenkor az ellenőrzés során szembesülnek az áfát tartalmazó bérleti díjról szóló számlák címzettjei, hogy jogosulatlanul vontak le áfát. Ezt a jogosulatlanul felszámított áfát visszakövetelhetik a számla kiállítójától, azonban az akár több milliós adóbírság szenvedő alanyai a számlabefogadók lesznek.

A Kúria összefoglaló jelleggel ismertetendő következő ítélete alapján az is jól látszódik, hogy a számlakiállító is jelentős adóbírsággal szembesülhet, ha a bejelentést nem a megfelelő időben teszi meg.

Nézzük először a tényeket:

•    Az adóhatóság egy adóalanynál 2010. I. negyedévére vonatkozóan áfa tekintetében kiutalás előtti ellenőrzést folytatott le.
•    Az adóalany tevékenységét 2009. május 26-án kezdte meg, főtevékenységként saját tulajdonú, illetve bérelt ingatlan bérbeadását, üzemeltetését jelölte meg.
•    Az adóalany nyilvántartásba vételét követően, 2009. július 9-én szerzett meg egy üzlethelyiséget, melyet a 2009. szeptember 28-án kelt bérleti szerződéssel bérbe is adott.
•    A revízió megállapította, hogy az adózónak kizárólag ingatlan bérbeadásából származott bevétele, melynek adókötelessé tételét az adóalany nem jelentette be korábban az adóhatósághoz, így az adóalany nem gyakorolhatja levonási jogát a beszerzéseket illetően. Az adóellenőrzés eredményeként az adózó által feltüntetett visszaigényelhető adó 0 forintra módosult, melynek következtében az adóhatóság adóbírságot is kiszabott határozatában.

Az adózó elmondása szerint számára csak 2009. szeptember 17-én vált bizonyossá, hogy bérbe adja a szóban forgó üzlethelyiséget és még ezen a napon eleget tett bejelentési kötelezettségének. A revízió az érvelést azonban nem fogadta el, azzal érvelve, hogy a társaság megalapításakor főtevékenységként saját tulajdonú, illetve bérelt ingatlan bérbeadását jelölte meg, ezért véleménye szerint az adóalanynak már a nyilvántartásba vételkor nyilatkoznia kellett volna az adókötelessé tételről függetlenül attól, hogy az adóalanynak volt-e ingatlan a tulajdonában bejelentkezésekor, vagy sem.

Az adóhatóság azt is megállapította, hogy az adózó a 2009. szeptember 17-én benyújtott nyomtatványon 2009. május 26-ára visszamenőleges hatállyal nyilatkozott arról, hogy az ingatlan bérbeadási tevékenység esetén az adómentesség helyett az adókötelessé tételt választja. A benyújtott nyilatkozatot korábban az elbíráló adóhatóság elutasította arra hivatkozva, hogy nincs lehetőség az adókötelessé tétel választásának utólagos pótlására. Tehát az adózó 2009-ben az üzlethelyiség bérbeadását kizárólag adómentesen számlázhatta. Az adóhatóság azt is megjegyezte, hogy az adóalany 2009-ben nem nyújtott be olyan nyilatkozatot, melyben 2010-re az adókötelessé tételt választaná az ingatlan bérbeadási tevékenységére. Az adózó 2010. június 14-én benyújtott ugyan egy változás-bejelentő nyomtatványt, melyben szintén visszamenőlegesen, 2009. szeptember 28-i hatállyal nyilatkozott az adókötelessé tétel választásáról. Ennek következtében az adóhatóság ezt a bejelentést is hibásnak minősítette, ezért ennek megfelelően az adóalany 2010-ben is csak adómentesen számlázhatta a bérbeadási tevékenységet.

Az ügy egészen a Kúriáig jutott. A Kúria ítéletében hangsúlyozta, hogy az Adózás Rendjéről szóló törvény nem teszi lehetővé az adózási mód választásának elmulasztása esetén annak utólagos pótlását, a visszamenőleges hatályú bejelentéseket.

Az adóhatóság nyert, az adózó pedig gazdagabb lett egy drága tapasztalattal, melynek lényege, hogy az adóhatóság nem fogadja el az ingatlan bérbeadási tevékenységgel kapcsolatban tett olyan nyilatkozatokat, amelyek visszamenőleges hatállyal kerülnek benyújtásra. Amennyiben a társaságok megalapításánál már a tevékenységi körök között szerepel a bérbeadás, indokolt a megalakuláskor megtenni a bejelentést, még abban az esetben is, ha esetlegesen a társaság még nem rendelkezik ingatlannal.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.