2013. október 2.

Iskolakezdési támogatás, mint béren kívüli juttatás

A szeptemberi iskolakezdés kapcsán a szülők terheinek csökkentése érdekében a munkáltatók iskolakezdési támogatást adhatnak a munkavállalóiknak. Figyelembe véve a kedvezményes adózással adható támogatás mértékét, az iskolakezdéshez szükséges tankönyvek, kiegészítő felszerelések vásárlása tekintetében az iskolakezdési támogatás nagy segítséget jelenthet a családoknak.

Az szja tv. 71. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében béren kívüli juttatásnak minősül a juttató (munkáltató) által a munkavállalónak iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30%-át meg nem haladó rész. E tekintetben 2013-ban a munkáltató gyermekenként és szülőnként 29.400 forintig, (a minimálbér 30%-áig) adhat kedvezményes adózással iskolakezdési utalványt. A támogatást mindkét szülő megkaphatja a tanköteles korú gyermeke után, így egy gyermek vonatkozásában az iskolakezdést akár 58.800 forinttal is támogathatja a munkáltató.

A béren kívüli juttatás után csak a munkáltatónak keletkezik adófizetési kötelezettsége, a kedvezményes adóteher a béren kívüli juttatás értékének 1,19-szerese után fizetendő 16% személyi jövedelemadóból és a 14% egészségügyi hozzájárulásból tevődik össze.

Azt, hogy mi minősül iskolakezdési támogatásnak, az szja tv. 71. § (6) bekezdésének g) pontja definiálja. Ennek megfelelően kedvezményes adózás mellett az iskolakezdési támogatás olyan gyermek esetében adható, aki közoktatásban (vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban) vesz részt (általános vagy középiskola), illetve nem lépte át a családi pótlékra való jogosultság korhatárát. További feltétel, hogy a juttatásban részesülő a támogatást nyújtó olyan munkavállalója legyen, aki az előzőekben említett gyermekre tekintettel családi pótlékra (vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján ilyen jellegű ellátásra) jogosult szülő, gyám vagy-e szülővel, gyámmal egy háztartásban élő házastárs. Ebből következően a kedvezményes adózási feltételek csak a családi pótlékra jogosult szülő, valamint a vele közös háztartásban élő házastárs vonatkozásában teljesülnek.

A fentieken kívül a kedvezményes adózás alkalmazásához a munkáltatónak nyilatkoztatnia kell a munkavállalót arról, hogy megfelel a fenti feltételeknek. A feltételeknek egyébként megfelelő, de a 29.400 forintot (minimálbér 30%-át) meghaladó juttatás esetén, a meghaladó rész 1,19-szerese után a 16% személyi jövedelemadó mellett 27% egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettsége keletkezik a juttatónak. Ugyanilyen mértékű közteherrel kell számolni a munkáltatónak abban az esetben is, ha a béren kívül juttatások együttes összege az adott munkavállaló esetében meghaladja az 500 ezer forintot.

Az iskolakezdési támogatást 2013-tól csak (papír vagy elektronikus) utalvány formájában adhatják a munkáltatók, arra már nincs lehetőség, hogy számla ellenében történjen meg az elszámolás. Fontos azonban, hogy a tanévkezdés előtti 60. naptól december 31-ig lehet felhasználni az utalványokat tankönyvre, taneszközre és ruházatra.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.