2017. február 24.

Az adózók minősítése

Adózók minősítéseA 2016-os év nagy újdonsága volt az adózók minősítése. Ennek lényege, hogy a NAV különböző, törvényben rögzített paraméterek alapján értékeli az adózókat és megbízhatónak, vagy éppen ellenkezőleg kockázatosnak minősítheti őket. A minősítéstől függően az adózók kedvezőbb, illetve kedvezőtlenebb szabályok alá esnek a NAV ellenőrzés után kiszabott szankciók terén. Az adózók minősítése kapcsán 2017-től változtak a szabályok az adózás rendjéről szóló törvényben. 

Adózók minősítése – nincs új a nap alatt 

Az adózás rendjéről szóló törvény már régóta tartalmazza az értelmező rendelkezések között az ún. minősített adózó definícióját. A kapcsolódó feltételek meglehetősen hasonlóak a 2016-tól bevezetett megbízható adózói státusz megállapításának feltételeivel, markáns eltérés azonban, hogy az adóhatóság által vezetett és közzétett minősített adózói nyilvántartásba történő felvételt az adózónak kérelmezni kell, míg a megbízható adózóként való nyilvántartás a feltételek teljesülése esetén lényegében automatikus.

A minősített adózói státusz ugyanazon célra került meghatározásra, mint a 2016-ban bevezetett megbízható adózó kategória, nevezetesen, hogy az adóhatóság különbséget tudjon tenni az adózóknak az adózási szabályokat kijátszó, azokat szándékosan megsértő, illetve a jóhiszemű, a szabályok teljes körű betartására törekvő csoportjai között.

A 2010-es és 2011-es évben 20%-os bírságmérték alkalmazása volt biztosított azon adózók esetében, akiket felvettek a  minősített adózók adatbázisába. 2012. január 1-jétől ez a kedvező elbírálás azonban kikerült az adózás rendjéről szóló törvény szankció rendszeréből. A jogalkotó kapcsolódó indokolása értelmében a minősített adózók kedvezményesebb adómértékének megszüntetésére a gyakorlatban felmerülő értelmezési zavarok, és a bírságolási szigor növelésének szándéka miatt került sor.

Jelenleg a minősített adózói státusz arra jogosítja a cégeket, hogy a fizetési könnyítés, illetve mérséklés iránti kérelmüket az adóhatóság sürgősségi eljárásban bírálja el, továbbá az adatbázisban szereplő adózók mentesülnek az EKÁER biztosítékadási kötelezettség alól. Felmerül a kérdés, hogy a megbízható adózói státusz megjelenésével a minősített adózói adatbázis meghaladottá válik-e a jövőben, vagy továbbra is fontos információ marad az üzleti élet szereplői számára (pl. pályázatok, hitelkérelmek elbírálásánál). 

Adózók minősítése 2016-tól

2016-ban léptek hatályba az adózás rendjéről szóló törvény azon új szabályai, amelyek bevezették a megbízható, illetve a kockázatos adózók fogalmát, azzal a céllal, hogy az adópolitika szempontjából támogatott adózók (azaz a megbízható adózók) számára kedvezőbb, míg a költségvetési bevételeket nagyobb valószínűséggel veszélyeztető (kockázatos) adózók számára kedvezőtlenebb szabályokat rendeljenek.

Azon adózók, akik e minősítések egyikével sem rendelkeznek, továbbra is az általános szabályok szerint teljesítik kötelezettségeiket. A minősítés feltételeit a NAV negyedévente vizsgálja, ennek eredményéről első alkalommal értesítést küld, később csak akkor, ha valamilyen változás történik. Az adózók minősítése az ügyfélkapun keresztül lekérdezhető és megjelenik a törzsadatok között is.

A megbízható/kockázatos adózói minősítés feltételeivel korábbi hírlevelünkben részletesen foglalkoztunk. A megbízható adózói minősítéshez kapcsolódó kedvezőbb adóbírság feltételek alkalmazásához az szükséges, hogy a kiemelt minősítés a jogszabálysértés elkövetésének vagy vizsgálati jegyzőkönyvbe foglalásának (a vizsgálati jegyzőkönyv keltének) időpontjában fennálljon, azzal a kikötéssel, hogy a megbízható adózói státuszhoz kapcsolódó praktikusan 25%-os felső bírságmérték az általános 50%-os felső határ helyett nem alkalmazható olyan adóhiány megállapítása esetén, amely a megbízható adózói minősítés elvesztését eredményezi. (A megbízható adózói státusz feltétele, hogy a tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet ne haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át.)

Fontosabb változások az adózók minősítése kapcsán 2017-től

Idei hatállyal a megbízható adózókra vonatkozó paraméterek listája kiegészült azzal a követelménnyel, hogy az adózó tárgyévre vonatkozó adóteljesítménye pozitív legyen (az adóhatóság így akarja kizárni az ún. alvó cégeket a kedvező minősítés alól). A kockázatos adózók köre is bővült, mégpedig azon adózókkal, akiknek székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve és terhükre az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt jogerősen mulasztási bírságot szabtak ki a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben.

Fontos, hogy 2017-től az adóhatóság a megbízható adózók 1 millió forint feletti áfa visszaigénylését 45 napon belül teljesíti a számlák megfizetettségétől függetlenül (korábban ez akár 75 nap is lehetett). Még kedvezőbb szabályok vonatkoznak a megbízható nyilvánosan működő részvénytársaságokra. Esetükben a kiutalási határidő egységesen 30 nap (megjegyzést érdemel, hogy az ilyen társaságok kapcsán a minősítés feltételei is kedvezőbbek).

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.