2017. május 2.

Áfa telephely (fixed establishment) – definíciós hiányosságok

Az általános forgalmi adóval foglalkozók jól tudják, hogy az állandó vagy áfa telephely fogalma mennyire meghatározó a nemzetközi tranzakciók áfa kezelésénél. Hatással lehet a nyújtott szolgáltatások áfa kulcsára, de a külföldön felmerült áfa visszaigénylések esetében is figyelni kell arra, hogy a társaságnak az adott országban keletkezett-e telephelye. Ha egy külföldi cégnek telephelye keletkezik Magyarországon, akkor nem lehet elkerülni az áfa regisztrációt és a kapcsolódó többlet adminisztrációt.  A következő cikkünkben ezekkel a témákkal is foglalkozunk majd, de addig is nézzük meg, hogy mi is a definícióval kapcsolatban a legnagyobb kihívás.

Áfa telephely – a magyar definíció 

A hatályos magyar áfatörvény szerinti állandó telephelynek minősül a székhelyen kívül a gazdasági tevékenység helyhez kötött folytatására huzamosabb időtartamra létesített vagy arra szánt, földrajzilag körülhatárolt hely, amelyen a gazdasági tevékenység – székhelyhez képesti – önálló folytatásához szükséges egyéb feltételek is ténylegesen rendelkezésre állnak, ideértve az adóalany kereskedelmi képviseletét is meghatározott esetekben.

Érdekes megnézni, hogy 2008 előtt a régi áfatörvény telephely definíciója mennyire más megközelítést tartalmazott:

Külön termelő- vagy üzleti berendezés, mellyel az adóalany helyhez kötötten és tartósan bevétel elérésére irányuló tevékenységet fejt ki, így különösen:

a) vezetés helye;
b) a fióktelep;
c) a gyártelep;
d) a műhely vagy a raktár;
e) a bánya, a kőfejtő, az olajmező vagy a természeti kincsek kiaknázására szolgáló más telep;
f) az építési, kivitelezési, szerelési, felügyeleti tevékenység helye.

Szerencsére ezt a definíciót 2008 után elfelejthettük, és a már idézett hatályos definícióban nincs taxatív felsorolás a telephely tekintetében.

Az áfa telephely definíciójával a legnagyobb probléma talán az, hogy nem sikerült meghatározni pontosan, hogy milyen időtartam minősül „huzamosabb” időtartamnak. Ennek igen nagy a jelentősége, hiszen adott esetben ez határozza meg, hogy kell-e egy külföldi cégnek Magyarországon áfa szempontból regisztrálnia, vagy sem. Nézzük meg, hogy mit ír az EU szabályozás, tisztább lesz-e a definíció? 

Áfa telephely az EU végrehajtási rendelete szerint

A Tanács 282/2011/EU Végrehajtási Rendelete alapján elsődlegesen a szolgáltatást igénybe vevőt vizsgálva állandó telephely bármely olyan telephely, amely a személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő szervezettel rendelkezik a szükségleteinek kielégítésére igénybe vett szolgáltatások fogadásához és használatához. A szolgáltatásnyújtó szemszögéből nézve állandó telephely bármely olyan telephely, amely a személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő szervezettel rendelkezik, és ezáltal lehetővé teszi szolgáltatások nyújtását.

Időtartamról itt sem esik szó, sőt a magyar és az EU szabályozás között vannak különbségek is. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményekben meghatározott telephely definíció (permanent establishment), és az állandó, vagy áfa telephely (fixed establishment) nem egy és ugyanaz. Míg a közvetlen adók tekintetében a telephely azonosítását a Modellegyezmény is segíti példákkal, addig a közvetett adók tekintetében a telephely keletkezésének meghatározása nem egyszerű feladat, és előfordul, hogy az EU jogesetek adják az egyetlen fogódzkodót (pl. ARO Lease, Berkholz, vagy Welmory esetek).

Mi a magyar adóhatóság, a NAV gyakorlata? 

A magyar jogalkalmazó, a Nemzeti Adó és Vámhatóság (NAV) gyakorlatát megvizsgálva azt lehet látni, hogy az ellenőrök mindig az adott tranzakció és annak összes körülménye ismeretében állapítják meg, hogy keletkezik-e magyar áfa telephely. Az ellenőrök vizsgálhatják a szerződésben foglalt, és a tényleges magyarországi tevékenység időtartamát a definícióban foglalt egyéb feltételek mellett. Elmondható, hogy egy 12 hónapos időszakot meghaladó időtartam egészen biztosan áfa telephelyet, és így regisztrációs kötelezettséget keletkeztetne, míg egy rövidebb 3, maximum 6 hónapos időtartamban végzett szolgáltatási tevékenység valószínűleg nem keletkeztetne telephelyet.

Természetesen az adott tranzakció és a tranzakció típus mélyreható vizsgálata elengedhetetlen, hiszen egy hibás telephely minősítés eredményeképpen adóhiányt, és ehhez kapcsolódóan maximum 50% adóbírságot és késedelmi kamatot állapíthat meg a NAV.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.