2017. május 18.

Ügyféli nyilatkozat, teljességi nyilatkozat NAV ellenőrzés során

ügyféli nyilatkozatEgy NAV ellenőrzés során nagy eséllyel bekövetkezik, hogy az adóhatóság ügyféli nyilatkozat megtételére idézi a vizsgálat alá vont céget, adózót. Az ügyféli nyilatkozat az egyik legfontosabb bizonyítási eszköz mind az adóhatóság, mind az ügyfelek, adózók oldalán. Ennek egy megjelenési formája a 2017-től az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései között nevesített teljességi nyilatkozat, amelynek kapcsán érdemes körültekintően eljárni.

Ügyféli nyilatkozat: lehetőség vagy kötelezettség?

A NAV ellenőrzés során az adózókat megjelenési és együttműködési kötelezettség terheli. Ez többek között azt jelenti, hogy az adóhatóság idézésére meg kell jelenni ügyféli nyilatkozat megtételére, és a kért, az adókötelezettséggel összefüggő iratokat át kell adni az ellenőröknek. Nem szólíthat fel azonban az adóhatóság olyan nyilvántartás, számítás, összesítés elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elő. A megjelenést követően azonban már teljesen az ügyféltől függ, hogy tesz-e nyilatkozatot vagy sem. Az ügyféli nyilatkozat ugyanis egy lehetőség, jog, semmiképpen sem kötelezettség. A jogszabály ezt kifejezetten meg is erősíti, ugyanis kimondja, hogy az ügyfélnek nemcsak ahhoz van joga, hogy nyilatkozatot tegyen, hanem ahhoz is, hogy a nyilatkozattételt megtagadja. Természetesen nem célravezető a revizorok kérdéseitől teljesen elzárkózni, már csak azért sem, mert ügyféli nyilatkozat hiányában is le lehet zárni a vizsgálatot a rendelkezésre álló adatok alapján (adott esetben az ügyfélre nézve súlyosan hátrányos következtetéseket levonva).

Teljességi nyilatkozat

Az ún. vagyonosodási vizsgálat kapcsán sok fejtörést okozhat az adóhatóság számára, hogy a vizsgálat alá vont magánszemély a revizorok megállapításai tükrében újabb és újabb elméletekkel, bizonyítékokkal áll elő, hogy igazolja vagyongyarapodásának forrását.  Mivel főszabály szerint a tényállást az adóhatóság köteles tisztázni, és határozatát indokolnia kell, az adóhatóságnak elvben minden ilyen teóriának utána kellene mennie. Ez az adózói magatartás természetesen az eljárások indokolatlan elhúzódásához vezethet, aminek kivédésére a gyakorlatban már korábban is alkalmazták az ún. teljességi nyilatkozatot. A teljességi nyilatkozat lényege abban áll, hogy a revizorok az eljárás egy bizonyos pontján kérik az adózót, hogy nyilatkozzon arról, hogy minden, az ügy szempontjából lényeges körülményt az adóhatóság elé tárt. Könnyen belátható azonban, hogy egy ilyen nyilatkozat a visszájára is fordulhat, ugyanis annak, aki belecsöppen egy NAV ellenőrzésbe, sokszor csak jóval később lesz világos, hogy pontosan mit kellene az adóellenőrök felé bizonyítania. Ezt az ellentmondásos helyzetet a jogalkotó is érzékelte, és az adózás rendjéről szóló törvény módosítása útján lefektette a teljességi nyilatkozatra vonatkozó garanciális szabályokat. Ezek szerint a NAV az adónem ellenőrzés megindítását követő 15 napon belül felhívja az adózót, hogy az adóalap megállapítása szempontjából lényeges vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeire vonatkozó teljességi nyilatkozatot 15 napon belül küldje meg. Ez a határidő kérelemre egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható (a határidő az ellenőrzés határidejébe nem számít bele). A teljességi nyilatkozat kapcsán is érvényes azonban, hogy a nyilatkozattétel – akár egészben, akár részben – megtagadható. Amennyiben az adózó nem vagy csupán részben tesz nyilatkozatot, a NAV az eljárást a rendelkezésre álló adatok alapján folytatja tovább.

A képviselet jelentősége az ügyféli nyilatkozat kapcsán

Fontos, hogy az adóhatóság előtti kommunikációban szakértő cég – mint a WTS Klient – segítségét is igénybe vehetjük. A szakértő képviselet előnyei az alábbiakban foglalhatók röviden össze:

  • A szakértő képviselő tisztában van azzal, hogy egy adott ellenőrzés típus kapcsán mely kérdés tartozik az ellenőrzés tárgyához, illetve milyen iratokat kérhetnek a revizorok és milyeneket nem.
  • A szakértő pontosan ismeri az ügyféli jogokat és azok érvényesítésének eszközeit (ismeri és figyeli a kapcsolódó határidőket).
  • A szakértő rendelkezik a szükséges szakismerettel, ami megteremti egy szakmai párbeszéd lehetőségét az adóhatósággal. Ez kifejezetten hasznos lehet például a támogató eljárás során.
  • A szakértő felügyeli, hogy az eljárás során a nyilatkozatok pontosak és koherensek legyenek. (Az ügyfelek néha rosszul értelmezik az adózási fogalmakat, ami az adóellenőröket téves következtetésekre vezetheti, ezt is kivédheti egy szakértő megbízása.)

A témához kapcsolódó cikkek:

Támogató eljárás – az ügyfélbarát NAV koncepció újabb megjelenése

NAV előtti cégképviselet – legfontosabb tudnivalók

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.